Ohita navigaatio

Aika olennaista 12.1.2022

Hallituksen järjestäytyminen

Hallituksen työskentely perustuu tiimityöhön. Kokouksessa perustimme puheenjohtajiston pitämien kehityskeskusteluiden perusteella tiimit (viestintä-, koulutus-, kansainvälisyys- ja vastuutehtävät) ja päätimme niiden kokoonpanosta. Tiimeille valittiin puheenjohtajat.

Hallituksen päätöksen mukaisesti sisäiset työryhmät jakaantuvat kuuteen eri aihekokonaisuuteen; tulo- ja palkkapolitiikka, koulutuspolitiikka, järjestö- ja viestintä, jäsenyhdistysten yhteydenpidon, jäsenhankinnan ja vaalipiirityöskentelyn kehittäminen. Jokaisella ryhmälle valittiin puheenjohtaja.

Tiimien ja sisäisten työryhmien toiminnasta vastaa nimetty yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Lisätiedot: sisäiset tiimit ja työryhmät

Hallituksen sihteerinä jatkaa Tuovi Pasma ja rahastonhoitajana Tarja Mäenpää. Hallinto- ja taloussäännön edellyttämäksi tositetarkastajaksi valittiin Terhi Saarinen.

OAJ:n valtuustovaalit 2022

OAJ:n ehdokasasettelu päättyi 15.1.2022. OAO:n keskusvaalitoimikunta vahvistaa 26.1 OAO:n piirin vaaliliitot, niiden järjestyksen ja valitsijayhdistykset. Valtuustovaalien ennakkoäänestys pidetään 28.2. – 14.3.2022​ ja varsinaiset vaalipäivät ovat 4.-5.4.2022.

Päätimme tehdä AO:laisista valtuustoehdokkaista esitteen, joka jaetaan sähköisesti yhdistysten käyttöön.  Ehdokkaat julkaistaan myös AO:n verkkosivulla.

AO:n vaalisihteerinä toimii Heidi Savolainen. Nyt on tärkeää kannustaa jäsenistöä käyttämään äänioikeuttaan. Valtuusto on OAJ:n korkein päättävä elin.

Lisätiedot: Valtuustovaalien ehdokasasettelu päättynyt

Muistamiset ja palkitsemiset

OAJ palkitsee järjestötoimijoitaan ansiomerkein, mitalein ja viirein. Ansiomerkkejä on myönnetty vuodesta 1973 lähtien. Kannustamme jäsenyhdistyksiä hakemaan jäsenilleen OAJ:n ansiomerkkejä ja mitaleita.

Lisätiedot: Ansiomerkeillä tunnustusta arvokkaasta järjestötoiminnasta

Akavan ansiomerkkien haku on  käynnissä. Akavan ansiomerkkiä voidaan hakea Akava-yhteisön luottamustoimessa toimivalle tai toimineelle henkilölle. Yhdistys voi hakea jäseninään toimiville luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille Akavan ansiomerkkiä.

Lisätiedot:  Akavan ansiomerkit luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.