Ohita navigaatio

Aika Olennaista 15.12.2023

Hallituksen kokouksen nostot 15.12.2023

Vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa 15.12.2023 käsittelimme ajankohtaisia tulo- ja palkka- sekä koulutuspoliittisia asioita. 

Totesimme, että neuvottelut uudesta SIVISTA:n AMK-sopimuksesta ovat käynnissä. Suhtaudumme varauksella Kuntaliiton norminpurkuun, johon liittyvät kyselyt kunnan työntekijöille ja kuntalaisille ovat auki 16.2.2024 asti.  

Lisäksi kävimme palautekeskustelua hallitustyöskentelystä, joka todettiin sujuvaksi ja ammattimaiseksi, ja käsittelimme yhdistyksen nimenmuutokseen liittyvien toimenpiteiden tilannetta. 

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.