Ohita navigaatio

Mitä me teemme

Vaikutamme asiantuntijana ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua koskevissa kysymyksissä mm. tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja.

Teemme osaltamme ammatillista koulutusta tunnetuksi ja vaikutamme sen aseman vahvistumiseen. Aktiivinen yhteistyö OAJ:n toimijoiden kanssa on keskeistä.

Edistämme toiminnallamme jäsenkuntamme työolosuhteita (koulutus- ja palkkapoliittinen edunvalvontaa), työhyvinvointia ja -turvallisuutta.

Tuemme jäsenyhdistysten toimintaedellytyksiä mm. koulutustuella niin rahallisesti kuin asiantuntijoilla, jaostotoiminnalla ja kilpailuilla sekä kampanjoilla. AO-Akatemia on AO ry:n oma koulutuspolku. AO ry on kouluttanut jo n. 70 AOlaista tukemaan paikallisten jäsenyhdistysten toimintaa.

Järjestämme kaikille henkilöjäsenillemme koulutustilaisuuksia.

AO_Toimintasuunnitelma 2019

 

AO ry:n jaostotoiminta

Ohje jaostojen toimintaan ja avustuksen hakemiseen.

Jaostojen toiminta-avustukset v. 2019 oli haettava 30.4.2019 mennessä. Jaostojen tiedot on päivitetty keväällä 2019.