Ohita navigaatio

Aika Olennaista 26.5.2023

Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen kokouksen nostot 6 / 2023

AO ry:n vuosikokous on lauantaina 18.11.2023 Helsingissä Akavatalolla. Jäsenyhdistysten tekemät vuosikokousaloitteet tulee jättää 18.9.2023 mennessä. Lähetämme kokouskutsun ja esityslistan yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille syyskuun aikana. Verkkosivulla julkaistavat ehdokasesittelyt tulee toimittaa viimeistään 8.10.2023. Järjestämme opintopäivän sunnuntaina 19.11.2023.

AO:n jäsenhankinnan materiaalia on saatavissa yhdistyksiin. Yhdistysten puheenjohtajille on toimitettu tilauslinkki.

Opetushallitus hakee jäseniä työelämätoimikuntien uudelle toimikaudelle 1.1.2024-31.12.2026. Toukokuussa käynnistynyt jäsenhaku päättyy 15.9.2023. Opetushallitus tekee päätökset toimikuntien kokoonpanosta marraskuun loppuun mennessä. Kannustamme jäseniämme hakemaan työelämätoimikuntiin.

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2023/tyoelamatoimikuntien-jasenhaku-kaynnistyi-toukokuun-alussa

 • Ajoneuvoalan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för fordonsbranschen
 • Elintarvikealan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för livsmedelsbranschen
 • Esittävien alojen työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för scenkonst
 • Hevostalouden ja eläintenhoidon työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för hästhushållning och djurskötsel
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för hår- och skönhetsbranschen
 • ICT-alan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för ICT-branschen
 • Ilmailu- ja merenkulkualan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för luft- och sjöfartsbranschen
 • Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för ledarskap och fastighetsförvaltning
 • Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för pedagogisk verksamhet och handledning
 • Kone- ja tuotantotekniikan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för maskin- och produktionsteknik
 • Kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för rehabilitering och stärkandet av delaktighet
 • Liiketoiminnan työelämätoimikunta / Arbetslivskommssionen för affärsverksamhet
 • Liikunta-alan ja valmennuksen työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för idrott och träning
 • Logistiikan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för logistik
 • Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för natur- och miljöområdet
 • Maarakennus-, kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för markanläggnings-, sten- och gruvbranschen
 • Maaseutuelinkeinojen työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för landsbygdsnäringar
 • Matkailualan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för turismbranschen
 • Media-alan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för mediebranschen
 • Metsäalan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för skogsbranschen
 • Prosessiteollisuuden työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för processindustrin
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för rengörings- och fastighetsservicebranschen
 • Puutarha-alan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för trädgårdsbranschen
 • Puuteollisuuden ja veneenrakennusalan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för träindustrin och båtbyggnadsbranschen
 • Ravitsemisalan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för kosthållsbranschen
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
 • Sähkö-, automaatio- ja energia-alan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för el-, automations- och energibranschen
 • Taideteollisuusalan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för konstindustrin
 • Talonrakennus- ja pintakäsittelyalan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för husbyggnads- och ytbehandlingsbranshen
 • Talotekniikan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för husteknik
 • Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för teknisk hälsoservice och läkemedelsbranschen
 • Tekstiilin ja muodin työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för textil och mode
 • Terveysalan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för hälsovårdsbranschen
 • Tuotannon esimiestyön, teknisen suunnittelun ja tuotekehitystyön työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för chefskap inom produktion, teknisk planering och produktutvecklingsarbete
 • Tulkkauksen työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för tolkning
 • Turvallisuus- ja tullialan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för säkerhets- och tullbranschen
 • Yrittäjyysalan työelämätoimikunta / Arbetslivskommissionen för företagarbranschen

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.