Ohita navigaatio

AO STUDIO 31.8.2021

Tulo- ja palkkapolitiikka

Vuoden 2019 vuosikokouksessa käsiteltiin useita vuosikokousaloitteita koskien tulevia työehtosopimusneuvotteluja. Lisäksi tuotiin esiin, että yhdistystoiminnan läpinäkyvyys on osa hyvää julkisuuskuvaa. Aloitteiden pohjalta ja yhdistyksen toiminnan tehostamiseksi AO:n hallitus päätti aloittaa kolmen AO STUDIOn sarjan. Ensimmäisenä toteutettiin 31.8. tulo- ja palkkapolitiikkaan keskittynyt AO STUDIO, jonne kutsuttiin AO:laiset luottamusmiehet ja pääluottamusmiehet.

Paikalla studiossa olivat puheenjohtajistosta Tuija Mäntsälä ja Tapio Lindfors sekä OAJ:n Ammatilliset opettajat OAO ry:n puheenjohtaja Helena Kahl, AO:n TUPA-työryhmän puheenjohtaja Anni Koppanen ja jäsen Jari Jokinen. Linjoilla oli parhaimmillaan 55 luottamusmiestä ja pääluottamusmiestä eri asteilta ympäri Suomea.

Puheenjohtaja Tuija Mäntsälä toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kävi läpi ajankohtaisia koulutuspoliittisia asioita. Tämän jälkeen siirryttiin tulo- ja palkkapolitiikkaan. Luottamusmiehille ja pääluottamusmiehille avattiin OAJ:n valmistelu- ja päätöksentekoelinten toimintaa. AO:n esitykset tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin etenevät AO:n hallituksesta OAO:n palkkatyöryhmän ja OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan kautta OAJ:n hallitukseen ja työsopimusneuvottelijoille.

Näillä kysymyksillä saatiin arvokasta tietoa siitä, miten työehtosopimuksia tulisi kehittää.

AO STUDIOSSA pyrittiin vastaamaan luottamusmiesten ja pääluottamusmiesten ennakkoon esittämiin yli 50 kysymykseen. Näillä kysymyksillä saatiin arvokasta tietoa siitä, miten työehtosopimuksia tulisi kehittää.

Tärkeää on miettiä, mennäänkö neuvotteluihin palkankorotus vai tekstimuutos edellä.

Studiossa ennakoitiin myös sitä, miten työantajapuoli valmistautuu tuleviin neuvotteluihin. Odotettavissa on työnantajan heikennysehdotuksia työehtoihin. Neuvottelijat tulevat laskemaan jokaiselle OAJ:n tekstimuutosesitykselle hinnan, joka vaikuttaa suoraan palkankorotusprosenttiin. Tärkeää on miettiä, mennäänkö neuvotteluihin palkankorotus vai tekstimuutos edellä.

Tavoitteena oli lisätä luottamushenkilöiden tietämystä ja tehostaa AO:n valmistautumista OAJ:n toimielimissä työehtosopimusneuvotteluita silmällä pitäen.

Illan päätarkoituksena oli tehdä AO:n toimintaa läpinäkyväksi tulo- ja palkkapolitiikan suhteen ja samalla saada kuuluviin luottamusmiesten ja pääluottamusmiesten esille nostamia tärkeitä asioita. Tavoitteena oli lisätä luottamushenkilöiden tietämystä ja tehostaa AO:n valmistautumista OAJ:n toimielimissä työehtosopimusneuvotteluita silmällä pitäen.

AO STUDIO osoitti, että vastaaville tulo- ja palkkapolitiikkaan keskittyville studioille on selvä tilaus. Nyt keskityttiin tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin. Jatkossa voidaan keskittyä myös muihin työehtosopimusasioihin ja niiden tuomiin haasteisiin, joita luottamusmiehet työssään kohtaavat.

AO:n TUPA-toimijat

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.