Ohita navigaatio
< Kaikki tapahtumat

AO Studio 7.2.2022

7.2.2022 - 7.2.2022

AO STUDIO

– Järjestötoiminta ja viestintä

Jäsenyhdistystemme puheenjohtajille ja sihteereille maanantaina 7.2. 2022. klo 18:00 – 20:00

Tervetuloa AO STUDIOON!

Tilaisuus on viimeinen kolmesta aktiivitoimijoiden verkkotapaamisesta. Maanantaina 7.2. kohderyhmänä ovat jäsenyhdistystemme puheenjohtajat ja sihteerit. Illan aiheena on järjestötoiminta ja viestintä (JärVi). Kutsumme kohderyhmäläiset linjoille suoralla teams -linkillä.

Paikalla AO Studiossa kanssanne keskustelemassa ovat AO:n puheenjohtajat Tuija Mäntsälä, Tapio Lindfors ja Johanna Toivanen sekä AO:n JärVi-työryhmän puheenjohtaja Tuovi Pasma ja AO:n viestintätiimin puheenjohtaja Jaana Antila.

OAJ:n opettajuuden arvostushanke käynnistyi viime vuoden alussa ja järjestötoiminnan kehittämiseen liittyviä päätöksiä tehtiin OAJ:n syysvaltuustossa 2021. Tapaamisen teemat ovat ajankohtaisia.

7.2. illan ohjelma

 • Tervetuloa
 • OAJ:n toimikuntatyöskentely ja JärVi
 • AO:n järjestötoiminta- ja viestintätyöryhmän työskentely
 • keskustelua
 • OAJ:n opettajuuden arvostushanke
 • keskustelua
 • OAJ:n järjestörakenne
 • keskustelua

Etukäteiskysymykset

Toivomme Sinun pohtivan etukäteen yhdistyksesi toimintaa ja mahdollisuuksia AO:laisena jäsenyhdistyksenä. Mitä lisätietoja ja tukea tarvitset AO:lta oman yhdistyksesi toiminnan kehittämiseen? Mihin kysymykseen erityisesti toivot saavasi vastauksen illan teemaan liittyen?

 

Järjestö- ja viestintätoimikunnasta ja AO:n JärVi-työryhmästä 

OAJ:n hallituksen valmistelusta vastaavat toimikunnat, joista yksi on järjestö- ja viestintätoimikunta. Toimikunnassa kaikkia ammatillisia opettajia (OAO) edustavat Johanna Toivanen ja varajäsenenä Tuovi Pasma. Toimikunnassa työskentely edellyttää vankkaa kokonaisnäkemystä OAO:n linjauksista ja tiivistä yhteistyötä OAO:n hallituksen ja valtakunnallisten yhdistysten kanssa. 

Järjestö- ja viestintätoimikunnan tehtävänä on valmistella OAJ:n hallitukselle järjestöorganisaation toimintaan, kehittämiseen, viestintään sekä järjestön koulutustoimintaan ja järjestövalmiuteen liittyvät asiat sekä seurata järjestöpolitiikan ja viestinnän yleistä kehitystä. 

Vastaavasti meidän AO:n järjestö- ja viestintätyöryhmä ottaa kantaa edellä mainittuihin asioihin ja vie näkemystämme OAO:n hallitukselle ja OAJ:n järjestö- ja viestintätoimikuntaan. 

 Opettajuuden arvostushanke  

OAJ käynnisti hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa opettajuuden arvostusta. Järjestö haluaa havahduttaa suomalaisia siihen, miten tärkeää OAJ:n jäsenten tekemä työ on koko yhteiskunnalle. Talousarviossa OAJ:n valtuusto päätti satsata isosti hankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa opettajuuden arvostusta.   

OAJ:n hanke opettajuuden arvostuksen vahvistamiseksi lanseerataan isona valtakunnallisena kampanjana tänä keväänä. Kampanjan sisällöt ja näkökulmat ponnistavat jäsenten ja OAJ-aktiivien osallistumisen sekä kansalaisille tehdyn kyselyn tuloksista, jotka julkaistaan Opettaja-lehdessä ja mediatiedotteen yhteydessä 11. maaliskuuta. Hanke koostuu suurelle yleisölle suunnatusta markkinointikampanjasta.  Tavoitteena on, että hankkeen aikana onnistumme yhdessä löytämään uusia tapoja kehittää OAJ:n toimintaa.    

 Järjestörakenne 

OAJ:n hallitus päätti syksyllä 2019 käynnistää erillisen toimintasuunnitelman toteutumista tukevan kaksivuotisen uudistamisprojektin, jonka tarkoituksena on uudistaa OAJ:n ammattijärjestötoimintaa.  OAJ:n strategia vuosille 2017-2020 on ollut yhtenä perustana projektille. Yksi strategian painopisteistä on ollut ”Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa.”    

Projektinkin päätavoite haettiin täältä: ”Tavoitteena on OAJ:n strategisten painopisteiden ja toimintasuunnitelman 2019-2020 mukaisesti tehdä jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa ja uudistaa ammattijärjestötoiminta vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.”  

Suunnitelman mukaisesti projektin konkreettiset lopputuotokset ovat seuraavat:  

 1. Jokainen OAJ:n toiminnan taso – valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen – toimii jäsentensä hyväksi ja jokaisella tasolla tiedetään, miten jäseniä voidaan palvella kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla  
 2. Uusien jäsenten hankkimisen tapoja on tehostettu niin opettajankoulutuksen (yliopistot ja ammatilliset opettajakorkeakoulut) kuin uusille opettajille suunnatun informoinnin avulla   
 3. Käytössä on uusia osallistumistapoja; koulutusten digitalisoimisen edistäminen sekä nykyistä tehokkaammin kohdennettua edunvalvonnallista tukea, jäsenpalveluita ja jäsenetuja  
 4. Jäsenpalveluista osa voi tulevaisuudessa olla täysin uusia ja jäsenkunnan tarpeista nousseita – mahdollisesti myös henkilökohtaisesti räätälöityjä.