Ohita navigaatio

Karhusen sanoja vuosikokouksen 2019 avauksesta

Nykymuotoisen AO:n ensimmäinen vuosikokous oli 10.12.2011 Helsingissä.

Sanoin, että nykymuotoisen, sillä Ammatilliset opettajat on perustettu vuonna 1985 työnopettajien yhdistykseksi. Niin sanotun kelpoteknikko-koulutuksen käynnistyttyä yhdistyksen toiminta kävi tarpeettomaksi ja yhdistys jäi uinumaan yli kahdeksikymmeneksi vuodeksi, kunnes syksyllä 2011 kutsuttiin sen kokous koolle ja säännöt muutettiin ensimmäisiksi nykymuotoisen AO:n säännöiksi. Mainitsemani ns. kelpoteknikko-koulutuksen osallistuneita ja läpäisseitä on vielä nyt paikalla.

Aluksi hieman järjestöpolitiikkaa:

Ammatilliset opettajat AO on suurin ammatillisten opettajien valtakunnallinen yhdistys. Kaikista OAJ-läisistä ammatillisista opettajista valtakunnalliseen yhdistykseemme kuuluu syyskuun alun tilanteen mukaan reilusti yli puolet. Yhdistyksemme  kattaa (liiketaloutta lukuunottamatta) kaikki ammatillisen koulutuksen alat.

Meillä on painoarvoa ja sananvaltaa OAJ:ssä.

Yhteistyötä toki teemme ja meidän pitää tehdä muiden ammatillisten valtakunnallisten yhdistysten kanssa, mutta alemmuuskompleksiin tai omien kykyjemme tai mandaattiemme vähättelyyn ei ole tarvetta.

Yhdistyksemme päättävät elimet ovat sääntöjemme mukaan vuosikokous ja hallitus. Muita päättäviä elimiä ei ole. Vuosikokous kokoontuu tänään ja valitsee hallituksen puheenjohtajistoineen. Vuosikokouksessamme on edustettuna valtakirjalla kolme neljäsosaa AO:n jäsenyhdistyksen jäsenistä. Teidän valitsemallanne hallituksella on painoarvoa ja teidän valtuuttamanne mandaatti toimia AO:ssa, koko OAJ:ssä ja sen elimissä.

Näinä kahdeksana vuotena AO:sta on kehittynyt vankka ja kunnioitettu  toimija. AO:lla on edustus kaikissa OAJ:n valmisteluelimissä.

Jäsenten koulutus ja opastus muodostavat suuren osan AO:n toimintaa. Kuopion kokouksessa sanoin haluavani, että AO on jäsentä lähellä. Tätä AO on toteuttanut.

Vuotuisten luottamusmies- ja  aktiivitoimijoiden koulutustilaisuuksien (luottamusmies/puheenjohtaja/yhteysopettaja) lisäksi tuemme jäsenyhdistyksiemme tilaisuuksia ja järjestämme seudullisia koulutuksia. Seudullisissa koulutuksissa kutsutaan seudun AO-laiset jäsenet edunvalvontailtaan. Seudullisista koulutuksista viimeisin oli Hämeenlinnassa. Haluamme olla jäsenen lähellä ja olin erittäin iloinen, että Hämeenlinnassa oli mukana porukkaa, joka ei ollut aiemmin ollut valtakunnallisen AO:n järjestämissä tilaisuuksissa.

Valtakunnallinen AO on maksanut jo usean vuoden ajan uusia osallistujia vuosikokoustapahtumaan.

AO-akatemia, joista neljäs alkaa keväällä, kouluttaa uusia järjestötoimijoita ja iloksemme totesimme, että emo-OAJkin on kopioinut ohjelmarungon meiltä.

Se heille suotakoon! tai Tämä ei saata meitä murheelliseksi!

Lisäksi järjestämme koulutuksia / tilaisuuksia tarpeen mukaa (ns. ad hoc -koulutukset). Esimerkiksi vuosityöaikakoulutuksiimme, joita järjestämme yhdessä OAJ:n toimiston kanssa ovat tervetulleita myös muiden vk-yhdistysten jäsenet omakustannushintaan.

Tänä vuonna on erityisesti mainittava Porin SuomiAreena, joka toi ammatillista koulutusta ja AO:ta hyvin tunnetuksi.

Keskustelusta

Tasavaltamme presidentti Sauli Niinistö kertoi TV:n ykkösaamun haastattelussa tämän vuoden toukokuussa, että politiikassa on hyvä, että on erilaisia mielipiteitä. Erilaisia mielipiteitä tarvitaan. Sen jälkeen, kun yhdessä päätetään keskustelun jälkeen asiasta, niin kaikki pyrkivät yhdessä päätettyyn päämäärään. Keskustelu, päätös, toimenpiteet. Toivon, että näin on ay-politiikassakin.  Irtiotot, ja yhteisen päätöksen jälkeiset sooloilut eivät rakenna mitään. Korostan, että erimielisyys ja erilaiset mielipiteet ovat sallittu, mutta asiallisesti keskustellen eikä henkilökohtaisuuksiin mennen.

Mielestäni nykyisessä AO:ssa ja AO:n hallituksessa on ollut keskusteleva kulttuuri. Kiitos yhteydenotoistanne. Nyt väistyvänä puheenjohtajana, olen kokenut pj:n tehtävässäni, että koetan mahdollistaa asioita ja koetan antaa jäsenten toimia yhteisen edunvalvonnan hyväksi.

Sosiaalinen media on päivän sana.

Itse liityi faceen ja käytän sitä lähinnä siksi, että sitä kautta saan muiden jakamia uutisia ja tietoja tapahtumista. Valitettavasti näyttää siltä, että sosiaalisessa mediassa on helppo mollata toisia ja levittää perättömiäkin tietoja.  Perättömien tietojen todentaminen ja/tai niiden oikaiseminen onkin sitten vaikeampaa. Olenkin todennut, että ”kun somessa jotakin asiaa tarpeeksi toistaa, niin mustakin muuttuu valkoiseksi”. Tässäkin yhteydessä taas toistan:

Korostan, että erimielisyys ja erilaiset mielipiteet ovat sallittu, mutta asiallisesti keskustellen eikä henkilökohtaisuuksiin mennen.

Edunvalvonnasta

Ammatillinen koulutus on ollut viimeisten vuosien aikana melkoisessa pyörityksessä. On ollut leikkauksia, reformia ja vuosityöaikaa.  Koulutuspolitiikan fokus on kohdistunut ammatilliselle toiselle asteelle.

Ammattikorkeakoulussa opettavat jäsenemme ovat oikeutetusti ihmetelleet, onko meidät unohdettu. Vastaukseni on ettei ole.

Päivi Koppanen puhuu ajankohtaisista asioista omassa puheenvuorossaan enemmän, joten en puutu tuohon muuta kuin toteamalla, että TES/VES neuvottelut viimeiksi (keväällä 2017) olivat tiukat ja ennakolta arvioiden tilanne ei näytä ensi keväänä helpottuvan.

Meidän itse kunkin tulee miettiä, olemmeko valmiit puolustamaan etujamme myös työtaistelukeinoin, jos muuten emme saa tulosta. Lakko ei ole itsetarkoitus. Lakkoon on helppo mennä, mutta sieltä ei helposti pääse (kasvojaan menettämättä) pois.  Olen ollut opettajana lakossa 1986, tosin Virkamiesliiton jäsenenä.

OAJ:llä on meneillään strategiatyö

Minultakin on kysytty. Kentän äänen kattava kuuleminen ja osallistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Toisena pääviestinäni olen vastannut toivomuksenani, että opettajien ja opetusalan ammattilaisten tulee mieltää itsensä palkanansaitsijoiksi. Hyväntekeväisyystyötä, ”jonkunhan tämä on tehtävä”, voimme harrastaa (sanoin harrastaa) muissa yhdistyksissä.

Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana olen päättänyt esitykseni ”Joukon teeseihin”. Nyt en päätä esitystäni niihin, mutta tässä ne ovat.

Joukon teesit:

  • opettaja ja opetusalan ammattilainen tahtoo tehdä työnsä mahdollisimman hyvin
  • työnantaja antaa resurssit ja vasta laadusta
  • työntekijä tekee resurssien mukaisesti

Toinen asia, jonka haluan jättää perinnöksi, on oman ja muiden työn kunnioittaminen.

Esim. YTO-aineiden integrointi ammattiaineisiin on hyvä asia kunhan vain YTO-aineen osuutta opettaa kelpoinen ko. aineen opettaja. Siis, olen oman ammattialani hyvä opettaja, mutta en osaa kaikkea. Joku toinen osaa (opettaa) niitä asioita, jotka eivät ole omaa erikoisalaani.

Uusimme valintajärjestelmämme viime vuosikokouksessa

Luovuimme mandaateista lukuunottamatta LEOn kanssa tehtyä liittymissopimusta, joka koskee vielä vuosia 2020-2021. Toivon, että AO:n hallituksessa ovat edustettuna tulevaisuudessakin eri alat alueet ja asteet.

Toivon, että eri puolella Suomea olevat AO:n jäsenyhdistykset, pienetkin, voivat pitää valtakunnallista yhdistystä omanaan ja osallistua toimintaa. En halua, että tulee vaikutelma, että ”mitä minä sinne vuosikokoukseen menen, isothan ovat keskenään jo päättäneet”.

Järjestöpolitiiikasta haluan vielä sanoa sen, että aina kun tarjolla olevia edustuspaikkoja on vähemmän kuin ehdokkaita, tulee kilpailua. Kilpailu ei ole pahasta, kunhan vain kilpailu ei mene henkilökohtaisuuksiin. Kovin lobbaus puheenjohtaja ja hallituspaikoistamme lienee käyty täällä viime yönä, toivottavasti ei ollut Porin kaltainen

Hyvät vuosikokouksemme osallistujat!

Mainitsin aiemmin, että meillä Ammatillisilla opettajilla, jotka edustamme valtaosaa Suomen ammatillisista opettajista on kaksi päättävää elintä: Vuosikokous ja hallitus. Muita toimintaamme ohjaavia päättäviä elimiä ei ole! Vuosikokous päättää tänään puheenjohtajistosta ja hallituksesta.

Te annatte tänään aikamoisen mandaatin toimia puolestamme valitsemillenne henkilöille.

Olen luottavainen, sillä olen aina sanonut ja sanon, AO:n vuosikokous ei tee huonoja päätöksiä!

Kiitos kuluneista vuosista!

Jouko Karhunen

AO ry puheenjohtaja v. 2016 – 2019

 

Kuva: Heikki Pölönen, OAJ

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.