Ohita navigaatio

Aika olennaista 27.9.2021

Valmistelimme vuosikokouksen asiakirjat yhdistyksen kokoukseen 20.-21.11.2021. Lähetämme kokousmateriaalin sähköpostilla jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille viikolla 40. Julkaisemme sääntöjemme mukaisesti kokouskutsun ja esityslistan yhdistyksen verkkosivuilla.

Neuvottelukierroksen tavoitteet on kartoitettu ja nyt alkaa niiden priorisointi OAJ:n valmisteluelimissä.

Päivitimme ohjeen paikallisen koulutustilaisuuden järjestämiseksi. Hakemukset on toimitettava viikkoa ennen työvaliokunnan kokousta. Avustusta voi saada kerran kalenterivuodessa, perustellusta syystä kahdesti.

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.