Ohita navigaatio

Aika Olennaista 3.11.2022

Hallituksen kokouksen nostot 3.11.2022

 

Opintopäivä ja vuosikokous 19.-20.11.2022, Oulu

Opintopäivien sivut löytyvät osoitteesta oulunseudunao.fi/opintopaiva2022/.

Osallistumme Nenäpäiväkeräykseen

Nenäpäivää vietetään, jotta jokaisella maailman lapsella olisi mahdollisuus hyvään ja turvattuun elämään. Kampanja kutsuu vuosittain suomalaiset mukaan tukemaan maailman kaikista heikoimmassa asemassa olevia lapsia. Tänä vuonna korostetaan koronapandemian aiheuttamaa oppimisvajetta, koulusulkujen aiheuttamaa opettajapulaa ja Ukrainan sodan myötä aiheutunutta elintarvikepulaa, jotka kaikki iskevät kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin monissa osissa Afrikkaa. Nenäpäiväkeräys huipentuu 11.11.2022. Ammatilliset opettajat ry. osallistuu Nenäpäiväkeräykseen 300 eurolla.

Educa 2023 27.-28.1.2022

Olemme näytteilleasettajana osastolla 6E30. Messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 27.-28.1.2022. https://educa.messukeskus.com/. Tapahtuman teemana on ”Tulevaisuuden sivistys – mikä on kasvatuksen, opetuksen ja tutkimuksen merkitys”. Tervetuloa vierailemaan osastollamme!

Tulo- ja palkkapoliittiset asiat 

Opetusalan keskitetty ja paikalliset järjestelyerät on syksyn 2022 osalta sovittu.

Syksyn 2022 palkankorotuksiin kuuluu 0,53 %:n suuruinen keskitetty järjestelyerä, jonka jakamisesta päätettiin keskustasolla. Osion C (ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö) keskitetyn järjestelyerän palkankorotukset kohdennetaan tarkistamalla perus- ja tehtäväkohtaisia palkkoja kahdessa hinnoittelutunnuksessa: soveltuvan korkeakoulututkinnon, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinnon suorittaneella 1,55 % sekä muun tutkinnon suorittaneella 2,2 %.

Koulutuspoliittiset asiat 

Opettajarekisteri

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan opettajarekisterille asetettavien tavoitteiden tarkempaa määrittelyä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Erityisopetus perusopetuksessa

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun mukaan erityistä tukea annetaan vasta, kun tehostettu tuki ei riitä ja oppilas tarvitsee osa-aikaista erityisopetusta vahvempaa erityisopetusta. Erityisopetusta voi antaa kelpoisuusehdot täyttävä erityisopettaja.  Näkemyksemme mukaan sama linjaus on saatava myös ammatilliseen koulutukseen.

 Opinnoista ja tutkinnoista kerättävien rekisteritietojen laajentaminen

Opinnoista ja tutkinnoista kerättäviä tietoja laajennetaan koskemaan jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamia koulutuksia vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja taiteen perusopetuksessa.

Toisen asteen kehittäminen

Hankkeen eteneminen varmistuu 17.11.2022.

 Järjestö- ja viestintäasiat

OAJ:n viestinnän yhtenä painopisteenä syksyllä 2022 ja keväällä 2023 on ”Jäsenyys kannattaa”. OAJ painottaa viestinnässään jäsenlähtöisemmän toiminnan edistämistä ja tehdyn työn konkretisointia jäsenen näkökulmasta kiinnostavalla tavalla.

OAJ:n toimistolla, hallinnossa ja toimikunnissa pohditaan keinoja, joilla jäsenlähtöisyyttä ja jäsenten osallistamista saadaan integroitua vahvemmin eri palvelualueiden, hallinnon sekä jäsenyhdistysten toimintaan. Tavoitteena on OAJ:n jäsenmäärän ja järjestäytymisasteen pysyminen korkeina.

Jäsenkortin uudistaminen on käynnissä ja 1.1.2023 se löytyy vain OAJ mobiilisovelluksesta.

 

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.