Ohita navigaatio

Tulostavoitteita kohti resursseja lisäämällä

Ammattikorkeakoulujen tulosneuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ovat parasta aikaa käynnissä. Yleisenä suuntana on ammattikorkeakoulujen tuloksellisuuden parantaminen ja volyymin voimakas kasvattaminen seuraavalla tulossopimuskaudella. Yleisen koulutus- ja osaamistason nostamisen takia tämä on tarpeellista, mutta tavoitteeseen pääseminen vaatii myös resurssien lisäämistä. Korkeakoulujen rahoitusta on leikattu pitkin 2010-lukua eikä nykyisellä rahoitustasolla pystytä kasvattamaan toiminnan volyymia siten, että myös toiminnan laatu säilyy.

Korkeakoulutuksen merkitys työelämän murroksessa korostuu ja yleisen koulutustason nostamiseksi on tehtävä määrätietoista työtä. Tämä ei kuitenkaan voi tapahtua tuottamalla määrällisesti enemmän suoritteita ellei myös koulutuksen vaikuttavuudesta ja laadusta pidetä huolta.

Henkilöstön hyvinvointi on avain vaikuttavaan tulokseen, mutta jatkuva työpaineen kasvu ja kiireen lisääntyminen ovat opettajien arkipäivää. Tulostavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan muutakin resurssia kuin opettajan joustava selkänahka.

 

Reijo Viitanen, AO:n hallituksen jäsen

 

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.