Ohita navigaatio

Ehdokasasettelu hallitukseen 2020 - 2021

Ehdokkaat puheenjohtajistoon

 

Pekka Natunen

Yhdistys: OAJ Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajayhdistys ry (OAJ JAMK ry)

Ehdokkaana: AO:n puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

Oppilaitos: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö Anatomian ja fysiologian lehtori

Miksi puheenjohtajistoon:

Ammatilliset opettajat AO ry:n perustamisesta lähtien puheenjohtajistoon on valittu edustajat ”Kolikko”- työryhmän – tekemän sopimuksen mukaisesti eli yksi edustaja Ammatillisten oppilaitosten opettajayhdistyksen (AOO), Luonnonvara-alojen opettajayhdistyksen (Luova) ja Sosiaali- ja terveysalan yhdistyksen (Sote) joukosta. Tämä sopimus on nyt katkolla ja marraskuussa Helsingissä aiemman sopimuspohjaisen valintaprosessin sijaan puheenjohtajistoon valitaan jäsenistön sopivimmaksi katsomat henkilöt taustasta riippumatta.

Kentällä tilanne on muuttunut viimeisten vuosien aikana. Tällä kertaa vuosikokousedustajia on ensimmäistä kertaa mukana monesta uudesta työnantajakohtaisesta paikallisyhdistyksestä. Tämä kehitys tulee jatkumaan ja johtaa siihen, että kaikki opettajaryhmät ovat paikallisesti ja tulevaisuudessa toivottavasti myös valtakunnallisesti ”samassa veneessä”.

Haen puheenjohtajistoon, koska koen olevani oikea henkilö yhdistämään kentän ja kannustamaan eri taustaisia opettajia tekemään yhteistyötä. Olen ollut aktiivisesti mukana AO:n toiminnassa jo pitkään pääasiassa paikallistasolla ja valtuustossa. En ole ollut mukana AO:n hallitustyöskentelyssä, koska ”Kolikko”-sopimuksen mukaisesti vastuuta on jaettu eri opettajaryhmille valtakunnallisesti ja alueellisesti. Ammattiyhdistyskokemukseni on kuvattu oheisessa CV:ssä.

 Millainen on taustani:

Olen 57 vuotias, kohta 30 vuotta naimisissa ollut kolmen aikuisen tyttären isä Jyväskylästä, Keski-Suomesta. Koulutukseltani olen liikuntatieteiden maisteri. Minulla on lähes kolmenkymmenen vuoden opettajakokemus, viidentoista vuoden luottamusmieskokemus sekä vahva opettajayhdistystausta. Arvostan ammatillista koulutusta, opettajuutta ja yhteistyötä, siksi yhteisten asioiden eteenpäinvieminen on minulle tärkeää. Ammatillisen opettajan työnkuva on muuttunut viime vuosina esim. rahoitusleikkausten ja ammatillisen reformin myötä. Ammatillisessa koulutuksessa tutkimus- kehitys ja innovaatiotoiminnan merkitys on kasvanut ja lisääntyy tulevaisuudessa. Pidän tärkeänä jatkuvaa dialogia myös näissä tehtävissä toimivien opettajien kanssa. Olen verkostoitunut sekä paikallisesti että kansallisesti. Keskustelen päivittäin kollegoiden, lähiesimiesten ja työsuojelun edustajien kanssa – tiedän mitä kentällä tapahtuu!

Teemani:

  • Ammatillisen koulutuksen arvostuksen parantaminen ja moninaisuuden kunnioittaminen
  • Opettajaryhmien yhteistyön lisääminen
  • Opettajien työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen
  • Paikallisyhdistysten edunvalvontatyön tukeminen ja yhteydenpito

Pekka Natusen CV

Tapio Lindfors

Rovaniemen ammatilliset opettajat ry asettaa Tapio Lindforsin ehdokkaaksi AO:n uudeksi puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Tapion työnantajana toimii Lapin koulutuskeskus REDU ja toimipaikka on Rovaniemellä.

Olen ollut koko opettajan urani (yli 30 v.) vastuunkantaja yhteisissä asioissa. Se on ollut minulle luonteva tapa toimia työyhteisössä. Reilun kymmenen vuotta olen ollut mukana myös valtakunnan tason toiminnassa. Ensin AOO:n ja sittemmin koko ajan AO:n hallituksessa Ammatillisten oppilaitosten opettajien (AOO), Luonnonvara-alojen opettajien (Luova) ja Sosiaali- ja terveysalan opettajien (Sote) yhdistyessä yhteiseksi Ammatilliset opettajat AO ry:ksi. Valtuustoon minut valittiin 2018. Olen myös siellä aktiivinen toimija.

Järjestötoiminnassa ja pääluottamusmiehenä olen osoittanut päättäväisyyttä tarttua haastaviin tilanteisiin. Joku roti! sopii edelleen toimintatapaani kuvaavaksi motoksi vallan hyvin: Asioita hoidetaan pelotta ja avoimessa vuorovaikutuksessa neuvotellen. Lillukan varsia ei nosteta vaikuttamisessa keskiöön. Puheenjohtajan tehtävä on pitää katse koko jäsenkentän fokuksessa.

Erityisenä mielenkiinnon kohteenani ja osaamisalueenani on katsoa päätösten taakse niiden vaikutuksia ennalta arvioiden. Tähän liittyy aina vaihtoehtoisten toimintatapojen etsiminen yhdessä ratkaisuja hakien: Kun edessä on väistämättömiä muutoksia, ei ole aika jäädä menneeseen. Positiivisia näkökulmia sopivasti mukaan ottaen löytyvät parhaat ratkaisut. Joskus on kuitenkin uskallettava sanoa myös STOP.

Uskon, että vahva ja osallistava johtamistapani antaa hyvät eväät puheenjohtajan haasteellisessa tehtävässä. Puheenjohtajalta kaivattavaa uskottavuutta asioiden ajamisessa minulta kyllä löytyy. Yhteistyössä on voimaa. Yhteisestä linjasta on pidettävä kiinni.

Tulevan toimintakauden keskiössä tulevat edelleen olemaan ammatillisen koulutuksen vuosityöaika, koulutuksen rahoitus, reformin oppilaitosten toimintakulttuuriin vaatimat muutokset, työelämäyhteistyö, opettajien työn säilyttäminen opettajilla sekä työyhteisöjen hyvinvointi.

Pohjoisen pojan motto: Korkealta näkee kauas!

P.S. https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/oajn-valtuutettu-tapio-lindfors-paattajien-on-otettava-napakampi-ote-ammatillisesta-koulutuksesta/

Kirsi Vartiainen

Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat ry esittää Kirsi Vartiaista Ammatilliset opettajat AO ry hallituksen varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi (varsinainen tai vara).

AO ry puheenjohtajiin ja hallitukseen tarvitaan henkilö, joka on valmis työhön. Nyt tarvitaan uusia tuulia yhdistyksen toimintaan ja käyttöön kaikkien aktiivisten toimijoiden osaaminen sekä tieto. Yhteistyö kaikkien valtakunnallisten ammatillisten yhdistysten välillä on tärkeää edunvalvonnalle.

Kirsi on luotettava, yhteistyökykyinen ja aikaansaava Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian hoitotyön opettaja, jolla on pitkä työkokemus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja koulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta (myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). Kirsillä on laaja osaaminen ammattiyhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta. Hän on Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat ry:n puheenjohtaja (toinen aste ja AMK:n sosiaali- ja terveysalan opettajat) ja edustaa ammatillisia opettajia OAJ Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen hallituksessa. Kirsi osallistui STO-Akatemiaan vuonna 2011. Hän on ollut varajäsenenä Ammatilliset opettajat AO ry hallituksessa vuosina 2014-2015 ja varsinaisena jäsenenä vuodesta 2016 sekä jäsenenä OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmässä ja varajäsenenä OAO hallituksessa.

Ammattiyhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa tavoitteena ovat tasapuoliset palkat ja työsuhde-edut sekä ammatillisten opettajien arvostuksen vahvistaminen ja työhyvinvointi. Kirsi on ollut aktiivinen ammatillisen reformin ja vuosityöajan toteutuksessa sekä vaikuttanut OAJ:n kannanottoihin aikuiskoulutuksesta (VST, AMK ja toinen aste). Ammattiyhdistystoiminnan vetovoima on oltava jatkossa keskiössä valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Motto: Ajattelen itse, yhdessä ja toisin!

Johanna Toivanen

Tampereen Seudun Ammatilliset Opettajat (TSAO) ry:n ehdokas AO ry:n puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on Johanna Toivanen.

Työpaikka: Tampereen seudun ammattiopisto TREDU

Työtehtävät: Ravintola-ja catering alan lehtori; opettaa kokkeja, tarjoilijoita ja esimiehiä. Luottamusmies, Marata -alan työelämäpedagogiikkamentori, projektipäällikkö Parasta Osaamista verkostohankkeessa (valtakunnan suurin reformintukihanke)

Aktiivin vapaa-aika kuluu tehokkaasti oman opettajayhdistys TSAO:n sihteerin ja tiimien tehtävissä sekä OAJ Pirkanmaan OAO-YLL jaoksen puheenjohtajana. Johanna on ensimmäisen kauden OAJ valtuutettu ja AO:ssa hän toimii ensimmäistä kauttaan varsinaisena jäsenenä varajäsen kauden jälkeen.

Johannalla on edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen: paljon työkokemusta erilaisissa tehtävissä; monipuoliset verkostot; aktiivinen tekijä ammattiyhdistystoiminnassa ja tehtävään soveltuvat erinomaiset henkilökohtaiset ominaisuudet. Pitkä ura ammatillisessa koulutuksessa sekä laaja kokemus opetus- ja kehittämistehtävissä ja niiden johtamisessa takaavat ajantasaisen asiantuntijuuden ammatillisen koulutuksen monimuotoisessa kentässä. Johanna tietää, että tavoitteet ja päämäärät saavutetaan hyvällä ja avoimella yhteistyöllä, positiivisella tekemisellä ja pitkäjänteisyydellä. Tehtävänsä hän hoitaa tinkimättömästi ja täydellä sydämellä.

Johanna on toiminut TREDU:ssa ja opettajayhdistystoiminnassa TSAO:ssa vuodesta 2000 lähtien ollen mukana ratkaisemassa haastavia ja moniulotteisia koulutuksen kysymyksiä monesta näkökulmasta. Hän omaa hyvät ja monipuoliset vuorovaikutus- sekä neuvottelutaidot. Verkostoitunut, avarakatseinen ja tehokas moniosaajana on yhteistyökykyinen ja päätöksen tekoon rakentavasti tarttuva. Opettajayhdistystoiminnan rinnalla Johanna on toiminut 10 vuoden ajan Pirkanmaan ammattikeittiöosaajien puheenjohtajana. Nykyisin ammattiyhdistystoiminta ja ammatillisten opettajien eteen tehtävä työ on hänellä ”se juttu”. Tämän hetken AO tarvitsee nuorta energiaa ja vahvaa yhteen hiileen puhaltavaa puheenjohtajistoa, joka hyödyntää niin hallituksen kuin valtuutettujen osaamisen, vahvasti ja tarkalla korvalla kentän ääntä kuunnellen. Oikeudenmukaisuuteen sekä tulevaisuuden ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja tehtyihin päätöksiin sitoutunut tiimipelaaja nyt AO:n puheenjohtajistoon!

Johanna Toivasen CV

Helena Kahl

Kainuun ammatilliset opettajat ry asettaa Helena Kahln ehdokkaaksi AO:n uudeksi puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Helenan työnantajana toimii Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuuna ammattiopisto.

Helena on koulutukseltaan vaatetusalan ammatinopettaja, vestonomi ja ammatillinen erityisopettaja. Hän toimii opettajana ammatilliseen koulutukseen valmentavassa VALMA-koulutuksessa.

Olen ollut ammattiyhdistystoiminnassa aktiivisesti mukana koko opettajaurani ajan. AO:n toiminnassa sen perustamisesta asti.  Minulla on osaamista ja vuosien varrella rakennettuja yhteyksiä ja verkostoja, jotka auttavat sekä tukevat toimintaani AO:n puheenjohtajana.

AO:n toimintakenttä on hyvin moninainen ja koko jäsenkuntaa on kuultava toiminnassa ja päätöksenteossa.  Yhteistyötä eri opettajaryhmien välillä on lisättävä AO:n sisällä kuten myös ulospäin valtakunnallisten yhdistysten kesken. Tällä tavoin pääsisimme tavoittelemaan yhteistä ammatillista opettajuutta. Puheenjohtajan tulee katsoa asioita monesta näkökulmasta ja laaja-alaisesti.

Olen perheenäiti ja tottunut organisoimaan aktiivisesti harrastavan perheen ja ay-toiminnan saralla. Tässä elämänvaiheessa pojista vanhempi aloitti armeijan ja nuorempi on vielä toisella asteella. Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset, sekä korkea asteen valintakriteerien muutokset eivät voi olla vaikuttamatta opettajan arkeen, mutta ovat tulleet tutuksi myös vanhemman roolissa. Minulla on siis näkökulmaa myös opiskelijan arkeen poikien ja heidän kaveripiirinsä myötä.

Ammatillisella kentällä on jatkuvaa muutosta ja hektisyyttä. On myös huolehdittava opettajien jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Palvelussuhteen ehdot eri sopimusaloilla vaativat jatkuvaa kehittämistä ja parantamista.

Hyvällä yhteistyöllä eteenpäin ja uutta huomista luoden.

Motto: Yhdessä saavutamme enemmän!

Helena Kahlin CV

Birgitta Mannila

OAJ:n Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian paikallisyhdistys esittää Ammatilliset opettajat AO ry:n puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi Birgitta Mannilaa. Birgitan työnantaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja toimipaikka Kehittämispalvelut Jyväskylässä.

Birgitta on laboratorioalan ja kemian opettaja. Hän on työskennellyt ammatillisen koulutuksen parissa yli 20 vuotta laboratorioalan opettajana ja opetuksen kehittämishankkeissa projektipäällikkönä. Vuonna 2014 laboratorioalan koulutus lakkautettiin Jyväskylässä ja sen vuoksi hän siirtyi toisen asteen yleissivistävälle puolelle, lukioon kemian opettajaksi. Tällä hetkellä Birgitta on projektipäällikkönä hankkeessa, jonka painopiste on työelämän ja lukion yhteistyön vahvistaminen tulevaisuudessa. Kokemuksen kautta hankittu koko toisen asteen koulutuksen tuntemus ja osaaminen ovat hyödyksi koulutuspoliittisessa ja edunvalvonnallisessa vaikuttamisessa.

Birgitta on mukana OAJ:n yhdistystehtävissä valtakunnallisella, paikallisella ja aluetasolla. Birgitalla on monipuolinen kokemus yhdistystoiminnasta ja vankka järjestön tuntemus. Hän on ratkaisuhakuinen ja arvostaa hyvän ilmapiirin rakentajia. Hän on aloitteellinen, yhteistyöstä voimia ammentava ja aikaansaava yhdistysosaaja. Edunvalvonnassa tärkeitä ovat tällä hetkellä toimivien vuosityöaikatoteutusten aikaansaaminen, järjestörakenteiden selkeyttäminen ja opettajan aseman vahvana säilyminen ammatillisen koulutuksen muutosmyllerryksessä.

Birgitta tuntee vuosityöaikaan liittyvät perustelut, ongelmat ja mahdollisuudet hyvin, sillä hän on ollut rakentamassa vuosityöaikaan liittyvää kokonaisuutta Jyväskylän koulutuskuntayhtymään vuodesta 2012.

Järjestörakenteiden uudistaminen on sekä valtakunnallisten yhdistysten että paikallisten toimijoiden vastuulla. Tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat rakenteet toiminnan raameina ovat aikaansaatavissa, jos sitä halutaan ja vuoropuhelu toimijoiden kesken on kunnossa. Työnantajakohtainen paikallisyhdistys on oikea järjestäytymisen tapa saman työnantajan palveluksessa oleville opettajille ja opetusalan ammattilaisille. Birgitta on vahvalla järjestörakenneosaamisellaan ohjannut yhdistysten uudistusprosesseja Keski-Suomessa, jossa kaikki ammatilliset opettajat ovat tämän vuoden alusta olleet työnantajakohtaisten paikallisyhdistysten jäseniä.  Birgitta on vuoden alussa toimintansa aloittaneen työnantajakohtaisen paikallisyhdistys OAJ Gradian puheenjohtaja. Yhdistyksen puheenjohtajana hän tekee tiivistä yhteistyöstä työnantajan kanssa yhdessä pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kanssa – tällä hetkellä erityisesti vuosityöaikaan ja työhyvinvointiin liittyen.

Birgitta on ollut AO:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2012 ja viimeiset neljä vuotta varapuheenjohtajana. Hän on varapuheenjohtajana OAO:n hallituksessa ja OAJ:n järjestö- ja viestintätoimikunnassa. Hän on ollut OAJ:n valtuutettuna kolme kautta eli 12 vuotta. Birgitta on OAJ Keski-Suomen hallituksessa asiantuntijana ja OAO-jaostossa jäsenenä. Hän oli perustamassa alueyhdistyksen Keski-Suomessa vuonna 2007.

AO on suurin ammatillinen yhdistys ja siten sen toiminnalla on merkittävä vaikutus ja vastuu ammatillisen koulutuksen ja opettajien edunvalvonnassa. Birgitta kannattaa ammatillisten opettajien yhteistä valtakunnallista yhdistystä, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Hyvä ilmapiiri ja yhteinen tahtotila ovat avainasemassa. Keskinäinen luottamus on se perusta, jolle toiminta rakennetaan – myös AO:ssa.

Yhdistystoiminnan keskeisin tavoite on tyytyväinen jäsen!

Motto: Kaikki on vaikeaa ennen kuin se on helppoa. (Goethe)

Birgitta Mannilan CV

Tuija Mäntsälä

Turun seudun ammatilliset opettajat ry esittää lehtori Tuija Mäntsälää AO ry:n uudeksi puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi 

Kun toimintasi inspiroi muita haaveilemaan, tekemään, oppimaan ja olemaan enemmän, olet johtaja.

Tuija on turkulainen Turun Taideakatemian opinto-ohjauksen lehtori ja Turun ammattikorkeakoulun varapääluottamusmies.

Hän on kahden aikuisen lapsen äiti ja viiden lapsen isoäiti. Lapset ja tiivis yhteys luontoon toimivat sienestäjän, marjastajan ja puutarhaviljelijän voimavarana sekä vastapainona koulu- ja järjestötyössä.

Hän vaikuttaa AO:n hallituksessa koulutustiimin puheenjohtajana, OKKA-säätiön varapuheenjohtajana, OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan varajäsenenä sekä työskentelee Opinto-ohjaaja –lehden toimitusneuvostossa. Paikallistason edunvalvonnassa Tuija on mukana Varsinais-Suomen alueyhdistyksessä.

Tuija on aktiivinen ja erityisen kokenut toimija. Hyvä organisointitaito ja koordinointikyky synnyttävät erilaisten tiimien tuottamia tapahtumia, kuten AO2016 Turun Logomossa, AO:n SuomiAreena 2019 Porissa, valtakunnalliset OPO-päivät ja monet paikalliset ja alueelliset koulutustapahtumat ovat olleet hänen työryhmiensä toteuttamia.

Miksi Tuija Mäntsälä kannattaa valita AO:n puheenjohtajaksi?

  • Hän on aikaansaava, tinkimätön ja tavoitteellinen vaikuttaja sekä järjestöpoliitikko.
  • Tuija on moniosaaja, joka tunnistaa osaamisen, sietää epävarmuutta ja luo olosuhteet, jossa erilaiset taitajat onnistuvat omilla vahvuusalueillaan.
  • Hän osaa kuunnella muita ja hahmottaa nopeasti laajoja kokonaisuuksia sekä toimii arjessa opettajien työhyvinvoinnin ja jaksamisen puolesta.
  • Hänellä on koulutusta ja kokemusta esimiestyöstä sekä johtamisesta.
  • Laajan työkokemuksen omaavana hän tuntee ammattikorkeakoulun, ammatillisen toisen asteen sekä aikuiskoulutuksen opettajan arjen ja edunvalvonnan.

Minusta AO ry tarvitsee yhteistyökykyisen puheenjohtajatiimin, jossa kolmikon vahvuudet ovat OAJ:n toiminnan osa-alueille: tulo- ja palkkapolitiikka, koulutuspolitiikka ja järjestöpolitiikka. Työskentelyn tulee jatkossakin olla avointa, kannustavaa ja vuorovaikutteista. AO:laisen vaikuttamisen lähtökohtana näen toimivat sisäiset ja ulkoiset verkostot ja jatkuvan vuoropuhelun jäsenistön kanssa.

Tuija Mäntsälä, KTaO, KM, opinto-ohjaaja

 

Ulla Jauhiainen

Laurean opettajat ry esittää Ulla Jauhiaista OAJ AO:n varapuheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021 AO:n vuosikokouksessa 17.11.2019. Hän toimii Laurean opettajat ry:n puheenjohtajana.

AO:n hallitustyössä hallituksen tehtävänä on toimia yhteistoiminnallisesti valtakunnallisena ammatillisena työryhmänä aktiivisesti jäsenten opetustyöhön liittyviä etuja vahvistaen, ja herkästi jäsenistön tarpeita opetustyön arjesta kuullen.

Ammatillisen opetustyön tulee näkyä valtakunnallisesti vaativana osaamisen alueena, jossa opettajalla on oikeus opettaa. Saamansa opetuksen avulla opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää turvallisessa ympäristössä osaamistaan ja kasvaa kohti tulevia ammattihaasteita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tulee AO: n hallitukseen valittujen toimijoiden tehdä töitä yhdessä.

Opetukseen resursoidun työajan tulee olla riittävä työn tekemiseen. Opiskelijaryhmien koon tulee pysyä maltillisina, ja opiskelijoiden erityistarpeet opetuksessa tulee ottaa huomioon. Opettajan tulee voida tuntea aitoa työtyytyväisyyttä toimiessaan opiskelijoiden opetuksessa ja työyhteisönsä jäsenenä. Yllä olevia asioita Ulla on valmis varapuheenjohtajana toimiessaan edistämään.

Yhdessä toimien- tulevaisuuteen uskoen.

Ulla on 54-vuotias hoitotyön lehtori, TtM, sairaanhoitaja, ja työskentelee Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Vahvuudet: vahva sitoutuminen annettuihin työtehtäviin, hyvät neuvottelu- ja yhteistyötaidot ja vastuunottokyky, ammatillisen koulutusjärjestelmän ja työelämäyhteistyön tuntemus, tutkimalla ja kehittämällä oppiminen osana arjessa.

P: 046- 8567 346

ulla.jauhiainen@laurea.fi

Concordia res parvae crescunt – sovussa pienet asiat kasvavat

 Yhdistysosaaminen:

OAJ PKS:n alueyhdistyksen hallituksen jäsen ja alueellinen koulutusvastaava vuodesta 2018-
AO:n hallituksen varajäsen 2015-2018
AO Akatemia-koulutus 2014-2015
Laurean opettajat ry:n paikallisyhdistyksen puheenjohtaja vuodesta 2018-
Laurean opettajat ry:n paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja 2015-2017
Laurean opettajat ry:n paikallisyhdistyksen yhteysopettaja 2015-
Laurean opettajat ry:n paikallisyhdistyksen sihteeri 2010-2014
Laurea-amk:n luottamusmies vuodet 2011-2017

Opetusosaaminen:

Degree-opintojen suunnittelu-, opetus- ja kansainvälisten opintojen organisointi työryhmätyöskentely 2019-

Laurea-amk:n tutkintovastaava (Tikkurilan yksikön sairaanhoitajakoulutuksen kehittäminen) vuodesta 2019-

Laurea-amk:n hallinnon ja opetuksen yhteisen kehittämisen työryhmän jäsen (toiminnan laadun kehittäminen & opetuksen ja tutkimuksen ja kehittämisen yhteyden vahvistaminen) 2019-

Laurea-amk:n lehtori vuodesta 2005-

 Ammatillinen osaaminen:

Sairaanhoitaja HUS:n Lasten ja nuorten sairaala, veri- ja syöpätautien yksikkö, erikoissairaanhoito 1988-2011

Työnkuvaan kuului tehostetun valvonnan osastolla tapahtuva veri-ja syöpäsairauksia sairastavien lasten hoitotyö, toimin myös tutkimushoitajana osana kansainvälistä tutkimustoimintaa lasten verisairauksien lääkehoidon kehittämiseksi ja hemofiliapotilaiden vastaanottosairaanhoitajana päiväsairaalassa.

Sairaanhoitajan sijaisuudet, kotisairaanhoito ja kotisairaala 2009-

 


Ehdokkaat hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi

 

Hilkka Mommo

Keski-Pohjanmaan Ammatilliset Opettajat ry (K-P AO ry) esittää hallituksen varajäseneksi Hilkka Mommoa, joka työskentelee hoitotyön ja lääkehoidon lehtorina Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymän, hyvinvointikampuksen toimipisteessä Kokkolassa.

Hilkka on pitkänlinjan ammattiyhdistysihminen, jo nuorena hän on toiminut aktiivisesti tukioppilas-, oppilaskunta -ja yliopiston opiskelijayhdistystoiminnassa. Hoi-tajana ollessaan Hilkka on ollut mukana Tehy ry:n aktiivina.

Opettajayhdistyksen toiminnassa Hilkka on ollut mukana jo vuodesta 1991 erilaisissa rooleissa mm. sihteeri, taloudenhoitaja, tiedottaja, varapuheenjohtaja ja pu-heenjohtaja. Nykyään hän on oman yhdistyksensä puheenjohtaja ja oman yksikkönsä luottamusmies useammalta kaudelta. Hän on myös Koulutusyhtymänsä vara-pääluottamusmies.

Hilkan tavoitteena on oppia tuntemaan AO ry:n hallituksen toimintaa ja tuoda siellä jäsenistön ääni kuuluville täältä maakunnan tasolta. Hilkka ajaa asioita eteenpäin Kainuulais- Keski-Pohjalaisella tarmolla. Hän toimii oikeudenmukaisesti, päättäväisesti ja tarmokkaasti. Hilkalla on vahva tietotaito ammattijärjestötoiminnasta.

Nyt on Hilkan aika lähteä mukaan valtakunnan tason toimintaan.

Mervi Juntunen

Tampereen Seudun Ammatilliset Opettajat (TSAO) ry:n ehdokas AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi on Mervi Juntunen.

Toimin Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) ensihoidon lehtorina ja ensihoidon tiimin vastuuopettajana. Koulutukseltani olen sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja ja terveydenhuollon maisteri.

Olen toiminut opettajana vuodesta 1990 lähtien eri oppilaitoksissa mm. Turussa, Raumalla, Porvoossa, Jämsässä ja Tampereella. Olen ollut sairaalatutkijana, projektityöntekijänä sekä opettajana toisella asteella ja korkea-asteella. TAMKissa olen toiminut lehtorina vuodesta 2002.
Olen ollut suunnittelemassa, käynnistämässä ja toteuttamassa ensihoitajakoulutusta TAMKissa sekä vastannut tutkinto-ohjelmasta. Olen opettanut terveys- ja sosiaalialan opiskelijoiden lisäksi tekniikan alan opiskelijoita. Olen ollut jäsenenä Opetushallituksessa terveysalan koulutustoimikunnassa. Tällä hetkellä toimin TAMKin ensihoidon neuvottelukunnassa ja ensihoitajaopettajien valtakunnallisessa verkostossa oppilaitokseni edustajana.

Olen ollut TSAO:n hallituksen jäsen jo useamman kauden. Olen myös OAJ Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen varajäsen. Lisäksi olen käynyt AO akatemian. Toimin myös OAJn yhteysopettajana TAMKissa. Olen saanut koko opettajaurani ajan olla mukana vaikuttamassa toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen, haasteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Toiminnassani olen pystynyt hyödyntämään monipuolisia verkostojani.

Haluan olla omalta osaltani kehittämässä toisen asteen ja korkea-asteen koulutusta ja arvostusta. Haluan, että sekä toisen asteen että korkea-asteen opettajat arvostavat toistensa työtä ja toimivat kollegiaalisesti opiskelijoiden parhaaksi. Resurssien niukkuuden vuoksi yhteistyötä tulisi tehdä yhä enemmän ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun välillä esimerkiksi järjestämällä yhteisopetusta ja harjoituksia. Tämä edellyttää polkuopintojen realistista suunnittelua. Myös ammatillisen koulutuksen kautta saapuville opiskelijoille tulee turvata pääsy ammattikorkeakouluopintoihin, jos he sitä haluavat.

Koulutuksessa haasteena on tällä hetkellä mm. heikkenevät resurssit ja koulutuksen korkean laadun vaade. Edunvalvontatyössä tähän tulee kiinnittää huomiota jatkossakin, jotta voimme tarjota korkeatasoista koulutusta eri koulutusasteilla huolehtien samalla opettajien jaksamisesta arjessa. Haluan olla omalta osaltani vaikuttamassa siihen, että opettajan perustyötä arvostetaan ja sen toteuttamiseen annetaan resurssit ja mahdollisuudet.

Reijo Viitanen

Liike- ja erityisalojen opettajat ry  esittää Reijo Viitasta hallituksen varsinaiseksi jäseneksi (LEO:n ja AO:n välisen yhdistymissopimuksen mukainen ehdokas)

Työpaikka: Humanistinen ammattikorkeakoulu, yhteisöpedagogikoulutus

Olen työskennellyt Humanistisessa ammattikorkeakoulussa vuodesta 2000 alkaen ensin lehtorina, sittemmin yliopettajana ja tällä hetkellä toimin yhteisöpedagogikoulutuksessa koulutuspäällikkönä (sijaisuus vuoden 2020 loppuun asti). Humakin opetushenkilöstön pääluottamusmiehenä ehdin olla noin 12 vuoden ajan. Tämän taustan kautta opetusalan arkipäivän kysymykset ja vaikeudet ovat tulleet minulle tutuksi ja olen päässyt tarkastelemaan niitä eri tehtävieni kautta hyvinkin läheltä.

Näiden tehtävien ohella olen toiminut Liike- ja erityisalojen opettajat ry LEO:n hallituksen jäsenenä, puheenjohtaja ja loppuvaiheessa sihteerinä yhteensä noin 10 vuoden ajan. LEO:n toiminnan päättyessä valtaosa sen jäsenistä valitsi AO:n jäsenyyden. Lisäksi olen toiminut OAO:n hallituksen jäsenenä sekä OAO:n ammattikorkeakoulutyöryhmässä hallitusvuosieni aikana. Syksyllä 2015 työskentelin OAJ:n toimistossa ammattikorkeakoulupolitiikan erityisasiantuntijana viiden kuukauden ajan.

Tältä pohjalta näen 2020-luvun koulutuspoliittisen vaikuttamisen ensisijaiseksi OAJ:n tehtäväksi. Opetusala eroaa muista toimialoista erityisesti siinä, että rahoitus perustuu pääasiassa julkiseen rahoitukseen ja poliittiseen päätöksentekoon. Palkkapottiin ei synny jakovaraa eikä palkkapoliittisessa edunvalvonnassa voida menestyä ilman vaikuttavaa koulutuspoliittista edunvalvontaa.

Minulla on monipuolinen kokemus järjestötoiminnasta myös opettajauraani edeltävältä ajalta. Yliopettajana Humakissa olen vastannut järjestötyön koulutuksesta ja sen kehittämisestä, vaikkakin viime vuoden painopisteenä on ollut työyhteisön kehittäjäkoulutuksen aloittaminen. OAJ:n ja AO:n järjestöllinen uudistaminen 2020-luvulla on välttämätöntä. Koulutus- ja työnantajarakenteet muuttuvat ja vaikuttavan edunvalvonnan on pysyttävä näissä muutoksissa mukana. Ammattiyhdistyksen järjestörakenne on usein liian jäykkäliikkeinen, jota edunvalvonta niin työnantajatasolla kuin alueellisesti ja valtakunnallisesti olisi riittävän vaikuttavaa. Järjestörakenteiden uudistamiseksi tarvitaan ennakkoluulotonta asennetta ja ennen kaikkea asiantuntemusta, jotta uudistuksissa onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Jussi Kuoppala

Yhdistys: Sedun opettajat ry esittää Jussi Kuoppalaa AO:n hallituksen varajäseneksi.
Työnantaja: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu
Työtehtävät: päätoiminen työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies,
Virka: logistiikan pt tuntiopettaja

Aktiivinen ammattiyhdistystoiminta on kuulunut elämääni koko työhistoriani ajan. Lähes 20 vuoden opettajakokemus ja kokemukset opettaja-, paikallis-, alueyhdistysten hallitustyöstä, sekä OAJ:n –valtuustosta antavat kattavan näkemyksen ammatillisten opettajien tilanteesta.

Motto jo OAJ:n valtuustovaaleissa oli ”Yhteistyöllä ammatillisen koulutuksen puolesta”, ja näen että tässä meillä on valtavasti tekemistä valtakunnan tasolla.

Olen koulutusten ja työkokemuksieni kautta saanut perspektiiviä tarkastella asioita monitahoisesti. Vaikka olenkin pohjalainen, olen mielestäni helposti lähestyttävä. Otan asioista selvää enkä välttämättä päästä helpolla, kun muodostan mielipidettäni jostakin asiasta esim. keskustelujen perusteella.

Jari Hourula

OAJ:n Keuda-opettajat paikallisyhdistys ry esittää Jari Hourulaa hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi.

Olen työskennellyt Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudassa kasvatus- ja ohjausalan lehtorina vuodesta 2009 alkaen. Opetan ammatillisia aineita ja yhteisistä tutkinnon osista toimintaa digitaalisissa ympäristöissä, kestävän kehityksen edistämistä ja yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimista. Tällä hetkellä työpiste sijaitsee Keravalla. Vuosien varrella olen ollut mukana monenlaisessa kehittämistoiminnassa. Keudassa on 11 toimipistettä, noin 7000 opiskelijaa opiskelijavuosina mitattuna ja päätoimista henkilöstöä 630 henkilöä.

Luottamustehtävissä olen toiminut paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja 1.8.2019 aloitin JUKO:n pääluottamusmiehenä. Keudassa siirryttiin vuosityöaikaan 1.1.2019. Paikallisyhdistyksen puheenjohtajana osallistuin aktiivisesti paikallisiin vuosityöaikaneuvotteluihin ja paikallisen soveltamisohjeen tekemiseen. Tällä hetkellä toimin myös alueyhdistyksen hallituksessa ja osallistuin vuosina 2018–2019 järjestettyyn AO-akatemiaan.

Koulutukseltani olen yhteisöjen kehittämistoimintaan suuntautunut yhteisöpedagogi (ylempi AMK). Aikaisempi työura kattaa esimerkiksi vastaavan ohjaajan työtehtäviä sekä alueellisissa ja valtakunnallisissa projekteissa toimimista ja niiden luotsaamista. Moniin työtehtäviin on sisältynyt laajaa kehittämistoimintaa ja viestintävastuuta. Työnantajina ovat toimineet kunnalliset toimijat ja yhdistykset. Tuolta ajalta aikaisempaa edunvalvontakokemusta on kertynyt kahdessa KTV:n yhdistyksessä.

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluihin on kohdistunut suuria muutoksia ja rahoitusleikkauksia. Niiden seurauksena opettajan perustehtävä on muuttunut ja toisella asteella se on aiheuttanut hämmennystä ja kritiikkiä. Muuttuvan toimintaympäristön keskellä OAJ:n ja AO:n on kehitettävä omaa järjestötoimintaa. Tämä vaatii järjestötoiminnan toimintamallien muutoksia ja nykyaikaistamista, jotta toimintakentän muutoksiin voidaan vastata riittävällä nopeudella ja koko jäsenistöllä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Se tarkoittaa suurempaa näkyvyyttä ja aktiivisempaa viestintää nykyaikaisilla tavoilla ja alustoilla. Keskiössä tulee olla koko jäsenistön kuunteleminen ja osallistaminen, jotta jäsenistön ääni nousee esiin tulevaisuuden suunta- ja toimintaviivojen asettelussa. AO:n on 2020-luvulla entistä vahvemmin tehtävä oma toimintansa tarpeelliseksi, koska aito asiantuntija-asema ja valtuutus edunvalvontatehtävään annetaan jäsenistön toimesta.

Seppo Säätelä

Yhdistys: Vasa svenska yrkeslärare r.f. esittää Seppo Säätelää hallituksen varsinaiseksi jäseneksi

Oppilaitos: Yrkesakademin i Österbotten

Työtehtävät: suomen- ja englanninkielen lehtori

Olen ollut mukana ammattiyhdistystoiminnassa jo AOL:n ”vanhoina hyvinä aikoina”. Toimin tällä hetkellä oppilaitokseni varaluottamusmiehenä ja jäsenyhdistyksen puheenjohtajana sekä OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen jäsenenä ja AO:n hallituksen varajäsenenä.

Minut monivuotisen ammattiyhdistysurani aikana tavanneet ja kanssani työskennelleet voivat varmasti todistaa, että olen erittäin yhteistyökykyinen ja helposti lähestyttävä. Sydämen asianani on ollut saada ruotsinkielisten ammattioppilaitosten opettajat valitsemaan AO:n ruotsinkielisen liiton FSL:n sijaan. Tämän takia pidän erittäin tärkeänä, että AO:n päättävissä elimissä on aina mukana myös ruotsinkielisten opettajayhdistysten edustaja.

Pohjanmaa on vahva ammatillinen kouluttaja molemmilla kielillä ja asteilla. Kuitenkin Pohjanmaa on ollut ilman AO:n varsinaista hallituspaikkaa viimeiset kaksi vuotta. Tavoitteenani on myös Pohjanmaan suomenkielisten opettajayhdistyksien täyden tuen saaneena täyttää tämä tyhjiö.

Tuovi Pasma

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry esittää Tuovi Pasmaa hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Tuovi työskentelee päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna OSAOssa, lehtorin virka hänellä on sosiaali- ja terveysalalla. Työsuojeluvaltuutetun työ, pitkäaikainen alueellinen järjestötoiminta ja OAJ:n valtuustossa toimiminen ovat hyvä perusta ammatillisten opettajien edunvalvontaan.

Tuovi on aktiivinen toimija ja käytettävissä AO:n hallitukseen myös toiseksi kaudeksi. Innokkuutta, ideoita ja tekemistä ei tule puuttumaan. Tuovi tunnetaan siitä, että kun pitää toimia, niin sitten ei jahkailla vaan toimitaan.

Tuovista voisikin Rokan sanoja mukaillen sanoa: ”Mis sie AO tarvitset oikei hyvvää naista. Täs siul on sellane.

Tuovi Pasman CV

Timo Antero Leinonen

OAJ:n Kaakois-Suomen Ammattikorkeakoulun paikallisyhdistys ry esittää Timo Antero Leinosta hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi.

Arkinen työni on opettamista ammattikorkeakoulussa, myös hanketyö on tullut tutuksi. Toiminta työsuojeluvaltuutettuna on tehnyt työelämän kipupisteet tutuksi. Järjestötoiminnasta minulla on kokemusta Luonnonvara-alojen opettajien johtokunnasta ja työnantajakohtaisen yhdistyksen hallituksesta.

Jaana Antila

Porin ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan opettajat ry esittää Jaana Antilaa AO ry:n hallitukseen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi.

Työnantaja on ammatillinen oppilaitos Länsirannikon koulutus Oy, WinNova ja toimipaikka on Pori. Jaana toimii pääluottamusmiehenä ja hyvinvointialan lehtorina.

”Riittävän jämäkkä, sopivasti lempeä ja yksilötyötaitoinen tiimityöntekijä”

Kokemusta opettajantyöstä on kertynyt noin 30-vuotta. Olen tehnyt opetustyötä nuorten ja aikuisten opettajana, hankkeiden projektipäällikkönä ja aikuiskoulutusvastaavana. Pitkä yhtäjaksoinen työurani on antanut laajan ja monipuolisen näkemyksen ammatillisesta koulutuksesta ja siinä tapahtuvien muutosten mukanaan tuomista haasteista opettajille.

Ay-toiminnassa olen ollut mukana yli 20 -vuotta, luottamus- ja varaluottamusmiehenä sekä opettajayhdistyksen puheenjohtajana. Vuodesta 2018 alkaen AO:n toiminta on tullut tutuksi OAJ valtuutetun roolissa ja SuomiAreena työryhmän jäsenenä. Arvostan ammatillista koulutusta ja ammatillisten opettajien tekemää työtä. Olemme yhteiskunnan kivijalka. Se on minulle kantava voima vaikuttaa yhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen väheneminen aiheuttaa suurta huolta. Lisäksi lainsäädännön ja työehtosopimusten muutokset tuovat epävarmuutta opettajan työhön. Tämä vähentää työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä. Opettajan työn arvo on osaamisen perustan luomisessa. Tuotamme lisäarvoa. Siksi on tärkeää, että työtä tekevät opettajat, työtä arvostetaan ja opettajille annetaan mahdollisuus hoitaa työnsä hyvin. Haluan pitää huolen siitä, että nämä asiat pysyvät keskiössä.

On helppo yhtyä AO:n arvoihin, koska ne ovat läsnä pääluottamusmiehen arjessa. Yhteisöllisyys syntyy yhdessä tekemisestä, toisten arvostamisesta ja vastuun ottamista yhteisesti päätetyistä asioista. Pelkkä tahtotila ei riitä, tarvitaan tekoja ja niiden tekijöitä. Oikeudenmukaisuus on sitä, että jokainen tulee kohdatuksi tasa-arvoisesti oman asiansa kanssa. Se on meidän asioiden puolustamista, reiluutta, yhtäläisyyttä, jossa jokainen saa osansa. Edelläkävijyys on näkemyksellisyyttä siitä, mistä ollaan tulossa, missä ollaan nyt ja mihin ollaan menossa. Mitä tekemämme linjaukset ja päätökset tarkoittavat käytännössä? Mitä halutaan tulevaisuudelta? Loppu viimeksi päätöksissä on aina kyse arvovalinnoista.

Lue myös OAJ julkaisu https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/tehtavana-on-sailyttaa-tyorauha-jotta-opettajat-voivat-tehda-duuninsa–paaluottamusmies-varjelee-oikeudenmukaisuutta-tyopaikalla/

Riitta Ristlakki

OAJ Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys, STAP ry esittää Riitta Ristlakkia AO ry:n hallitukseen joko varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi kaudelle 1.1.2020–31.12.2021. HAO ry ja HeSTO ry yhdistyivät 1.1.2018 muodostaen OAJ Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys, STAP ry:n. Riitta oli aktiivisesti mukana perustamassa Stadin ammattiopiston paikallisyhdistystä yhteistyössä HeSTO ry:n ja OAJ:n järjestöyksikön kanssa. Hän on ollut opettajayhdistyksen HAO ry:n ja STAP ry:n hallituksessa varsinaisena jäsenenä vuodesta 2008 ja vuoden 2017 myös varapuheenjohtajana. Riitta on käynyt AO Akatemian ja on ollut AO:n hallituksen varsinainen jäsen kaudella 2018-2019. Lisäksi hän on ollut OAJ:n koulutuspoliittisen toimikunnan sekä OAO:n hallituksen varajäsenenä vuonna 2019.

Riitta on ollut aktiivisesti mukana valmistelemassa Helsingissä pidettäviä ammatillisia opintopäiviä 2019 yhteistyössä Ammatillisten opettajien AO ry:n kanssa. Riitta on työskennellyt ammatillisena opettajana vuodesta 1992. Tuolloin hän oli mukana myös Kotitalousopettajien hallituksessa. Opettajan työn ohella hän on kouluttautunut erityisopettajaksi, opinto-ohjaajaksi ja esimieheksi. Vuodet 2013- 2018 hän työskenteli koordinoivana opinto-ohjaajana, jolloin kuului myös yhden kauden Uudenmaan opinto-ohjaajien hallitukseen. Riitta on toiminut 2000-luvun alussa varaluottamusmiehenä ja vuosina 2005–2014 luottamusmiehenä.  Hän oli mukana ohjausryhmässä perustettaessa silloista Stadin ammattiopistoa.

Riitta työskentelee Helsingissä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa koulutuspäällikkönä elintarvikealalla. Nykyisessä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskelee noin 17 000 nuorta ja aikuista yli 50 eri ammattiin, toimipaikkoja Helsingin alueella on 15 ja henkilöstöä on noin 1000.  Tämä yli 27 vuoden työura opetustoimessa erilaisissa tehtävissä ja pitkään järjestötoimissa olevana Riitta tietää ja tuntee opetushenkilöstön arkipäivän haasteet ja vaikeudet erilaisine kysymyksineen. Riitta tuo kehitettävät asiat rohkeasti esille ja vie niitä oikeudenmukaisesti eteenpäin. Ammatillisten opettajien AO:n pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan vaalipiirissä päätettiin, että Riitta on vaalipiirin alueen ehdokas AO:n hallitukseen.

Riitta Ristlakki on ollut Helsingin kaupungin tasolla mukana useissa työryhmissä suunnittelemassa ja kehittämässä eri kouluasteiden yhteistyötä ja työelämähankkeita useiden tahojen kanssa mm. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ja kolmannen sektorin (mm. SPR) kanssa. Hän on nähnyt nuorten kouluttautumisen toisella asteella myös omien lastensa opiskelujen kautta.

Vankan ammattitaidon ja pitkän kokemuksen lisäksi Riitta Ristlakki on positiivinen, rakentava, innovatiivinen ja ratkaisukeskeinen, rohkea kehittäjä. Hänellä on laajat verkostot kuntasektorilla ja hän on tehnyt paljon yhteistyötä sekä Helsingin päättäjien että Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johdon kanssa. Riitta sitoutuu vahvasti työtehtäviin ja hänellä on hyvät yhteistyötaidot. Riitta tuntee hyvin Suomen koulutusjärjestelmän ja on ollut mukana kehittämässä työelämäyhteistyötä ammatillisella puolella.

Riitta näkee, että tulevalla kaudella tärkeinä asioina tulee olemaan ammatillisen koulutuksen reformin tuomat haasteet: rahoitus, opettajan työnkuvan muutokset, työelämäyhteistyön vahvistaminen sekä ammatillisen koulutuksen vuosityöaika. Kaiken tämän muutoksen keskellä on muistettava huolehtia myös opetushenkilöstön hyvinvoinnista!

Marjut Polviander

KM, SHO, ammatillinen erityisopettaja

Ammattiopisto Livian opettajien py esittää Marjut Polvianderia AO ry:n hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi.

Marjut on OAJ Varsinais-Suomen alueasiamies ja JUKO ry:n pääluottamusmies ja työskentelee Ammattiopisto Livian sosiaali- ja terveysopistossa erityisopetuksesta vastaavana opettajana ja hoitotyön lehtorina.

Marjut on ollut alueyhdistyksensä OAO-jaoston sihteeri ja viimeiset neljä vuotta, ennen alueasiamiehen tehtävää, jaoston puheenjohtaja.

Ammatilliset opettajat ry:n hallituksen varajäsenenä hän on ollut vuodesta 2016 lähtien ja Ammatilliset erityisopettajat ry:n varajäsenä vuodesta 2008. Ammatilliset opettajat ry:ssä Marjut on toiminut sekä sote-jaoston sihteerinä ja viimeiset vuodet jaoston puheenjohtajana. Lisäksi Marjut oli viime kesänä toteuttamassa AO ry:n SuomiAreena-tapahtumaa.

Marjut on pitkän linjan järjestöaktiivi, jonka vahvuutena on yhteistyökyky, vuorovaikutustaidot ja halu toimia koko jäsenistön parhaaksi eri koulutusasteet huomioiden. Marjut pystyy rohkeasti tuomaan esiin epäkohtia, mutta samalla on hänellä myös erinomainen taito ja kyky löytää ratkaisu neuvotellen ja muita kuunnellen.

Marjutille tärkeitä asioita ovat opettajien palvelussuhteen ehtoihin ja palkkaukseen vaikuttaminen. Erityisesti tämä korostuu vuosityöaikaan siirtymisen yhteydessä. Riittävät resurssit tuovat ja tukevat työhyvinvointia. Ammatillisessa koulutuksessa tulee huolehtia siitä, että opettajan työtehtävät säilyvät opettajalla.

Marjutilla on erinomaiset edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen työkokemuksensa, verkostojensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ansiosta. Pitkä ura ammatillisissa oppilaitoksissa sekä monipuolinen kokemus opetus- ja järjestötehtävissä takaavat parhaan mahdollisen asiantuntemuksen.

Motto:Opettajuus ei ole myytävänä

Marjut Polvianderin CV

Ulla Maija Nyman

OAJ:n Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston paikallisyhdistys ry esittää ay-asioissa asiantuntevaa, virkaehtosopimuksen hallitsevaa, reipasta ja tiedonhaluista ja tiedon jakamiskykyistä Ulla Maija Nymania Ammatilliset opettajat ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Ulla Maija on Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston pääluottamusmies ja hän työskentelee sosiaali- ja terveysalan ilmaisu- ja harrasteaineiden opettajana sekä erityisopetuksesta vastaavana alallaan.

Ulla Maija on uuden paikallisyhdistyksemme hallituksen jäsen. Hän on toiminut paikallisyhdistystä edeltävässä opettajayhdistyksessä myös puheenjohtajana ja aktiivihallituslaisena. Ulla Maija oli toimijana myös Äänekosken paikallisyhdistyksen hallituksessa jäsenenä ja puheenjohtajana. Alueyhdistyksen toiminnassa Ulla Maija on tarmolla mukana; OAJ Keski-Suomen hallituksen jäsenä ja  OAO-jaoston puheenjohtajana.

Ulla Maija on aina mukana kun AO:ssa tapahtuu ja kannustaa yhdistyksemme jäseniä toimintaan mukaan. Ja pitää alueellisesti ammatilllisten opettajien asioista huolen.

Ulla Maija on  ollut AO ry:n hallituksen varajäsen jo vuodesta 2013. Nyt olis varsinaisen hallituspaikan aika.

Timo Ohmero

OAJ:n Suomen Diakoniaopiston Opettajat paikallisyhdistys ry esittää Timo Ohmeroa AO:n hallituksen varsinaiseksi/varajäseneksi.

Vuonna 2017 aloitti toimintansa Helsingin, Lahden ja Oulun diakoniasäätiöiden yhdessä perustama uusi oppilaitos nimeltä Suomen Diakoniaopisto Oy. Minut oli valittu Helsingin Diakoniaopiston Opettajat ry:n puheenjohtajaksi jo aiemmin ja siinä roolissa olen ollut osaltani luomassa uutta yhdistystä, jotta saatiin muodostettua yksi yhteinen Helsingin, Lahden ja Oulun OAJ:n Suomen Diakoniaopiston Opettajat paikallisyhdistys ry. Minulle on ensiarvoisen tärkeää, että opistomme OAJ:n jäsen niin Oulussa kuin Lahdessakin kokee olevansa täysin tasaveroinen Helsingissä toimivan OAJ:n jäsenen kanssa. Pidetään AO:n toiminnassa koko Suomi mukana!

Suomen Diakoniopisto Oy on yksityinen alan ammattioppilaitos. Olen läpikäynyt työntekijöiden edustajana useat YT-neuvottelut sekä osallistunut vuosityöaikaneuvotteluihin. Siirrymme oppilaitoksena vuosityöaikaan 1.1.2020. Koen, että olemalla Sivistan piiriin kuuluvan työnantajan palveluksessa, minulla olisi AO:lle paljon annettavaa kokemuksistani yksityisen sektorin ammattioppilaitoksen toimintatavoista. Haluan, että myös Sivistan piiriin kuuluville jäsenillemme takaamme hyvät työsuhde-ehdot.

Nykyisin toimin opinto-ohjaajana Helsingin kampuksella lähihoitaja, kokki ja tarjoilija opiskelijoille. Helsingin kampuksella maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus on liki puolet, joten minulla on laajaa kokemusta ja näkemystä maahanmuuttajaopetuksen ja -ohjauksen erityisvaatimuksista.

Olen toiminut myös kuusi vuotta työsuojeluvaltuutettuna, joten työsuojelu ja oppilaitosturvallisuustyö on sydäntäni lähellä. Työsuojeluvaltuutettuna olen perehtynyt erityisesti sisäilma-asioihin ja henkilöturvallisuuteen oppilaitoksissa. Meillä opettajilla on oikeus turvalliseen työympäristöön, jossa kenelläkään ei saa olla uhattuna olemisen olo. Pidetään yhtä AO:n siipien suojissa!

Kimmo Siuruainen

Rovaniemen ammatillisen opettajat ry esittää Kimmo Siuruaista Ammatillilliset opettajat AO ry:n halituksen varsinaiseksi tai  varajäseneksi.

Kimmo Siuruainen, lehtori ja työsuojeluvaltuutettu Rovaniemeltä koulutuskeskus REDUsta. Rovaniemen Ammatilliset Opettajat hallituksessa olen ollut hallituksessa jäsenenä ja nyt varajäsenenä. Olen erittäin aktiivinen ajamaan opettajien etua. Mielestäni tarvitsemme kovempia otteita ammatillisen koulutuksen sekä ennen kaikkea ammatillisten opettajien etuja puolustaessamme. Kannatan itse selkeästi jyrkempiä otteita ja enemmän ns. oikeaa ammattiyhdistys meininkiä, jossa ollaan valmiita lyömään perseet penkkiin tarvittaessa etuja tavoiteltaessa sekä niistä kiinni pidettäessä. Olen siis kovemman linjan kannattaja kuin mitä Jukolaiset perinteisesti ovat. Minut on marinoitu monenlaisissa liemissä, onpa tullut oikeudessakin asti oltua ajamassa edustettavien opettajien etuja, hyvällä menestyksellä. Tässä lyhykäisyydessään.

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 21.9.2023

24.09.2023

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.