Ohita navigaatio

Aika olennaista 18. - 19.8.2021

Tekijäoikeudet

Tekijänoikeus on suojattu lailla (L1961/404). KT ja Avainta ovat esittäneet mielipiteensä asiasta. Näkemyksen mukaan työnantajalla on normaalikäyttösäännön mukainen oikeus käyttää työ- tai virkasuhteessa luotuja teoksia, jotka ovat syntyneet yleisen työntekovelvoitteen vuoksi.

OAJ:n näkemyksen mukaan työantajalle ei kuitenkaan siirry tekijänoikeuksia ilman sopimista.

Käsittelimme asiaa kokouksessa ja totesimme asian olevan ongelmallisen, koska osapuolten näkemykset ovat niin kauan mielipiteitä, kunnes jokin tapaus päätyy oikeuskäsittelyyn.

OAJ järjestää tekijänoikeuksista kaikille avoimen webinaarin 22.9 klo 16.30-18.30.

Neuvottelutavoitteet

Nykyiset työehtosopimukset päättyvät alkuvuodesta 2022 ja OAJ valmistautuu neuvottelukierrokseen. Syksy on neuvottelutavoitteiden täsmentämistä. Keskustelimme hallituksen kokouksessa eri työryhmissä nykyisistä virka- ja työehtosopimusten ongelmakohdista. Jatkamme neuvottelutavoitteiden työstämistä AO STUDIO:ssa 31.8.2021 yhdessä luottamusmiesten kanssa. Viemme yhteenvedon OAO:n palkkatyöryhmään ja hallitukseen.

Opintopäivä ja vuosikokous 20.-21.11.2021 Kajaanissa

Kainuun ammatilliset opettajat ry järjestää AO:n opintopäivän 20.11.2021 Kainuun ammattiopistolla. Seuraa www.kainuunao.fi sivustoa, joka avautuu elo-syyskuun vaihteessa. Yhdistyksemme sääntömääräinen kokous on opintopäivän yhteydessä. Vuosikokous alkaa lauantaina kello 16 ja jatkuu sunnuntaina kello 10. Toimitamme vuosikokousmateriaalin jäsenyhdistystemme puheenjohtajille ja sihteereille viikolla 40. Vuosikokousaloitteet tulee toimittaa hallitukselle 20.9.2021 mennessä sähköpostitse, minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi.

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.