Ohita navigaatio

Aika Olennaista 27.10.2023

Hallituksen kokouksen nostot 27.10.2023

Ammatilliset opettajat AO ry on antanut pyydetyn lausunnon valtiovarainvaliokuntaan. ”HE 41/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024”.  AO esittää, että:

  • oppimisen tuki jatkuu saumattomasti perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen.
  • opiskelijan oikeudesta tarvitsemiinsa tukimuotoihin on täsmällisesti säädettävä laissa.
  • erityisen ja vaativan erityisen tuen antamisen kelpoisuudeksi on määriteltävä erityisopettajan tutkinto.

AO ehdotti myös koulutuksen kokonaisrahoitustason pitkän aikavälin suunnitelmaa kohti Pohjoismaista rahoitustason kärkeä. Lisäksi esitimme aikuiskoulutustuen kehittämistä nykyisten lakkauttamissuunnitelmien sijaan.

Ammatilliset opettajat AO ry esittää ammatillista opettajakoulutusta vuoden 2023 Vuoden koulutusvaikuttajaksi. OAJ:n hallitus on jakanut Vuoden koulutusvaikuttaja -tunnustuksen vuodesta 2010 lähtien. Tunnustuksen jakaminen on tuonut positiivista julkisuutta koulutuksen ja kasvatuksen parissa vaikuttaneille henkilöille ja yhteisölle sekä OAJ:lle.

Hallituksen jäsenet ovat olleet lokakuun aikana yhteydessä alueittensa jäsenyhdistyksiin erityisesti vuosikokousasioista ja ohjeista jäsenyhdistysten AO:laisten jäsenten paikallisten edunvalvontakoulutusten järjestämiseksi vuonna 2024.

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.