Ohita navigaatio

Mitä me teemme

Vaikutamme asiantuntijana ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua koskevissa kysymyksissä mm. tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja.

Teemme osaltamme ammatillista koulutusta tunnetuksi ja vaikutamme sen aseman vahvistumiseen. Aktiivinen yhteistyö OAJ:n toimijoiden kanssa on keskeistä.

Edistämme toiminnallamme jäsenkuntamme työolosuhteita (koulutus-, tulo- ja palkkapoliittinen edunvalvonta), työhyvinvointia ja -turvallisuutta.

Tuemme jäsenyhdistysten toimintaedellytyksiä mm. koulutustuella niin rahallisesti kuin asiantuntijoillamme. AO-Akatemia on AO ry:n oma koulutuspolku. AO ry on kouluttanut jo n. 70 AOlaista tukemaan paikallisten jäsenyhdistysten toimintaa.

Järjestämme kaikille henkilöjäsenillemme koulutustilaisuuksia.

AO Toimintakertomus 2021 (20.11.2021)

AO Toimintasuunnitelma 2023 (20.11.2021)

AO:n Hallinto ja taloussääntö (12.1.2022)