Ohita navigaatio

Mitä me teemme

Vaikutamme asiantuntijana ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua koskevissa kysymyksissä mm. tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja.

Teemme osaltamme ammatillista koulutusta tunnetuksi ja vaikutamme sen aseman vahvistumiseen. Aktiivinen yhteistyö OAJ:n toimijoiden kanssa on keskeistä.

Edistämme toiminnallamme jäsenkuntamme työolosuhteita (koulutus- ja palkkapoliittinen edunvalvontaa), työhyvinvointia ja -turvallisuutta.

Tuemme jäsenyhdistysten toimintaedellytyksiä mm. koulutustuella niin rahallisesti kuin asiantuntijoilla, jaostotoiminnalla ja kilpailuilla sekä kampanjoilla. AO-Akatemia on AO ry:n oma koulutuspolku. AO ry on kouluttanut jo n. 70 AOlaista tukemaan paikallisten jäsenyhdistysten toimintaa.

Järjestämme kaikille henkilöjäsenillemme koulutustilaisuuksia.

AO:n Toimintakertomus 2019 (24.10.2020)

AO:n Toimintasuunnitelma 2021 (12.12.20)

AO:n hallinto ja taloussääntö 8.10.2020

 

AO ry:n jaostotoiminta

Alla olevat jaostojen tiedot on päivitetty keväällä 2019. Ohjeet jaostotoiminnalle löytyvät Ohjeet ja lomakkeet -sivulta