Ohita navigaatio

Aika Olennaista 21.9.2023

AO ry:n hallituksen kokouksen nostot 21.9.2023

Hallituksen kokouksessa 21.9.2023 valmistelimme edelleen muun muassa vuosikokousta ja opintopäivää sekä päivitimme ohjeet ja hakemuslomakkeen AO:laisten jäsenten paikallisten edunvalvontakoulutustilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi käsittelimme ajankohtaisia edunvalvonta-asioita.

AO:n seuraa hallitusohjelman työelämäkirjausten vaikutusta opettajien työtehtäviin ja opetusalan rahoitukseen. Hallitusohjelmassa on heikennyksiä liittyen työlainsäädäntöön, työttömyysturvaan sekä mm. ammattikorkeakoulujen rahoitukseen ja aikuiskoulutustukeen.

AO valmistautuu ja asettaa neuvottelutavoitteet tuleviin AVAINOTES kehittämiserä neuvotteluihin, OVTES keskitetyn erän sekä Sivistan sopimusalan neuvotteluihin.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia uudistetaan siten, että se on voimassa sopimuskaudella 2025-2028. Rahoitusmalleista uudistettavat asiat nousevat hallitusohjelmasta, joita ovat TKI-rahoitus ja osaamistason nosto. Olemme ottanet asiaan kantaa.

AO:n vuosikokous ja opintopäivä järjestetään 18.-19.11.2023 Akavatalossa Helsingissä. Vaalipiireissä on käynnissä yhdistysten ehdokasasettelun valmistelu.

Tuemme jäsenyhdistystemme edunvalvontakoulutuksia asiantuntijoillamme ja taloudellisesti. Hallitus päivitti tilaisuuksien ohjeistusta ja hakemuslomaketta. https://ao.oaj.fi/paikalliset-koulutustilaisuudet/

 

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.