Ohita navigaatio

Aika olennaista 19.5.2021

Tulo- ja palkkapolitikka – tulevat työehtosopimusneuvottelut

OAJ:n jäsenkuntaan sovellettavien virka- ja työehtosopimusten voimassaolot päättyvät helmi- ja maaliskuussa 2022. Tulevan neuvottelukierroksen tavoitevalmistelua jatketaan työpajatyöskentelynä, jossa kesäkuuhun mennessä tullaan asettamaan 3-5 kaikkia opettajaryhmiä koskevaa kärkitavoitetta. Valmistelimme asiaa pienryhmissä hallituksen kokouksessa ja käsittelimme yhteisesti alustavat esitykset ammatillisille (2. aste, AMK) opettajille tärkeimmistä tavoitteista.

Ammatilliset opettajapäivät 17.-19.9.2021

OKKA-säätiön ammatillisille opettajapäiville haettiin määräaikaan mennessä osallistumisoikeutta 28 AO:laisesta jäsenyhdistystä AO:n kustantamana. Päätimme osallistujista työvaliokunnan esityksen mukaisesti. Mahdollisimman monen yhdistyksen edustus pyrittiin saamaan mukaan. Yhdistys maksaa yhteensä 75 osallistujaa ydintoimijoista ja jäsenyhdistysten osallistujista.

Kansainvälinen opintomatka 2021

Yhdistyksen säännöt velvoittavat hallitusta pitämään yhteyttä ulkomaalaisiin vastaaviin järjestöihin ja järjestämään muun muassa opintomatkoja. Yhdistys on järjestänyt opintomatkan ulkomaille kerran vuodessa ansioituneille jäsenilleen.

Vuoden 2020 opintomatka Reykjavikiin siirrettiin vuodelle 2021 koronapandemian vuoksi. KV-tiimi teki matkalle valituille henkilöille kyselyn halukkuudesta lähteä matkalle syyskuussa 2021. Tulosten perusteella opintomatkalle valituista enemmistö halusi siirtää matkaa vielä vuodella. Keskustelimme asiasta ja päätimme toteuttaa opintomatkan Islantiin syksyllä 2022.

Yhteisten tutkinnon osien kysely

AO ry:n yhteisiä tutkinnon osia koskevan kyselyyn (16.-24.4.2021) saattiin 514 vastausta. Kiitos tästä kaikille vastanneille. Alunperin tavoitteena oli, että kyselyn tulokset julkaistaisiin viikolla 15. Tämä tavoite jäi kuitenkin valitettavasti toteutumatta niin yllättävien yhteensattuminen kuin runsaiden avoimiin kysymyksiin saatujen vastaustenkin tähden. Vastaustauksista tehtävä analyysi tullaan julkaisemaan AO ry:n blogi-sarjassa kesälomien jälkeen.

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.