Ohita navigaatio

Mistä meidät on tehty? Aktiivisuudesta, rohkeudesta ja uudistushalukkuudesta!

AO Akatemia 3:n viimeisillä lähipäivillä Naantalissa akatemialaiset kommentoivat yhdessä seuraavaa:

Mitä AO Akatemia on antanut?

”Aktiivisuutta ja varmuutta omaan toimintaan”

 • Herättänyt kiinnostusta edunvalvontaa ja puolustamaan oikeuksiamme
 • Avannut järjestötoimintaa ja sen rakennetta – OAJ on tullut tutuksi
 • Avannut silmät seuraamaan ajankohtaisia asioita
 • Antanut rohkeutta lähteä OAJ:n ja AO:n koulutuksiin
 • Parantanut tiedonvälitystä yhdistyksen suuntaan

”Teemme oikeita asioita paikallistasolla”

 • Olemme uudistaneet paikallista toimintaa ja järjestäneet uudenlaista ohjelmaa, jopa ammattiopettajien yhteisiä tapahtumia, vaikka on C-mallinen yhdistys
 • Lisännyt halukkuutta pitää järjestötoiminta ja yhdistystoiminta elinvoimaisena ja nuorekkaana
 • Vahvistanut, että omissa yhdistyksissämme edunvalvonta toimii ja on voimissaan

”Yhteistyöverkostot ja kokemuksien vaihto on ollut huippua”

 • Kovaa verkostoitumista
 • Tutustumista eri aloihin ja oppilaitoksiin
 • Vertaistukea toisista akatemialaisista
 • AOlaisena täytyy tuoda porukalla ammatillisten asiaa esille!

”Tieto lisää tuskaa!”

 • Toivottavasti järjestörakenne vielä selkiytyy
 • Haluamme enemmän ja syvempää tietoa yhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta
 • OAJ:ta ja valtakunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia tarvitaan
 • Tätä koulutusta tarvitaan jatkossakin, vielä laajemmalle porukalle

Akatemialaisissa on loistavaa potentiaalia yhdistyksen aktiivitoimijaksi ja JUKO/OAJ luottamusmieheksi vai mitä? Yhdistykset, hyödyntäkää näitä 24 upeaa, uljasta ja innokasta ammattiyhdistystoimijaa.

AO Akatemia on AO ry:n oma koulutuspolku. Opintoihin kuuluu kolme kahden päivän lähijaksoa ja itsenäisiä tehtäviä. Lähijaksoilla käsitellään mm. järjestö- ja yhdistystoiminnan perusteita, OAJ:n organisaatiota ja neuvottelujärjestelmiä, edunvalvontaa, yhteistyötaitoja, viestintää ja kokoustekniikkaa sekä työhyvinvointia. AO ry on kouluttanut jo n. 70 AOlaista tukemaan paikallisten jäsenyhdistysten toimintaa.

Seuraava AO Akatemia käynnistyy keväällä 2020, hakuaika on syksyllä 2019.

Lisätietoja: koulutustiimin vetäjä Tuija Mäntsälä

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.