Ohita navigaatio

Aika Olennaista 10.1.2024

Hallituksen kokouksen nostot 10.1.2024

AO ry:n uusi hallitus järjestäytyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan. Sääntöjen 17 § mukaan hallituksen on valittava sihteeri, rahastonhoitaja ja muut toimihenkilöt tarpeen mukaan sekä nimitettävä tarvittavat työryhmät ja toimikunnat. Tarkemmin kokouksessa päätetyt vastuutehtävät, tiimit ja työryhmät ovat tässä.

Päätettiin hallituksen jäsenten yhteydenpitovastuut ja todettiin kevään paikalliset edunvalvonnan koulutustilaisuudet.

AOlaiset, jotka ovat tulleet valituksi OAJ:n, OKKA-säätiön tai NLS:n kansainvälisyysmatkalle, voivat hakea AOlta matkustus- ja majoituskustannuksiin avustusta enintään 400 €. https://ao.oaj.fi/uutiset/avustus-oajn-okka-saation-ja-nsln-kansainvaliselle-opintomatkalle/.

Vuoden 2026 vuosikokouksen ja opintopäivän järjestäjänä toimii Tampereen seudun ammatilliset opettajat TSAO ry.

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.