Ohita navigaatio

aika olennaista 11.10.2022

Hallituksen kokouksen nostot 11.10.2022 

OAJ:n toimintasuunnitelman ja strategian valmistelu on käynnissä. Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2023–2024. Toimintasuunnitelma ohjaa ja suuntaa koko järjestön toimintaa kaikilla sen toiminnan tasoilla.

Tulo- ja palkkapoliittiset asiat 

 OVTES 2022-2025 allekirjoituspöytäkirjassa on sovittu erillisestä 0,55 % jaettavasta keskustason järjestelyerästä. Erän käytöstä on saavutettu neuvottelutulos. OAJ:n hallinto käsittelee neuvottelutulosta tiistaina 11.10.

Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta haluaa selkeyttää työhyvinvointityöryhmän tehtäviä sekä ohjata konkreettiset työhyvinvointiasiat nopeammin läpi OAJ:n päätöksenteon. Fiilismittari on selvittänyt työajanseurantaa. Opettajista n. 50 % seuraa säännöllisesti työajankäyttöä. Usealla opettajalla säännöllinen seuranta perustuu työehtosopimuksen velvoitteeseen. 71 % työsuojeluvaltuutetuista kokee että tehtävien hoitamiseen on riittävästi aikaa.

 Koulutuspoliittiset asiat 

Hallitus antoi esityksen Eduskunnalle toisen asteen kehittämisestä (12.5.2022). Valmisteluryhmän loppuraportissa ”Laadukas toisen asteen koulutus kaikille” esitellään kehittämishankkeen toimenpide-ehdotukset jatkotyöskentelylle.

OAJ:n keskeiset jatkuvan oppimisen linjaukset 2022 ovat seuraavat:

 • Hankintana järjestettäville koulutuksille on määriteltävä selkeät tavoitteet sekä laatukriteerit ja laatukriteerien mittarit
 • Koulutukseen liittyvä ohjaaminen on aina oltava kelpoisen opetushenkilöstön työtä
 • Opetushenkilöstön hyvinvointia ja pedagogista osaamista on vahvistettava
 • Eri toimijoiden vaikutusmahdollisuudet ja velvollisuudet tulee selkeyttää ja määritellä jatkuvan oppimisen toteuttamisessa

Järjestö- ja viestintäpoliittiset asiat

 OAJ:n toimisto on koonnut OAJ:n valtuustolle esiteltäväksi järjestötoiminnan ja viestinnän selvityksen kevään 2022 lakoista. Jäsenet pitivät lakkoa oikeutettuna ja olivat tyytyväisiä viestintään. Lähes 60 % osallistui lakkoon ja toimi lakkovahtina sekä lähes 40 % osallistui muihin lakkotapahtumiin. Viestintäkanavia seurattiin laajasti. Lakkoavustukseen ja sen maksamisen nopeuteen oltiin myös tyytyväisiä.

Syksyn jäsenyyden hallintatoimien painopisteitä ovat mm. seuraavat:

 • koko OAJ:n tasolla jäsenlähtöisyyden edistäminen, ”Jäsenyys kannattaa” -teema
 • uusien ammatillisten opettajien ”Uusi ura” –koulutuksen pilotointi
 • ammatillisten opettajakorkeakoulujen työelämä­infojen vakiinnuttaminen
 • yliopistojen työelämäopintojen edistäminen
 • yhteysopettajajärjestelmän kehittäminen
 • ”Jäsenyys kannattaa” -viestintäkokonaisuuden kehittäminen

Jäsenkortin uudistaminen on käynnissä ja löytyy vain OAJ mobiilisovelluksesta 1.1.2023 lähtien.

Kevään 2023 jäsenyhdistysten edunvalvontakoulutuksen tuen hakeminen 9.12.2022 mennessä

Ohjeet edunvalvontakoulutuksen tuen hakemiseen löytyvät AO:n sivuilta ja tästä linkistä.

 • tammi-kesäkuussa järjestettäviin tilaisuuksiin hakemukset tulee toimittaa 9.12.2022 mennessä
 • elo-joulukuussa järjestettäviin tilaisuuksiin hakemukset tulee toimittaa 31.5.2023 mennessä
 • avustusta ei myönnetä jälkikäteen
 • ohje jäsenyhdistysten edunvalvontakoulutusten järjestämiseen ja tukemiseen löytyy tästä
 • hakuohje 2023 löytyy tästä
 • hakulomake 2023 löytyy tästä

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto vieraili AO:n hallituksen kokouksessa ja keskustelimme ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista teemoista 

Puheenjohtaja nosti esille eduskunnantavoitteita. Perusrahoitusta koko koulutuskentälle tulee vahvistaa ja ammatillisen opettajan työ on tehtävä näkyväksi. Kelpoisia opettajia tarvitaan lisää.  Ammatillisen koulutuksen oppimisen tuki tulee saada kuntoon. Opiskelijoiden sisäänottomääriä tulee kasvattaa. Puheenjohtaja totesi myös, että TKI-tutkimusta ja sen rahoitusta tulee kasvattaa ammattikorkeakouluissa.

Opintopäivä ja vuosikokous 19.-20.11.2022, Oulu

Opintopäivien sivut löytyvät tästä.  Sivuilta löytyvät yleisinfo, opintopäivän ja iltajuhlan ohjelmat sekä tietenkin opintopäivään ilmoittautuminen. Muistattehan toimia vaalipiirissä aktiivisesti ennen vuosikokousta. Vaalipiirit esittävät vuosikokoukseen vaalivaliokunnan jäsenet ja suunnittelevat ehdokasasettelua. Lisätietoa tästä

Educa 2023 

Ammatilliset opettajat ry:n on näytteilleasettajana osastolla 6E30, Tervetuloa!

Teemoina tänä vuonna ovat mm. seuraavat

1. Tulevaisuuden sivistys – mikä on kasvatuksen, opetuksen ja tutkimuksen merkitys?

 • Opettajana poikkeusoloissa – kokemuksia ja hyviä käytänteitä​
 • Yhteisöllisyys ja osallistaminen​
 • Pedagogiikka​
 • Taide ja kulttuuri opetuksessa​
 • Esimiestyön merkitys​
 • Hyvinvointi – ihmisten, yhteisöjen ja ympäristöjen​
 • Varhaiskasvatus – oppimisen perusta​

2. Ammatillinen koulutus – osaamisen varmistaja

 • Yliopistot ja korkea-aste – sivistyksen ja tulevaisuuden vahvistajina​
 • Monilukutaito – avain oppimiseen & työelämään​
 • Medialukutaitoa!​
 • Tiedon hankintaa ja tulkintaa!​

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.