Ohita navigaatio

Ammattikorkeasta 25 vuotta ja edelleen vahvoja tulevaisuuden työelämän osaajia

AMK- päivät keskiviikkona 5.5.2021 kokosi jälleen ison joukon koulutuksen ammattilaisia keskustelemaan ammattikorkeakoulujen haasteista kouluttaa osaajia tulevaisuuden työelämään ja ammatteihin. Uusia ammatteja syntyy koko ajan ja koulutuksen on oltava avoin muutokselle.

Missä vahvistetaan tulevassa työssä tarvittavia sosiaalisia taitoja, kun opiskelu tapahtuu kotona ja digimaailmassa?

Ammattikorkeakoulussa on aina ollut tärkeää ammatti-identiteetin syntyminen koulutuksen aikana. Tätä ministeri Saarikkokin nosti puheenvuorossaan esille. Jäin miettimään ministerin puheenvuoron jälkeen, miten varmistamme ammatti-identiteetin kehittymisen tai miten voimme tukea sen kehittymistä polku- tai avoimen amk-opiskelijoiden kohdalla. Jatkossa yhä suurempi osa opiskelijoista on juuri heitä. Opiskelusta tulee helposti vain opintojaksojen ja opintopisteiden suorittamista, kun ei ole mahdollisuutta kiinnittyä ryhmään. Missä vahvistetaan tulevassa työssä tarvittavia sosiaalisia taitoja, kun opiskelu tapahtuu kotona ja digimaailmassa? Näitä taitoja kuitenkin tarvitaan työelämässä nyt ja jatkossa yhä enemmän. Uskon, että ne ammattikorkeakoulut, jotka rahoitusmallista riippumatta panostavat tähän, ovat jatkossa haluttuja opiskelupaikkoja nuorten keskuudessa. Hyvä kello kauas kuuluu…

Työelämäprofessori Lauri Järvilehdon Mitä luovuus on -luento oli mielenkiintoinen. Hän herätti ajattelemaan luovuutta ja sitä, miten se tulee näkyviin yhteisöissä. Jos luovuus on rikasta mielikuvitusta, me kaikki olemme luovia. Luovuus yhteisöissä ja prosesseissa synnyttää aina jotakin uutta. Matka jonkin uuden syntymiseen on tärkeä. Se sisältää yhdessä tekemistä, innostumista ja onnistumista. Siitä seuraa työn imua ja sitä kautta parempia tuloksia. Se lisää työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

Olen jo pitkään julistanut, että työyhteisön voima ei ole yksilössä vaan yhteisössä.

Olen jo pitkään julistanut, että työyhteisön voima ei ole yksilössä vaan yhteisössä. En usko yhden ihmisen saavutuksiin vaan yhteisön saavutuksiin. En usko yhden ihmisen palkitsemiseen vaan yhteisön palkitsemiseen. Työyhteisön tulokset ja menestys rakentuvat ja rakennetaan yhteisössä, jossa luovuus on voimissaan ja sitä uskalletaan soveltaa. Uusia innovaatioita tarvitaan ammattikorkeakoulussa, ja mikä niitä synnyttää paremmin kuin luova työyhteisö ja sen mielikuvitusrikkaat jäsenet.

Työpaja työskentelyssä keskusteltiin geneerisistä taidoista, tulevaisuuden työntekijän perustaidoista. Pohdittiin, miten näitä taitoja opetetaan ja arvioidaan. Taitojen kehittyminen edellyttää reflektiota ja vuoropuhelua. Työelämässä tähän ei aina ole riittäviä mahdollisuuksia, osaamista tai aikaa.

Opettajan roolin muutos valmentavaksi opettajaksi vaatii uudenlaista pedagogiikkaa ja resursseja.

Opettajan roolin muutos valmentavaksi opettajaksi vaatii uudenlaista pedagogiikkaa ja resursseja. Opettajan on tunnistettava opiskelija tarpeet ja opintopolku, jotta hän voi ohjata ja mentoroida opiskelijaa yksilöllisesti.

Työhyvinvointi on enemmän kuin ”laastarit ja temput”.

Paneelikeskustelussa tuli esille samoja teemoja kuin pajatyöskentelyssä. Keskiössä olivat työelämätaidot ja jatkuva oppiminen. Jamkin rehtori Jussi Halttunen kertoi jäävänsä eläkkeelle ja aikovansa jatkaa opintoja avoimessa yliopistossa. Hän on hyvä esimerkki jatkuvan oppimisen monista mahdollisuuksista! Paneelissa ei unohdettu työhyvinvointia ja jaksamista. Opiskelijajärjestön edustaja toi keskusteluun minullekin rakkaan näkökulman, kun hän puhui työhyvinvoinnin strategisesta johtamisesta työpaikoilla. Työhyvinvointi on enemmän kuin ”laastarit ja temput”. Pisteet tästä!

Heidi Savolainen
Hallituksen jäsen

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.