Ohita navigaatio

Aika olennaista 1.11.2021

Yhteenveto AO:n tekemästä yhteisten tutkinnon osien kyselystä

Olemme toteuttaneet kyselyn yhteisten tutkinnon osien opetuksesta ammatillisella toisella astella. Kyselyn tuloksista nousee esiin huoli opiskelijoiden yhdenvertaisuudesta ammatillisen koulutuksen sisällä ja erityisesti vertailussa lukio-opiskelijoihin.

Koulutuksen järjestäjien toimintamallit ja opetuksen resurssointi poikkeavat toisistaan paljon. Annettavan lähiopetuksen määrä vaihtelee osaamispistettä kohden alle kymmenestä yli kahteenkymmeneen oppituntiin. Tämä ei voi olla vaikuttamatta opiskelijoiden koulutuksen kautta saamaan todelliseen jatko-opintokykyisyyteen. Erot nousivat esiin myös osaamiskartoituksissa, opiskelijoiden tuessa ja opetuksen integroinnissa.

Johtopäätöksenä voi todeta, että tarkemmalle selvitykselle on tarvetta ja koulutuksen rahoittajan tulee toimia selvityksen toimeksiantajana.

YAMK –tutkintonimikkeen muuttaminen maisteriksi

Päätimme yksimielisesti tukea Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen esitystä YAMK-tutkintonimikkeen muuttamista maisteriksi. Maisteri-nimike kuvaa tutkinnon tasoa korkeakoulujärjestelmässä ja Suomessa on syytä siirtyä nimikkeissä yleiseurooppalaiseen käytäntöön. Kansainvälistyvän työelämän näkökulmasta laajasti yhtenäisen ja tunnistettavan tutkintonimikkeen määrittely tasoluokalle 7 on välttämätöntä. Esitämme lisäksi OAO:n ja OAJ:n hallituksille, että OAJ tukee Arenen ehdotusta asiassa.

Näkevätkö työantajat YAMK-tutkinnon arvon? – Ida Mielityinen, Arene

Ammatilliset opettajat Educa 2022 –messuilla

Olemme mukana Educa 2022 -messuilla näyttelyosastolla 6e30. Messujen teema on Tulevaisuuden sivistys – mikä on kasvatuksen, opetuksen ja tutkimuksen merkitys? Tervetuloa osastollemme keskustelemaan ammatillisia opettajia koskettavista asioista!

 

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.