Ohita navigaatio

Ammatillinen koulutus on Suomen menestyksen elinehto

Suomalaisten yritysten kilpailukyky, tuottavuus, menestyminen ja siten koko maan talous ovat aina nojanneet vahvasti koulutukseen. Ilman laadukasta ammatillista koulutusta Suomessa ei ole riittävästi osaavia työntekijöitä.

Koulutuksesta tinkimällä Suomi sahaa omaa oksaansa. Ammatti- ja yleissivistävien aineiden opetusta on vähennetty jo vuodesta 2011 alkaen. Suomessa huudetaan ”lisää insinöörejä”, mutta ammatillisesta koulutuksesta on vaikea siirtyä korkeakouluihin ja selvitä hyvin opinnoissa ilman riittävää yleissivistävien aineiden osaamista.

Opetuksen ja ohjauksen määrissä on myös eroja eri puolilla maata sijaitsevien koulutuksen järjestäjien kesken. Ratkaisu tähän on nostaa ammatillisen koulutuksen rahoituksen taso sellaiseksi, että se mahdollistaa riittävän opetuksen ja ohjauksen toteuttamisen eri kohderyhmille.

Opiskelijat tarvitsevat pätevien ja ammattitaitoisten opettajien antamaa opetusta ja ohjausta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Ammatillinen koulutus kaipaa myös työrauhaa. Jatkuvien hakemuskierrosten sijaan olisi hyvä saada keskityttyä pitkä­jänteisesti opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Tällöin ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan paremmin osaamisen vaatimuksiin tulevaisuuden työelämässä ja alueellisiin tarpeisiin.

Tulevaisuuteen suuntautuvassa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijat saavat myös jatkuvan oppimisen taitoja, mikä auttaa heitä kehittymään sekä uudistumaan muuttuvassa maailmassa ja mahdollistaa siten pitkät työurat.

Parhaimmillaan ammatillinen koulutus tuottaa yhteiskunnalle ja yksilölle lisäarvoa.

AO ry:n hallituksen jäsenet
Jaana Antila ja Riitta Ristlakki

Maaseudun tulevaisuus 28.9.20 
Turun Sanomat 4.10.20

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.