Ohita navigaatio

Aikuiset pois koulunpenkiltä

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautetaan elokuussa 2024. Hallituksen mukaan väärät ihmiset hyödyntävät tukea, ja se ei siten nosta verokertymää tai tulotasoa. Saanen olla eri mieltä. Ammatilliset opettajat pätevöityvät niin ammatilliseksi opettajaksi kuin opinto-ohjaajaksi tai erityisopettajaksi useimmiten juuri aikuiskoulutustuen turvin. Moni opiskelijoistamme myös kouluttautuu uuteen ammattiin ammatillisissa oppilaitoksissamme tai ammattikorkeakouluissamme ja tarvitsee kipeästi tämän rahoituksen.

Työelämä muuttuu huomaa vauhtia ja yksi keskeisimpiä kysymyksiä on ammattitaitoisen työvoiman saanti. Miten tämä asia ratkaistaan ja työuria pidennetään, kun hallitus leikkaa taloudellisen tuen uudelleen kouluttautumiseen?

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.