Ohita navigaatio

Oppia ikä kaikki = oppivelvollisuus + jatkuva oppiminen

Akavatalolla järjestettiin 25.-26.9.2020 OAJ:n oppivelvollisuusseminaari. Ensimmäinen päivä oli julkinen ja kaikille avoin. Toinen päivä työpajoineen oli varattu tilaisuuteen ilmoittautuneille järjestömme jäsenille.

Tilaisuuden esiintyjäkohtaiset tallenteet löytyvät OAJ:n jäsensivuilta hakusanalla Oppivelvollisuusseminaari.

Tilaisuuden aluksi kuulimme OKM:n kansliapäällikkö Anita Lehikoisen näkemyksiä uudistuksen tarpeellisuudesta ja sen nopeasta toteuttamisesta. Perusteet ovat hyvät, mutta aikataulu arveluttaa. Kuulimme myös selvitystä ministeriön alimitoitetuksi moititun rahoituksen osalta.

Esityksen jälkeen yleisölle jäi vielä aika avoimeksi rahoituksen riittävyys. Paljon oli laskettu käyttämättömien resurssien varaan. Toisin sanoen toimintaa jouduttaneen jälleen myös tehostamaan. Se ei saa tarkoittaa opetuksen vähentämistä ja ryhmäkokojen kasvattamista. Byrokratiaan ja hallinnollisiin rakenteisiin on vihdoinkin uskallettava puuttua.

Uudistusta ja sen aikataulua koskeneen kritiikki kuitattiin toteamalla, että kaikkia uudistuksia on aina kritisoitu samoilla argumenteilla. Vastaavasti voisi sanoa, että kaikkia uudistuksia on aina perusteltu samoilla periaatteilla. Aina ei kaikki ole kuitenkaan mennyt pelkästään parempaan suuntaan.

Kuulimme myös valtiovarainministeriön näkemyksiä taloustilanteesta. Löysää ei ole. Ammatilliseen koulutukseen on kuitenkin lupeissa melkoinen lisäys (150 milj.€). Se ei kuitenkaan riitä palauttamaan rahoitusta tasolle, jolla osaamisperusteinen koulutus voidaan toteuttaa reformin tavoitteiden mukaisesti.

Uusi asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista on lisäksi juuri ollut lausunnolla. Asetusluonnoksesta ja sen perusteluosasta on äärimmäisen vaikea selvittää, miten rahoitus tulee tosiasiassa muuttumaan. Päällimmäisenä on ajatus sisään leivotuista leikkauksista. Hämmennystä herättää se, että asetuksessa suunnitellaan poistettavaksi kaikki laskennalliset opiskelijapäivät, jolloin opiskelija on ”lomalla”. Asetuksen perusteluosassa ilmoitettiin leikkaavan vaikutuksen olevan kuusi prosenttia. Onneksi perusrahoitus tultaneen säilyttämään 70 prosentissa. Myös huonosti mittaavien opiskelija- ja työpaikkapalautteiden vaikuttavuutta ollaan vähentämässä.

Seminaarin parasta antia olivat paneelikeskustelut, joissa käsiteltiin asiaa laajasti ja asiantuntevasti. Seminaariväen aika yhteinen näkemys oli, että uudistus on todella tarpeellinen. Laajalti jaettiin myös ajatukset siitä, että onnistuakseen uudistus tarvitsee vahvoja panostuksia varhaiskasvatukseen ja etenkin perusasteelle.

Jatkossa ei saa olla niin, että toiselle asteelle siirretään armoperusteisesti opiskelijoita, joilla ei ole edellytyksiä selviytyä toisen asteen opinnoista. Tällä hetkellä tämä valitettavasti on amiksen arkea.

Toiselta asteelta opiskelijoiden tulee saada vahvat eväät työelämään, jatko-opintoihin ja myöhemmin osaamisen laajentamiseen jatkuvan oppimisen ympyröissä.

Oppivelvollisuusseminaarissa oli hyvä AOlaisten edustus, osa paikan päällä ja osa etäyhteydellä.

Tapio Lindfors, AO ry:n varapuheenjohtaja

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.