Ohita navigaatio

AO:n koulutustukea jäsenyhdistyksille

Tänäkin vuonna AO ry voi myöntää hakemuksesta jäsenyhdistyksilleen avustusta koulutustilaisuuksiin, joiden tarkoituksena on edunvalvonta. Jäsenyhdistys voi hakea koulutusavustusta kerran lukukaudessa; perustelluista syistä avustusta voidaan myöntää useamminkin esim. akuutti kriisi, pitkät välimatkat.

AO ry maksaa koulutuksen kustannuksista korkeintaan 40 €/osallistunut AO:lainen jäsen.

Koulutustilaisuudessa tulee olla mukana AO ry:n hallituksen jäsen, varajäsen tai AO:lainen OAJ:n valtuutettu. On suotavaa, että AO:n hallitukselta kysytään etukäteen, kuka hallituksen jäsen tällä kertaa voi tulla esittelemään jäseniltaan asioita.

Lue tarkempi ohjeistus ja sitten vain suunnittelemaan koulutustilaisuutta! Ohjeissa tarkemmin hakemuksen tekemisestä sekä hyväksytyn tilaisuuden laskusta.

Huom! Saman seudun AO:n jäsenyhdistyksien jäsenten on mahdollista kokoontua edunvalvonnan merkeissä ns. seudulliseen koulutukseen; näiden järjestelyissä AO:n hallituksella on aktiivinen rooli. Mikäli koulutukselle on tarvetta, olethan yhteydessä puheenjohtajistoon.

Ohje koulutustilaisuuden avustushakemukseen 2020

AO jäsenyhdistyksen koulutustilaisuuden avustushakemus (lomake)

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.