Ohita navigaatio

Ansiomerkit luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille - Akavan merkit haussa nyt

Akavan ansiomerkkien haku on käynnistynyt ja tällä kertaa uudistetussa muodossa.

Akavan ansiomerkki voidaan myöntää tunnustuksena Akava ry:n hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä ja/tai Akavan päämääriä edistävästä toiminnasta.

Ansiomerkkiä voidaan hakea Akava-yhteisön luottamustoimisille henkilöille kerran vuodessa helmikuun loppuun mennessä.

Yhdistys voi hakea jäseninään toimiville luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille Akavan ansiomerkkiä. Esim. Pronssisen ansiomerkin raja (12 pistettä ja 5 vuotta aktiivista toimintaa) täyttyy esim.

 • pääluottamusmiehellä 5 vuoden toiminnasta (3 p/vuosi)
 • luottamusmiehellä 6 vuoden toiminnasta (2 p/vuosi)
 • työsuojeluvaltuutetulla 12 vuoden toiminnasta (1 p/vuosi)
 • alueyhdistyksen/paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenellä 24 vuoden toiminnasta (0,5 p/vuosi)

Merkkien pistemäärät

 • Pronssinen ansiomerkki: vähintään 12 pistettä ja aktiivista toimintaa vähintään 5 vuotta
 • Pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin: vähintään 24 pistettä ja aktiivista toimintaa vähintään 8 vuotta
 • Hopeinen ansiomerkki: vähintään 36 pistettä ja aktiivista toimintaa vähintään 10 vuotta
 • Hopeinen ansiomerkki kultaisin lehvin: Akavan hallituksen päätöksellä (esitys kohtaan lisäperustelut tai erillisellä liitteellä)
 • Kultainen ansiomerkki: Akavan hallituksen päätöksellä

Ehdotuksen tekijä, toimi näin

 1. Tarkista, onko henkilölle aiemmin myönnetty ansiomerkkiä.

Ansiomerkkiluettelo aiemmin myönnetyistä ansiomerkeistä löytyy Akaverkosta https://akava.poutapilvi.fi/akaverkko/ekstranet/jarjestopalvelut/ansiomerkit

Akaverkko on Akavan jäsenjärjestöjen toimihenkilöiden sekä Akavan toimikuntien intranet. Käyttäjätunnuksen ja salasanan voi tilata linkistä ”rekisteröidy palvelun käyttäjäksi” https://www.akava.fi/akaverkko.

 1. Täydennä liitteenä oleva Excel-tiedosto.

Tiedostoon kootaan kaikki ne luottamustehtävät, joiden perusteella ansiomerkkiä haetaan ja merkitään ao. luottamustehtävää koskevat tiedot (vuodet ja vuosien perusteella kertyvä pistemäärä). Excel-lomakkeessa pisteiden yhteenlasku täydentyy lomakkeelle laskukaavalla automaattisesti. Jokaiselle henkilölle täydennetään oma Excel-lomake. Lomakkeessa ei kysytä ehdotettavaa merkkiä. Akava_Ansiomerkkiehdotus 2023

 1. Toimita lomake perjantaihin 24.2.2023 mennessä

OAJ:n toimistoon sähköpostilla hanna.hirvonen@oaj.fi. OAJ:n toimisto täyttää jokaisesta ehdotuksesta erillisen Webropol-lomakkeen ja merkitsee siihen pisteytyksen perusteella ehdotettavan ansiomerkin ja liittää mukaan Excel-tiedoston. Käytäntönä on, että jokaiseen ehdotukseen merkitään lisätiedoksi, että merkki voidaan myöntää anottua alempana, jos myöntämisperusteet eivät täyty.

Myöntämispäätökset tehdään Akavassa maalis-huhtikuun aikana. OAJ postittaa myönnetyt ehdotusten tekijöille huhti-toukokuun vaihteessa.

Huomioitavaa merkkien myöntämisessä

Akava voi myöntää myös muun kuin haetun merkin:

 • ylempi ansiomerkki voidaan myöntää haetun alemman ansiomerkin sijasta suoraan, mikäli myöntämisperusteet täyttyvät.
 • ansiomerkki voidaan myöntää ehdotettua alempana, elleivät myöntämisperusteet täyty haetun merkin osalta ja vain jos ehdotuksen tekijä on siihen etukäteen lomakkeella olevalla rastimerkinnällä suostunut

Myönnettyjen ansiomerkkien luovuttaminen

Pronssinen ansiomerkki ja Pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin luovutetaan hakijatahon järjestämässä tilaisuudessa. Mikäli useampi taho hakee ansiomerkkiä samalle henkilölle, nämä sopivat merkin luovuttamisesta keskenään.

Hopeinen ansiomerkki luovutetaan ansiomerkkisäännön mukaisesti Akavan päättämällä tavalla. Tämän osalta vuonna 2023 tullaan kysymään myöntämisprosessin edettyä jäsenjärjestöjen toivetta merkin jakamisesta. Useat liitot ovat toivoneet voivansa luovuttaa hopeiset merkit muiden merkkien yhteydessä omissa tilaisuuksissaan. Nämä toiveet huomioidaan. Mikäli hopeinen merkki jaetaan Akavan tilaisuudessa, Akava maksaa vain tilaisuuden järjestämiseen liittyvät kulut ja liitto kustantaa jäsenen / jäsenten mahdolliset matka- ja majoituskustannukset.

Hopeinen ansiomerkki kultaisin lehvin ja Kultainen ansiomerkki luovutetaan ansiomerkkisäännön mukaisesti Akavan päättämällä tavalla. Kyseiset merkit luovutetaan Akavan järjestämässä tilaisuudessa. Akava maksaa aiheutuneet kustannukset.

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.