Ohita navigaatio

Tiimeillä uudenlaista tehoa toimintaan

Tämä vuosi on ollut paitsi koronavuosi myös Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen toiminnan kehittämisen vuosi. Työ on vielä aika lailla alussa, mutta hyviä tuloksia on jo saavutettu.

Vuoden 2018 vuosikokous antoi hallitukselle tehtäväksi kehittää yhdistyksen ja etenkin sen hallituksen toimintaa. Vuonna 2019 tehtiin kehittämisen pohjatöitä, ja vuoden alussa remmiin astunut uusi hallitus lähti miettimään uusia toimintamalleja ja tehostuskeinoja myös aiemman hallituksen esittämien toiveiden ja ideoiden pohjalta.

Alkuvaiheissa työvaliokunta kartoitti hallituksen jäsenten vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet ja teki sen pohjalta ehdotuksen hallitukselle eri tiimien kokoonpanoista. Näin haluttiin varmistaa, että kaikkien osaamista hyödynnetään AO:n hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaikille osuivat tiimit kohdalleen – pohjatyö oli tehty hyvin.

Tuovi Pasma, AO ry:n sihteeri,  viestintätiimin ja AO:n järjestö- ja viestintätyöryhmän puheenjohtaja

Tiimityöskentely onkin lähtenyt hyvin käyntiin, ja hallituksen työskentelystä on tullut entistä jäntevämpää. Kukaan ei ole hallituksessa pelkästään rivijäsenenä, vaan kaikilla on jokin vastuu- tai erityistehtävä. Jokaisen vahvuuksia tarvitaan.

Kokousten valmistelu on myös uusittu: jokaiseen kokoukseen selvitetään valmiiksi käsiteltävien asioiden taustat, jotta niitä ei tarvitse miettiä kokouksen aikana vaan päästään itse asiaan nopeasti.

Hallituksen toiminta on napakoitunut entisestään viimeisen vuoden aikana.

Arto Vettenranta, AO ry:n hallituksen jäsen, koulutustiimin ja AO:n tulo- ja palkkapoliittisen työryhmän jäsen

Tekemisen pohjaa on myös laajennettu niin, että hallituksen varajäseniä ja AO:laisia valtuutettuja on otettu enemmän mukaan käytännön työhön. Näin saadaan lisää kanavia tiedon välittämiseen kentältä hallitukseen ja päinvastoin sekä lisää osaamista työskentelyyn.

Käytännön tasolla selviä edistysaskelia ovat olleet hallinto- ja taloussäännön uudistaminen sekä uusi hallituksen jäsenen opas, jota hyödynnetään hallitustyöskentelyyn mukaan tulevan perehdytyksessä.

AO:laisille näkyvin muutos on tapahtunut yhdistyksen ilmeessä, joka uudistettiin kesän kynnyksellä. Viestintään – sisäiseen ja ulkoiseen – on myös panostettu vahvasti vuoden aikana ja lisätty tiedottamista ja blogeja.

Vaikuttamistyötä on tehty mielipidekirjoitusten lisäksi yhdessä OAJ:n kanssa osallistumalla lausuntojen tekemiseen ja kannanottoihin, mutta tälle vuodelle suunnitellut vaikuttajatapaamiset ja -tilaisuudet ovat jääneet pandemian jalkoihin ja osin toteuttamatta.

Koronan takia kaikki koulutukset peruttiin keväältä, mutta syksyllä saatiin käyntiin kaksi AO Akatemiaa uusien edunvalvojien kouluttamiseksi.

Vuoden 2018 vuosikokouksen vaatimukset on saatu maaliin. Se on iso asia.

Tapio Lindfors, AO ry:n varapuheenjohtaja, vastuualueena tulo- ja palkkapolitiikka ja kansainväliset asiat

Ensi vuonna koronatilanne toivottavasti helpottaa ja AO pääsee kehittämään toimintaansa ja vaikuttavuuttaan entistä tiiviimmin.

AO ry:n vuosikokoukseen ollaan tuomassa sääntömuutosesitys, joka pidentäisi hallituksen puheenjohtajiston kautta kahdesta neljään vuoteen. Näin toimintaan saataisiin lisää pitkäjänteisyyttä.

Muita tulevien vuosien painopisteitä ovat alueellisen toiminnan kehittäminen, yhteistyö jäsenjärjestöjen ja OAJ:n kanssa sekä vaikuttaminen päättäjiin. Koulutuspolitiikka on kuuma aihe, ja AO on ammatillisen koulutuksen parhaita asiantuntijoita.

Hallitus kehittää myös uutta tiimityöskentelyään edelleen niin, että toiminta muuttuu yhä avoimemmaksi ja tehokkaammaksi. AO:ssa on mukana hyvin erilaisia osaajia eri aloilta, mikä rikastaa toimintaa. Yhdistyksessä osataan myös arvostaa monimuotoisuutta.

Vuorovaikutus toimii hyvin, ja ihmiset huolehtivat omista vastuualueistaan. Innostusta ja osaamista riittää!

Tuija Mäntsälä, AO ry:n puheenjohtaja

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.