Ohita navigaatio

Mitä me teemme

Vaikutamme asiantuntijana ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua koskevissa kysymyksissä mm. tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja.

Teemme osaltamme ammatillista koulutusta tunnetuksi ja vaikutamme sen aseman vahvistumiseen. Aktiivinen yhteistyö OAJ:n toimijoiden kanssa on keskeistä.

Edistämme toiminnallamme jäsenkuntamme työolosuhteita (koulutus- ja palkkapoliittinen edunvalvontaa), työhyvinvointia ja -turvallisuutta.

Tuemme jäsenyhdistysten toimintaedellytyksiä mm. koulutustuella niin rahallisesti kuin asiantuntijoilla, jaostotoiminnalla ja kilpailuilla sekä kampanjoilla. AO-Akatemia on AO ry:n oma koulutuspolku. AO ry on kouluttanut jo n. 70 AOlaista tukemaan paikallisten jäsenyhdistysten toimintaa.

Järjestämme kaikille henkilöjäsenillemme koulutustilaisuuksia.

Toimintasuunnitelma v. 2020

AO:n hallinto ja taloussääntö 8.10.2020

 

AO ry:n jaostotoiminta

Ohje jaostojen toimintaan ja avustuksen hakemiseen.

Jaostojen toiminta-avustukset vuodelle 2020 on haettavissa 24.4.20 mennessä.  Alla olevat jaostojen tiedot on päivitetty keväällä 2019.