Ohita navigaatio

Aika olennaista 31.3.2021

Tulo- ja palkkapolitiikka

OAJ:n paikallisyhdistykset ovat jättäneet koulutuksen järjestäjille neuvottelupyynnöt 24.3 koskien koronatilanteen aiheuttamaa lisätyötä, kuormitusta ja työn vastuullisuutta. Asia on lähtenyt hyvin liikkeelle, ja koulutuksen järjestäjät ovat ottaneet pyynnöt pääosin rakentavasti vastaan. Odotamme neuvotteluiden tuloksia.

Koulutuspolitiikka

Parlamentaarisen jatkuvan oppimisen työryhmän linjauksen mukaan aiemmin työelämässä tai muualla hankittua osaamista tulee tunnistaa ja tunnustaa. OPH:n määräysluonnos on valmistumassa.

Jäsenhankinta

Olemme päättäneet kehittää jäsenhankintaamme ja teemme materiaalia jäsenyhdistysten käyttöön kuluvan vuoden aikana.

Työhyvinvointi

Kokouksemme ajankohtaisena teemana oli opettajien työhyvinvointi ja jaksaminen. Yhteenvetona voimme todeta, että opettajat ovat aika väsyneitä etätyöskentelyyn ja jaksaminen on heikentynyt. Opettajilla on huoli etäopetuksen vaikutuksista opiskelijoiden oppimistuloksiin ja osaamiseen sekä tulevaan työtaakkaan osaamisvajeen tukemisessa. Koemme, että työyhteisöjen työnilon ja yhteisöllisyyden vahvistaminen on tärkeää tässä hetkessä.

Uutiset

Uutiset

Aika olennaista 31.3.2021

01.04.2021

Uutiset

AO STUDIO 2021

17.03.2021

Uutiset

Aika olennaista 18.2.2021

19.02.2021

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.