Ohita navigaatio

Aika olennaista 20.4.2021

KV-TOIMINTA

Hallituksen kokouksen teemana oli yhdistyksen kv-toiminta. KV-tiimin puheenjohtaja Seppo Säätelä esitteli kansainvälisyystrategianjoka seuraa OAJ:n kansainvälisyysstrategian suuntaviivoja valtakunnallisten yhdistysten osalta.  Hyväksyimme esitetyn strategian sekä tiimin toimintasuunnitelman, toiminnan tavoitteet ja talousarvioin.  

 Suunnitelmissa on tehdä kansainvälinen opintomatka Islantiin syyskuussa. Ansioituneet jäsenet hakemusten perusteella valittiin toukokuussa 2020. KV-tiimi jatkaa koronapandemian vuoksi viime vuodelta siirretyn opintomatkan suunnittelua Reykjavikiin 22.-26.9.2021. Vuoden ensimmäinen lähtijäkirje on juuri lähdössä osallistujille. Seuraamme koronatilanteen kehittymistä tarkasti. 

AMMATTIJÄRJESTÖTOIMINNAN UUDISTAMINEN

 Ammattijärjestötoiminnan uudistamishanke käynnistyi syysvaltuustossa marraskuussa 2018.  Kaksivuotinen hanke alkoi vuoden 2019 alusta. Syysvaltuusto 2020 valtuutti hallituksen valmistelemaan seuraavia toimintatapamuutoksia kevätvaltuustolle 2021: 

  1. OAJ:n jäsenyyskriteereiden laajentaminen
  2. Jäsenyys OAJ:öön muodostuminen ensisijaisesti suoraan OAJ:n kautta
  3. Paikallistasoa ja perusjäseniä tukeva alue- ja paikallistason organisoituminen
  4. Tehokkaammin ja vaikuttavammin sekä demokraattisemmin ja osallistavammin toimivat toimielimet
  5. SOOLin äänivaltainen edustus kaikissa toimielimissä

Lisäksi selvitetään nykyisten valtakunnallisten piirien ja valtakunnallisten yhdistysten tehtävät ja roolit OAJ:n organisaatiossa. Asia on tulossa käsittelyyn OAJ valtuustoon toukokuussa. Käsittelimme asiaa hallituksen kokouksessa pienemmissä työryhmissä ja sen jälkeen OAJ puheenjohtajan kanssa.  

VAALIPIIRITYÖSKENTELYN KEHITTÄMINEN 

 AO ry:n vuosikokous 2018 hyväksyi ensimmäisen esityksen vaalipiirityöskentelystä. Tarkensimme ohjeistusta vaalipiirityöskentelyn kehittämisryhmässä ja ne hyväksyttiin hallituksessa 20.4.2021.Vuosikokous 2021 valitsee puheenjohtajiston, hallituksen jäsenet ja varajäsenet sääntöjen määräämällä tavalla. 

 Vaalipiiriemme suurimpien AO:laisten yhdistysten puheenjohtajat ovat saaneet tehtäväkseen käynnistää vaalipiirityöskentelyn alueellaan mahdollisimman pian. Työskentelyyn on varattu vaalipiirikohtainen määräraha ja menettelytapaohjeet on toimitettu vaalipiireille.  Järjestämme vuoden ensimmäisen vaalipiirien vetäjien tapaamisen maanantaina 10.5.2021 Teams-kokouksena klo 12.00 – 15.00.  

 JÄSENHANKINNAN KEHITTÄMINEN 

 Jäsenhankintaan ja jäsenpitoon on kiinnitettävä erityistä huomioita sekä OAJ:n että AO:n toiminnassa.  AO:n hallituksen tammikuun kokouksessa perustimme työvaliokunnan esityksestä työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää tarvittavaa materiaalia jäsenhankinnan tueksi. Huhtikuun kokouksessa valtuutimme työryhmän jatkamaan työskentelyä. Suunnitelmissa on tänä vuonna käsikirjoittaa ja kuvata neljä videota (aikatauluun vaikuttaa OAJ järjestörakenteen uudistamisen eteneminen) ja tuottaa sisältöä jäsenhankinnan tueksi AO:n verkkosivulle. 

 Vuonna 2022 painatetaan esitettä ja järjestetään jäsenyhdistyksille jäsenhankintakampanja. Tavoitteena on vakiintunut toiminta jäsenyhdistysten jäsenhankinnan ja jäsenpidon tukemisessa. Työryhmä työskentelee materiaalin tuottamisessa yhdessä viestintätiimin kanssa.  

 JÄSENYHDISTYSTEN YHTEYDENPIDON KEHITTÄMINEN

 Perustimme tammikuun kokouksessa työryhmän jäsenyhdistysten yhteydenpidon kehittämiseen. Työryhmä kehittää toimintamallia ja asiaan palataan kevään ja syksyn aikana. 

AVOIN OPPIMATERIAALI JA TEKIJÄNOIKEUDET 

 Tieteellisten seurain valtuuskunnan oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä on linjannut neljä suositusta avoimien oppimateriaalien tuottamisesta ja niiden laadusta. AO:n hallitus muistuttaa, että laadukas oppimateriaali ei synny itsestään. Se vaatii opettajan luovaa työpanosta ja tuotokset kuuluvat tekijänoikeuslainsäädännön piiriin. 

Kansallinen osalinjaus oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta | Avoin tiede 

YHTEISTOIMIN OPPILAITOKSISSA WEBINAARI 

 Viimeinen osa webinaarista ke 28.4. klo 18.00 – 20.00. Aiheena on kokemuksia yhteistoiminnasta ja yhteistoimintalain uudistaminen. 

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.