Ohita navigaatio

Suomalaiset työmarkkinat eivät toimi ilman ammattikorkeakoulussa annettavaa opetusta

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tapahtui muutos 1991, kun väliaikaiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa. Vuonna 1996 ensimmäiset seitsemän ammattikorkeakoulua vakinaistettiin arviointiprosessin jälkeen.

Ihan ensi henkäyksellä ei ammattikorkeakouluja Suomeen saatu. Niistä oli puhuttu jo 1960-luvulla. Tuulta ajatus sai alleen vasta opetusministeri Christoffer Taxellin (RKP) aikana vuonna 1989. Vuonna 1990 tehtiin jo koulutuspoliittisessa selonteossa ehdotus ammattikorkeakoulujen perustamisesta eduskuntaan.

Ammattikorkeakoulut ovat olleet monien muutosten kohteena. Parhaimmillaan vuonna 1998 Suomessa toimi 32 ammattikorkeakoulua nykyisten 24 sijaan. Viimeisin, mutta ei vähäisin, muutos tapahtui vuonna 2014, kun niistä tuli osakeyhtiöitä, joka on muokannut ammattikorkeakoulujen omistajapohjaa. Yliopistot ovat olleet kiinnostuneita niiden osakkeista.

On vaikea kuvitella, miltä suomalaiset työmarkkinat näyttäisivät ilman näitä osaajia ja heidän työpanostaan

Ammattikorkeakoulusta on muodostunut merkittävä tekijä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Sieltä on valmistunut yli puoli miljoonaa korkeakouluopiskelijaa ammattiin. Kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tervehdyksessään Arenelle todennut, ”on vaikea kuvitella, miltä suomalaiset työmarkkinat näyttäisivät ilman näitä osaajia ja heidän työpanostaan”.

Suomalaisessa korkeakoulu- ja koulutusjärjestelmässä on ammattikorkeakoulujen merkitys kasvanut ja se jatkaa kasvuaan tulevaisuudessa. Vuonna 2030 yli puolella nuorista aikuisista pitäisi olla korkeakoulututkinto. Sen saavuttaminen ei onnistu ilman ammattikorkeakouluja. Merkitystä osoittaa hakijoiden kuin tutkinnon suorittaneidenkin määrän kasvu. Tämän kevään yhteishaussa oli ammattikorkeakouluihin yli 79 000 ensisijaista hakijaa, joka on uusi ennätys. Näistä hakijoista 59 % oli suorittanut ammatillisen tutkinnon. Vuonna 2020, koronasta huolimatta, amk-tutkinnon suoritti lähes 30 000 opiskelijaa, joka sekin on uusi ennätys.

Ammattikorkeakoululla on suuri merkitys oman alueen elinkeinoelämälle ja ammattitaitoisen työvoiman riittävyydelle. 2020 tehdyn Uraseurantakyselyn mukaan valmistuneen ensimmäinen työpaikka sijaitsee useimmiten opiskelupaikkakunnalla. Samainen Uraseurantakyselyn mukaan valmistuneista 83 % on tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon ja 87 % viisi vuotta kestäneeseen työuraansa.

Nyt on jo aika nostaa ammattikorkeakoulujen opettajien työn ja koko koulutuksen arvostus sille kuuluvalle tasolle.

Jari Jokinen

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.