Ohita navigaatio

Ajatuksia OAJ:n syysvaltuustosta 18.-19.11.2020

Takana on varsin työntäyteinen OAJ:n valtuuston etäkokous Teamsissa.

Sukkuloiminen eri linkkien ja ryhmien kokousten välillä oli kuin hyvin viritetty orkesteri, johon virhesoinnun tapahtuessa, saattoi huomata odottavansa väärän linkin takana.

Onneksi ohjeet videon muodossa olivat selkeät, ihmiset olivat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan muuttuvista aikatauluista huolimatta. Myös etä-äänestys tekstiviestillä onnistui hyvin.

Valtiovallan tervehdyksen toi ministeri Saarikko, joka kaunopuheisesti lausui ajatuksiaan sivistyksestä. Sydämen sivistys, yhteinen hyvä, hyvän puolelle asettuminen, oikeus kukoistaa, toisten huomioiminen. Nämä ovat kaikki tavoiteltavia asioita. Sivistys on sitä, että koulutus on kaikkien saatavilla. Ilman sivistystä on vaikeaa kuvitella meille suomalaisille tärkeää demokratiaa. Sivistys on demokratian tärkein voimavara. Koulutusta ei voi, eikä saa alistaa pelkästään työelämän vaatimuksille, sillä on myös itseisarvo.

Mitä sitten käsittelimme? Päätimme edellisessä valtuuston kokouksessa OAJ:n strategiasta vuosille 2021-2024. Sen pohjalta kokoukseen oli valmisteltu osallistavalla työskentelytavalla OAJ:n toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022 määrittämään askelmerkit seuraaville vuosille. Toimintasuunnitelma sai kiitosta.

Minulle jäi mieleen viesti: ”Tulevaisuus ei tapahdu meille. Sitä luodaan yhdessä joka hetki”.  Sopii muuten moneen muuhunkin asiaan.

Ammattijärjestötoiminnan uudistaminen sai aikaiseksi useita puheenvuoroja ja kahdeksan ponsiesitystä. Puheenvuoroissa huolena oli mm. valtakunnallisten ja paikallisten yhdistysten toiminnan ja tuen varmistaminen, edunvalvonnan tukeminen sekä jäsenpalvelu. Periaate uudistuksessa on ymmärrettävä ja kannatettava, mutta mahdolliset käytännön toimenpiteet herättävät vielä paljon kysymyksiä. Tulee mieleeni Shakesperen sanat: ”Ollako vai eikö olla, siinä pulma”.

Ajankohtaiset edunvalvonta- ja järjestöasiat ovat keskeinen valtuuston kokousasia. Ammatillisten opettajien puheenvuorot käsittelivät mm. opetusvelvollisuuden laajentamista ja koulutuksen maksuttomuutta, OAJ:n toimiston henkilöresurssien riittävyyttä työmarkkinaedunvalvontaan ja opettajan työpäivän pituutta. Tärkeäksi nousi myös kaikkien jäsenryhmien yhdenvertainen huomioiminen OAJ:n materiaaleissa. Esitimme myös paikallisen edunvalvonnan tueksi luottamusmiesten koulutusta sopimuksiin liittyvien erilaisten tulkintojen osalta.

Kahden päivän pikamaratonin jälkeen olo oli kuin kuiviin puserretulla sienellä, siis kirjaimellisesti.

Etäkokous toimi hyvin, mutta omalle keskustelufoorumille koettiin tarvetta. Opimme varmasti kaikki paljon uutta niin toistemme puheenvuoroista kuin ison etäkokouksen käytännön juoksutuksesta.

Toivotan kaikille jaksamista tämän toisen korona-aallon keskellä. Pysytään terveinä!

Jaana Antila
AO:n hallituksen jäsen ja OAJ:n valtuutettu

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.