Ohita navigaatio

Aika olennaista 18.8.2022

Tulo- ja palkkapoliittiset asiat

OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen työryhmän varapuheenjohtajaksi valittiin AO:sta Markku Seppälä.

OAJ:n kaikki uudet virka- ja työehtosopimukset on sovittu. Viimeisenä saatiin neuvoteltua Sivistan sopimus 5.8.2022.

Seuraavat palkankorotukset tulevat:

1.9. SIVISTA järjestelyerä (0,55 %), joka jaetaan yleiskorotuksena.

1.10. OVTES keskustasolla jaettava erä (0,5 %). Tavoitteena että koulutus näkyy palkkauksessa. Jos ei päästä sopimukseen, niin jaetaan yleiskorotuksena.

1.11. AVAINTA paikallinen järjestelyerä (0,5 %).

Koulutuspoliittiset asiat

OAJ:n eduskuntavaalien tavoitteet ovat teemalla ”Tulevaisuuden Suomi tehdään koulutuksella”. Tavoitteet koostuvat neljästä laajemmasta teemasta, joista jokainen koostuu noin viidestä alatavoitteesta. Tämän lisäksi koulutusmuodoille on muutama priorisoitu kärkitavoite. Myös opettajankoulutuksen kärkitavoitteet ovat omana osionaan.

Tavoitteita on valmisteltu syksystä 2021 lähtien laajalla asiantuntijoiden joukolla. Niiden eri versioita on käsitelty kevään aikana useaan kertaan toimikunnissa sekä hallituksessa. Myös valtakunnalliset yhdistykset, kuten AO ja OAO, ovat osallistuneet tavoitteiden valmisteluun aktiivisesti. Taittovalmis versio hyväksytään OAJ:n hallituksessa ensi viikolla.

Valtion budjetin 2023 valmistelu kiihtyy alkusyksystä ja merkittävimmät linjaukset budjettiin tehdään hallituksen budjettiriihessä elokuun lopussa. OAJ on määritellyt omalta osaltaan keskeiset tavoitteet valtion budjettiriiheen hallituskauden loppuun:

  • Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärät nostettava oikealle tasolle –2,3 milj. €
  • Opettajarekisterille on varattava rahoitus vuoden 2023 budjetista –0,5 milj. €
  • Vertaismentorointimallille rahoitusta budjetista –6 milj. €

Budjettiriihen asetetut tavoitteet jäivät saavuttamatta.

SORA-lainsäädännön muutokset lausuntokierroksella. Muutettavaksi esitetään muun muassa opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, huumausainetestausta ja kurinpitoa koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annettu laki.  Esityksen tavoitteena on parantaa alaikäisten turvallisuutta, potilas – ja asiakasturvallisuutta, liikenneturvallisuutta sekä opiskelijoiden oikeusturvaa OAJ kannattaa esitettyjä muutoksia.

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c3a9fba8-cca1-4e56-930e-9bf82347a976&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

ELY-keskuksen suositukset kotoutumiskoulutuksen hankintoihin julkaistu heinäkuussa 2022.

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/185555/N%c3%a4kymi%c3%a4_hein%c3%a4kuu%202022_Suosituksia%20kotoutumiskoulutuksen%20hankintoihin.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Ohje paikallisen edunvalvontakoulutuksen järjestämiseksi.

Hallitus hyväksyi päivitetyn paikallisen edunvalvontakoulutuksen järjestämisen ohjeen ja lomakkeen. Käy katsomassa linkeistä ohjeet ja lomakkeet.

ohje: https://ao.oaj.fi/uploads/2022/08/04fcb04d-ao-ohje-paikallisen-edunvalvontakoulutuksen-jarjestamisesta-2022_08_18.pdf

lomake: https://ao.oaj.fi/uploads/2022/08/712d2217-ao-paikallisen-edunvalvontakoulutustilaisuuden-hakemuslomake-vuodelle-2023-2022_08_18.docx

AO:n opintopäivä ja vuosikokous 19.-20.11.2022 Oulussa

Kokouskutsu ja esityslista lähetettiin sähköpostilla jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille 1.9.2022 sekä julkaistiin yhdistyksen verkkosivuilla. Yhdistyksiltä saapuneet valtakirjat pitää olla perillä viimeistään 10.11.2022 sähköpostiosoitteeseen minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi. Ilmoittautuminen opintopäivään ja vuosikokoukseen 28.10.2022 klo 16.00 mennessä osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/382d87e4-bd1d-49aa-a124-96f0d9dc90f1?displayId=Fin2574610

Majoitus varataan suoraan hotellista tunnuksella AORY. Varaustiedot löytyvät https://www.oulunseudunao.fi/opintopaiva2022/

Vuoden 2023 opintopäivä ja vuosikokous järjestetään Helsingissä ja vuonna 2024 Porissa.

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.