Ohita navigaatio

Aika olennaista 2.12.2021

Seudulliset koulutustilaisuudet 2022

Jäsenyhdistyksiä kannustetaan järjestämään seudullisia jäsentilaisuuksia vuoden 2022 aikana. Seudullinen alue määräytyy AO vaalipiirijaon mukaisesti. Tilaisuudet suunnitellaan yhteistyössä AO:n hallituksen kanssa. Olkaa yhteydessä puheenjohtajistoon.

Ohje: Seudullisten tilaisuuksien järjestäminen

Valtuustovaalit 2022

OAJ:lle valitaan uusi valtuusto keväällä 2022. Valtuusto luo OAJ:n suuret linjat, kuten strategian ja toimintasuunnitelman. Valtuutettujen tehtävänä on tuoda jäsenten viestit päätöksentekoon ja välittää tietoa päätöksistä jäsenille.  OAJ:n ammatilliset opettajat (OAO) muodostaa valtakunnallisen vaalipiirin. Olemme vaaliliitossa KEA:n ja KSOLLI:n kanssa. Vaaliliiton slogan on AO-KEA-KSOLLI –ammatillisten asialla. Kannustamme AO:n jäseniä asettumaan ehdolle ja käyttämään äänioikeuttaan vaaleissa.

Lisätiedot:
OAJ: Valtuustovaalit

Palautekeskustelu vuoden 2021 hallitustyöskentelystä

Kävimme palautekeskustelua joulukuussa 2020 asetetuista tavoitteista vuodelle 2021. Silloin sovimme, että kiinnitämme huomiota mm. seuraaviin asioihin:

  • AO:n Teamsin ja OAJ:n Areenan selkiyttäminen
  • ”Sijoitustoiminnan periaatteet” –suunnitelman laatiminen
  • OAO:n puheenjohtajatyön tukeminen
  • koulutuspoliittinen vaikuttamistyö näkyvämmäksi
  • kokousten teemoittaminen
  • AO STUDIOiden toteutus jäsenistölle
  • vierailut jäsenilloissa
  • neuvottelutavoitteiden asettaminen
  • varajäsenten osallistaminen
  • KV-toiminnan kehittäminen

Vuodeksi 2021 asetetut tavoitteet saavutettiin. Työvaliokunta hyödyntää käydyn palautekeskustelun antia hallitustyöskentelyn 2022 suunnittelussa.

 

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.