Ohita navigaatio

Mistä meidät on tehty? Aktiivisuudesta, rohkeudesta ja uudistushalukkuudesta!

AO-Akatemia 3:n viimeisillä lähipäivillä Naantalissa akatemialaiset kommentoivat yhdessä seuraavaa:

Mitä AO-Akatemia on antanut?

”Aktiivisuutta ja varmuutta omaan toimintaan”

 • Herättänyt kiinnostusta edunvalvontaa ja puolustamaan oikeuksiamme
 • Avannut järjestötoimintaa ja sen rakennetta – OAJ on tullut tutuksi
 • Avannut silmät seuraamaan ajankohtaisia asioita
 • Antanut rohkeutta lähteä OAJ:n ja AO:n koulutuksiin
 • Parantanut tiedonvälitystä yhdistyksen suuntaan

”Teemme oikeita asioita paikallistasolla”

 • Olemme uudistaneet paikallista toimintaa ja järjestäneet uudenlaista ohjelmaa, jopa ammattiopettajien yhteisiä tapahtumia, vaikka on C-mallinen yhdistys
 • Lisännyt halukkuutta pitää järjestötoiminta ja yhdistystoiminta elinvoimaisena ja nuorekkaana
 • Vahvistanut, että omissa yhdistyksissämme edunvalvonta toimii ja on voimissaan

”Yhteistyöverkostot ja kokemuksien vaihto on ollut huippua”

 • Kovaa verkostoitumista
 • Tutustumista eri aloihin ja oppilaitoksiin
 • Vertaistukea toisista akatemialaisista
 • AOlaisena täytyy tuoda porukalla ammatillisten asiaa esille!

”Tieto lisää tuskaa!”

 • Toivottavasti järjestörakenne vielä selkiytyy
 • Haluamme enemmän ja syvempää tietoa yhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta
 • OAJ:ta ja valtakunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia tarvitaan
 • Tätä koulutusta tarvitaan jatkossakin, vielä laajemmalle porukalle

Akatemialaisissa on loistavaa potentiaalia yhdistyksen aktiivitoimijaksi ja JUKO/OAJ luottamusmieheksi vai mitä? Yhdistykset, hyödyntäkää näitä 24 upeaa, uljasta ja innokasta ammattiyhdistystoimijaa.

AO-Akatemia on AO ry:n oma koulutuspolku. Opintoihin kuuluu kolme kahden päivän lähijaksoa ja itsenäisiä tehtäviä. Lähijaksoilla käsitellään mm. järjestö- ja yhdistystoiminnan perusteita, OAJ:n organisaatiota ja neuvottelujärjestelmiä, edunvalvontaa, yhteistyötaitoja, viestintää ja kokoustekniikkaa sekä työhyvinvointia. AO ry on kouluttanut jo n. 70 AOlaista tukemaan paikallisten jäsenyhdistysten toimintaa.

Seuraava AO-Akatemia käynnistyy keväällä 2020, hakuaika on syyskuussa 2019.

Lisätietoja: koulutustiimin vetäjä Tuija Mäntsälä

Tapahtumat

Tapahtuma | 1.1.2019

Jäsenhankintakampanja 2019

Tapahtuma | 29.8.2019

Hallituksen seminaari

Tapahtuma | 12.9.2019

Hallituksen kokous 7/19

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.