Ohita navigaatio

Aika olennaista 17.5.2022

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen

Hallituksen esityksessä eduskunnalle ehdotetaan muutettavaksi lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, oppivelvollisuuslaki, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekisteristä annettua lakia sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Muutos tulisi vaikuttaman ammatillisen koulutuksen määrärahan jakautumiseen kahteen erilliseen rahoitusväylään, jotka olisivat oppivelvollisuus koulutuksen rahoitus ja jatkuvan oppimisen rahoitus. Oppivelvollisuuskoulutuksen rahoituksessa perusrahoitus nostettaisiin 80 %:iin nykyisen 70 %:n sijasta ja järjestämislupiin perustuva määrällinen säätely poistuisi. Lain tasolla määritettäisiin jo vakiintuneen käytännön mukaisesti opiskelijalle mahdollisuus suorittaa nk. yhdistelmäopinnot ja kaksoistutkinto. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi mahdollisuudesta laajentaa ammatillista perustutkintoa yksilöllisesti yli 180 osaamispisteen maksimissaan 30 osaamispisteellä. Oppivelvollisuuskoulutuksessa suoritusrahoitusosuus myönnettäisiin ainoastaan suoritettujen tutkintojen perusteella. Tavoitteena on nykytilaan nähden nuorten jatko-opintokelpoisuuden parantaminen ja inhimillisen pääoman vähenemisen ehkäiseminen.

Uudistuksen lähtökohdat ovat hyvät, mutta eivät takaa opiskelijoille ehdotettuihin uudistuksiin subjektiivista oikeutta. Mielestämme YTO -opintoja on kehitettävä ammatillisen koulutuksen näkökulmasta ja laatua vahvistettava. Ammatillisen koulutuksen on jatkossakin tuotettava riittävä yleissivistävä osaaminen jatko-opintoihin. Toiselle asteelle tulee säätää opiskelijalle oikeus tukiopetukseen sekä ammatilliseen koulutukseen kaikille opiskelijoille oikeus erityisopetukseen.

Rahoituksen osalta ehdotetut muutokset yksinkertaistaisivat ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää, mutta rahoituksen muutos olisi kustannusneutraali eli ollaan tekemässä uudistusta ilman lisärahoitusta. Rahoituksen muutos kohtelee eri tavalla koulutuksen järjestäjiä. Lisäksi koulutuksen järjestäjille annetaan nykyistäkin laajemmat oikeudet käyttää myönnetyt rahat oman harkintansa ja päätösvaltansa mukaisesti. Tämä lisää mielestämme opiskelijoiden koulutuksellista epätasa-arvoa. Ilmaisemme näkemyksemme 18.5. palaverissä OKM:n virkamiehille.

Lue lisää

OAJ: Oppivelvollisuuslain puutteita korjataan pikaisesti (oaj.fi).
OKM: HE_kehittämishanke lausuntoversio 12.5.2022.pdf

 OAJ:n valtuuston kokous 8.-10.5.2022

Valtuusto valitsi OAJ:lle uuden puheenjohtajan. Katarina Murto on tanssin opettaja ja varatuomari. Lue lisää Katarina Murto on OAJ:n uusi puheenjohtaja. Valtuusto valitsi OAJ:lle myös uuden hallituksen. AO:sta hallituksessa ovat puheenjohtaja Tuija Mäntsälä ja varapuheenjohtaja Tapio Lindfors. OAJ:n ammatillisten opettajien OAO ry:n valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jari Hourula. Hän on AO:n hallituksen jäsen. Lue lisää Valtuusto valitsi toisena kokouspäivänään OAJ:lle uuden hallituksen.

OAJ:n ammatillisten opettajien OAO ry:n piirikokous 28.4.2022

Piirikokouksessa OAJ:n ammatillisten OAO ry:n puheenjohtajaksi valittiin Lauri Hietalahti (TOOL).  OAO:n hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Mika Nurminen (AKOL)
Jaana Antila (AO)
Helena Kahl (AO)
Tapio Lindfors (AO)
Heidi Savolainen (AO)
Markku Seppälä (AO)
Johanna Toivanen (AO)
Arto Anetjärvi (SKO)
Anna Hoffrén (SMOL)
Anna Villberg (SMOL)
Esa Salmikangas (TOOL)
Juha-Pekka Finnilä (AKOL)
Anni Koppanen (AO)
Terhi Saarinen (AO)
Seppo Säätelä (AO)
Kirsti Vänskä (AO)
Tarja Mäenpää (AO)
Tuovi Pasma (AO)
Teija Launiainen (SKO)
Eero Kolari (SMOL)
Hanna-Maija Aarnio (SMOL)
Jarno Varteva (TOOL)

Lue lisää OAO:n hallituksen kokous, piirikokous ja valtuustoryhmän seminaari 28.-29.4. | OAO (oaj.fi)

 

 

 

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.