Ohita navigaatio

Aika olennaista 2.12.?

Neljänteen AO Akatemiaan oli runsaasti hakijoita ja tästä syystä hallitus päätti, että v. 2020 kevään AO Akatemian lisäksi aloitetaan syksyllä AO Akatemia V.

Kokouksen yhteydessä nykyinen puheenjohtajisto Jouko, Sirkka ja Birgitta antoivat historiakatsauksen ja evästivät tulevaa puheenjohtajistoa.

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.