Ohita navigaatio

Aika olennaista 11.11.2020

Pidimme hallituksen etäkokouksen 11.11.2020.

Muistutamme, että hybridiopetuksen laadukas järjestäminen ei ole mahdollista samalla resurssilla kuin lähiopetuksen tai verkko-opetuksen järjestäminen. Hybridiopetus ei sellaisenaan sovellu vuorovaikutukseen perustuvaan ammattiopetukseen eikä siitä saa tulla ”uutta normaalia”. Opetuksen laadun ohella opettajien työhyvinvointia ei saa vaarantaa keinotekoisilla hybridijärjestelyillä

Työstimme AO:n ja kansainvälisyys-, koulutus-, ja viestintätiimien toiminnan pitkäntähtäimen suunnitelmia vuosille 2021-2022

Valmistauduimme OAJ:n valtuustoon ja OAO:n piirikokoukseen.

AO mukanaTaitaja2021 – tapahtumassa Oulussa omalla osastolla.

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.