Ohita navigaatio

Milloin taas maailmalle? Kansainvälisyystiimissä suunnitellaan jo uusia kansainvälisyystuulia

Miten poikkeusajat vaikuttivat Ammatilliset opettajat AO ry:n kansainvälisyystoimintaan? Tutustuimme tulevaisuudessa odottavaan kansainvälisyyskohteeseen sekä kolmeen KV-aktiiviin.

Alkuvuodesta 2020 Ammatilliset opettajat AO ry:n hallitus valitsi seuraavan koulutusmatkan määränpääkohteeksi Islannin. Päätös syntyi vilkkaan keskustelun päätteeksi eikä mielipiteitä puuttunut hallituksen jäseniltä tässäkään asiassa.

Millainen järjestö- ja koulutuspoliittinen järjestelmä Islannissa sitten on?

Huomattavasta maantieteellisestä välimatkasta huolimatta Islanti on järjestöpoliittisesti muita Pohjoismaita lähempänä Suomea. Islannissa toimii yksi kattojärjestö, Kennarasamband Íslands (lyhyesti KI tai englanniksi Icelandic Teachers´ Union), joka vastaa kaikkien maassa toimivien opettajaryhmien edunvalvonnasta. Odotammekin islantilaisten kollegojemme puheenjohtajistolta kattavaa järjestö- ja palkkapoliittista selontekoa.

Koulutuspoliittisesti Islannissa on samankaltainen järjestelmä kuin useimmissa Euroopan maissa, joka joskin poikkeaa hieman Suomessa toimivasta koulujärjestelmästä. Islannissa koulutuksen voi järjestää ammatillisessa koulutuksessa sekä toisella että kolmannella asteella sama järjestäjä. Tähän on tarkoitus tutustua muun muassa kaiken kaikkiaan kahdeksan koulua käsittävän Reykjavik Technical Collegen, Islannin suurimman oppilaitoksen vieraina.

Islannin malli, joka on herättänyt huomiota kansainvälisestikin, takaa suurimmalle osalle opiskelijoista maksuttoman harrastuksen koulupäivän päätteeksi. Myös tämä opiskelijoiden hyvinvointia tukeva malli on perusteellisen tutustumisen arvoinen. Mitä islantilaiset kollegamme ajattelevat sen nykyisestä käytännön toteutuksesta ja miten malli soveltuisi esimerkiksi Suomen oloihin?

Milloin matka tulee toteutumaan?

Pandemiatilanteen vuoksi matka toteutuu AO:n hallituksen päätöksen mukaisesti vasta vuonna 2021. Tällä hetkellä tärkeintä on pitää itsestä ja toisista huolta. Vuoden 2021 matkalle tullaan kutsumaan kaikki nyt siirtyvälle matkalle kutsutut ansioituneet AO:n aktiivijäsenet. Matka toteutetaan näillä näkymin syyskuussa 2021, mutta muutokset ovat mahdollisia.

Sillä välin AO:n kansainvälisyystiimi suunnittelee uusia AO-kansainvälisyystuulia yhdessä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n kanssa.

Seuraavaksi tutustummekin kolmeen AO:n kansainvälisyystiimin jäseneen

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa lehtorina työskentelevä Ulla Maija Nyman opettaa ammattietiikkaa ja ilmaisu- ja harrasteaineita lähihoitajaopiskelijoille sekä taide ja luovaa toimintaa sosiaali- ja terveysalan, kasvatus- ja ohjausalan ja hiusalan opiskelijoille. Ulla Maija toimii edellä mainituilla aloilla erityisopetuksesta vastaavana opettajana eli ervana. Tällä hetkellä hänen työnsä koostuu pääasiallisesti ervan ja pääluottamusmiehen tehtävistä. Ulla Maija uskoo, että hän syntyi ammattiyhdistystoimijaksi ja tunnistaa toimijuuden sukuviaksi.

  • Toimin oman, paikallisyhdistyksemme hallituksessa, OAJ Keski-Suomen alueyhdistyksen hallituksessa ja sen ammatillisessa jaostossa. Olin AO:n hallituksen varajäsen vuosina 2017–2019 ja nyt kuluvan vuoden ajan olen ollut hallituksen varsinainen jäsen.

Uskon, että ay-toiminnassa mukana olemalla voin olla osaltani kohottamassa ammatillisissa oppilaitoksissa opettavien opettajien työn arvostusta ja vaikuttamassa ammatillisten opettajien työoloihin ja virkaehtosopimuksiin.

Seppo Säätelä työskentelee suomen ja englannin kielen lehtorina Yrkesakademin i Österbottenissa Vaasassa. Hänelle oli itsestään selvää tulla mukaan ay-toimintaan.

  • Jo isoisäni Eemil oli Ilkka Oy:n ja setäni Raimo oli Vaasa Oy:n painotalon pääluottamusmiehinä. Mielestäni on tärkeää olla tietoinen oman työnsä sopimuksista, velvollisuuksista ja oikeuksista.

Ay-aktiivina oleminen antaa paljon – kaikista tärkeimpänä mahdollisuuden auttaa ja tukea kollegoita vaikeissakin asioissa.

Hoitotyön lehtorina toimiva Kirsi Vartiainen opettaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa opiskelevia eli tulevia lähihoitajia ammattioppilaitos Riveriassa. Kirsin työtehtäviin kuuluu niin opiskelijoiden ohjausta, etä- ja lähiopetusta, työelämässä oppimisen ohjausta kuin myös työelämäyhteistyötä sekä koulutuksen kehittämistä kollegoiden kanssa. Hän on myös aktiivinen ay-toimija.

  • Olen Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat ry:n puheenjohtaja ja toimin OAJ:n Pohjois-Karjalan alueyhdistyksessä ammatillisten opettajien edustajana. AO:n hallituksessa olen kolmatta kautta varsinaisena jäsenenä ja OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmässä edustan AO:ta.

Olen mukana ay-toiminnassa, koska olen utelias oppimaan uutta ja haluan saada mahdollisimman laajan näkemyksen koulutusjärjestelmästä. Ay-toiminnassa voin vaikuttaa paikallisesti ja valtakunnallisesti, unohtamatta tietenkään upeita kollegoitani ja kansainvälisiä kontakteja.

Kolme nopeaa

Oppivelvollisuuden laajentaminen on ajankohtainen teema. Mitä ajattelet oppivelvollisuuden laajentamisesta? Miten siihen valmistaudutaan 2. asteen oppilaitoksissa?

Ulla Maija: Luulen, että koulutuksenjärjestäjien välillä voi olla suuria eroja oppivelvollisuuden laajentamiseen varautumisessa. Itse näen oppivelvollisuuden laajentamisen positiivisena ja tasa-arvoa lisäävänä toimena, vaikka se tuottaakin osaamisvaateita, haasteita ja resurssivaateita opettajille, opoille ja erityisopettajille. Uskon, että huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, ohjaus ja oppimisen tukitoimet lisääntyvät.

Seppo: Oppivelvollisuuden laajentaminen on historiallinen uudistus maamme koulutuspolitiikassa ja vertaansa vailla kansainvälisessä vertailussa. Nyt olisi kuitenkin äärimmäisen tärkeää saada riittävät resurssit sen kunnolliseen toteuttamiseen.

Kirsi: Oppilaitoksissa on eletty niukkenevissa resursseissa ja uudistuksissa viimeiset vuodet. Ajattelenkin, että oppivelvollisuuden laajentaminen on seuraava ponnistus. Oppivelvollisuuden laajentamisessa olisi otettava huomioon se, että kykyisyys jatko-opiskeluun varmistuu. Panostus on aloitettava varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta, jolloin varmistetaan kyky opiskella toisella asteella. Olen huolissani erityisesti kyydistä putoavista opiskelijoista – kaikki opiskelijat olisi pidettävä mukana.

Kerro jotain kahdesta muusta kirjoittajasta

Ulla Maija: Kirsi on vilkas, eloisa ja työtä pelkäämätön toimija. Kirsi innostuu helposti uusista näkökulmista ja tuopa niitä itsekin uutterasti esiin. Seppo on hillitty ja ystävällinen, todellinen herrasmies. Hillityn kuoren alla piilee tarmokas ja aito ay-osaaja.

Seppo: Kirsi ja Ulla Maija ovat ihastuttavia naisia ja rakkaita ystäviä. Heidän seurassaan juttu ei lopu koskaan kesken eikä voi olla muuta kuin hyvällä mielellä.

Kirsi: Ulla Maija on ihastuttava ja innostuva kulttuuripersoona, joka uskaltaa heittäytyä. Hän on luotettava kollega. Ulla Maijan paneutuminen kollegoiden ongelmiin on kunnioitettavaa – hän nostaa aina opiskelijoiden ja opettajien arkea näkyväksi. Seppo on luotettava ja hyvä kollega, oikea herrasmies. Sepolla on laaja osaaminen ay-toiminnasta ja kansainvälisyydestä. Rauhallisella toiminnallaan hän pitää meidän KV-tiimin kurssissa.

Mitä muut eivät tiedä sinusta?

Ulla Maija: Vaikka osasin lapsena maalla peruuttaa traktorin peräkärryineen heinälatoon, olen äärettömän huono henkilöauton peruuttaja. Edes peruutustutka ei auta minua.

Seppo: Äidinkieleni on ruotsi, vaikka nimeni ei sitä paljastakaan.

Kirsi: Olen ampunut savikiekkoja haulikolla ja osuin yhteen!

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.