Ohita navigaatio

Aika olennaista 23.3.2022

Hallituksen kokouksen nostot 23.3.2022

AO:n jäsenhankintakampanja

OAJ on tehostanut ammatillisen koulutuksen opettajien järjestäytymistä palkkaamalla tehtävään määräaikaisen työntekijän. Omalta osaltamme edistämme jäsenhankintaa ja -pitoa ja aloitamme jäsenhankintakampanjan. Aloitimme myös jäsenmäärän tarkemman seurannan ja asiasta raportoidaan jatkossa säännöllisesti hallituksen kokouksissa.

Taitaja2022 Porissa 17.-19.5.

Olemme mukana Taitaja2022 tapahtumassa omalla osastollamme Tapahtumatorilla. Tervetuloa tutustumaan toimintaan, tapaamaan hallituksen jäseniä ja juttelemaan koulutukseen sekä edunvalvontaan liittyvistä asioista. Taitaja2022 tapahtumaan osallistuminen on osa jäsenhankintakampanjaamme.

Toimintasuunnitelman toteutussuunnitelma vuodelle 2022

Vuosikokous hyväksyi Kajaanissa vuoden 2022 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma noudattaa OAJ:n strategiaa. Hallitus on työstänyt alkuvuoden toimintasuunnitelmaa konkreettiseksi toteutussuunnitelmaksi, joka hyväksyttiin kokouksessa. Toteutussuunnitelma antaa yhdistykselle tekemisen raamit ja suunnan. Tulemme painottamaan toimintaamme toimimalla aktiivisesti OAJ:n toimikuntien ja OAO:n kanssa, panostamalla jäsenhankintaan, kehittämällä viestintäämme sekä järjestämällä edunvalvontatilaisuuksia ja –koulutuksia.

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.