Ohita navigaatio

Ehdokasasettelu hallitukseen 2021-2022

Anni Koppanen

Anni Koppanen on ehdolla Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:n paikallisyhdistyksen HAMO ry:n ehdokkaana AO:n hallituksen sekä varsinaiseksi että varajäseneksi.

Olen Hämeen ammatti-instituutin Lepaan yksikön vihertuotannon lehtori. Opetan viherrakentamisen eri aineita, kasvioppia, viheralueiden kasvituntemusta, hautausmaiden ylläpitoa ja pihasuunnittelua. Oppilaitoksemme on toisen asteen ammatillinen oppilaitos ja meillä noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta eli olemme SIVISTA:n vuosityöaikasopimuksessa. Tiedän sopimuksen ongelmakohdat ja karikot ja haluan olla kehittämässä sekä valtakunnallisia sopimuksia että paikallista edunvalvontaa sellaiseksi, että opettajat jaksavat työskennellä muuttuvissa olosuhteissa ja että työnmäärä ja siitä saatu palkka vastaavat tehtävän vaativuutta.

Työajastani (1500 h) 1340 tuntia on riviopettajan opetukseen, ohjaukseen, näyttöjen vastaanottoon ja oman oppilaitokseni perustoiminnan kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Lopulla vuosityöaikaresurssilla toimin HAMI:n pääluottamusmiehenä.

Olen toiminut myös Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin Lepaan yksikön luottamusmiehenä. Paikallisyhdistyksessä olen ollut eri tehtävissä aktiivisesti mukana. Sekä jo LUOVA:n että AO:n hallituksissa olen ollut sekä vara- että varsinaisena edustajana.  Hetken aikaa olin myös OAO:n hallituksessa. Edunvalvonta on sydämenasia ja AO:n hallituksessa voin aina oppia uutta

Minna Kaija-Kortelainen

OAJ Savonia ry esittää Minna Kaija-Kortelaista AO:n hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi.

Olen Minna Kaija-Kortelainen ja nyt ensimmäistä kertaa ehdolla AO:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi Pohjois-Savosta. Savonia ammattikorkeakoulussa työskentelen lehtorina ja tiimivastaavana sosiaalialan koulutusohjelmassa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja oikeusnotaari, gradua vaille valmis lakimies. Ennen opetusuraani toimin monipuolisesti sosiaalialan eri tehtävissä myös esimiehenä.

Työ ammatillisten opettajien työhyvinvoinnin ja edunvalvonnan edistämiseksi kiinnostaa minua sekä paikallisella että kansallisella tasolla. OAJ Savoniassa olemme tehneet paljon työtä opettajien työhyvinvoinnin edistämiseksi. Savonia sai tänä vuonna kunniamaininnan vuoden oppilaitos –kilpailussa.

Järjestökokemus

Toimin tällä hetkellä OAJ Savonian puheenjohtajana sekä olen Savonia ammattikorkeakoulun luottamusmies. Olen myös kuulunut nyt muutaman vuoden ajan Pohjois-Savon OAJ:n alueyhdistyksen hallitukseen sekä ammatillisten opettajien jaostoon. Alueyhdistyksessä pyrimme vaikuttamaan myös koulutuspolitiikkaan tapaamalla säännöllisesti kansanedustajia.

Yhteystiedot: Minna Kaija-Kortelainen
minna.kaija-kortelainen@savonia.fi
0500888193

Heidi Savolainen

OAJ Lab-ammattikorkeakoulun opettajat ry:n ehdokas ammatillisten opettajien (AO ry) hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi

Koulutus: Terveystieteiden maisteri, SHO, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja

Työtehtävät: Ammatillinen opettaja vuodesta 1994 alkaen, AMK lehtorina 27 vuotta Diakonia-ammattikorkeakoulussa, Lahden ammattikorkeakoulussa, nykyisin LAB-ammattikorkeakoulun hoitotyön lehtori ja työsuojeluvaltuutettu.

LAB – ammattikorkeakoulussa noudatetaan SIVISTAN työehtosopimusta.

Yhdistystoiminnasta 28 vuoden kokemus:

 • OAO:n hallituksen jäsen 2020–
 • AO:n hallituksen jäsen 2017- lähtien, varajäsen 2011–2016
 • AO:n hallituksen koulutustiimin puheenjohtaja 2020 alkaen, jäsen 2013–2019
 • OAJ:n työhyvinvointityöryhmän jäsen 2018–2019, varajäsen 2020–lähtien
 • Sosiaali- ja terveysalan opettajien hallituksen jäsen 1995–2019, puheenjohtaja 2013–2019
 • OAJ Etelä- Karjalan Alueyhdistyksen hallituksen jäsen 2020- lähtien, sihteeri 2020 -lähtien
 • OAJ LAB-ammattikorkeakoulun paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja 2020- lähtien
 • Päijät-Hämeen Alueyhdistyksen hallituksen jäsen (sihteerinä 2004–2007) ja varajäsen 2008–2019), ammatillisen jaoksen sihteeri, koulutus- ja vaikuttamistiimin jäsen
 • Päijät-Hämeen liiton maakunnan yhteistyöryhmän varajäsen 2017 -lähtien
 • Opetushallituksen ennakointifoorumin jäsen, 2010 – lähtien (ent. terveysalan toimikunta)
 • Akavan aluejohtoryhmän jäsen 1.1.2017–31.12.2017

AO:n hallitustyöskentelyssä Heidi on osallistunut ammatillisten opettajien edunvalvonnan kehittämiseen. Myös koulutuspolitiikka on hänen sydäntään lähellä. AO:n hallituksen koulutustiimin puheenjohtajana hän suunnittelee ja järjestää laadukkaita ja jäsenten edunvalvonnallista osaamista lisäävää koulutusta.

Heidi on innokas ja innostava, hyvä tiimityöntekijä, positiivinen ja sitoutunut AO:n tavoitteisiin ja toimintaan ja valmis antamaan täyden panoksensa tähän tehtävään.

Heidin mietteitä tällä hetkellä: Muutokset koulutuspolitiikassa, rajut rahoitusleikkaukset ja rahoituksen vaihtelevuus ovat tuoneet oppilaitoksiin opetusresurssien vähentymistä ja epävarmuutta työn jatkumisesta. Opettajalle tärkeitä asioita kuten opiskelijoiden hyvinvointi tai oman substanssin koulutukset tuntuvat jäävän merkityksettömiksi. Reformin seuraukset ja vuosityöaikaan siirtyminen sekä ammattikorkeakoulujen fuusioitumiset tuovat isoja ja yllätyksellisiäkin muutoksia opettajan arkeen. Kaivataan yhteistä visiota työnantajan, työntekijöiden ja opiskelijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Muutoksen keskellä on tärkeää muistaa työhyvinvointi: sen tulee olla sekä työnteon lähtökohta, että tavoite.  Omasta työkyvystä ja jaksamisesta tulee pitää huolta. Jokaisen työpanos on työyhteisölle tärkeä. Yhteisöllisyyden merkitystä ja vertaistukea ei voi liikaa korostaa. Jotta työaika ja työnkuormitus pysyvät kohtuullisena, pitää sopimuksista pitää kiinni ja niitä edelleen kehittää vastaamaan ammatillisen opettajan monenkirjavaa työtä. Tähän opettaja tarvitsee ja hänen tulee saada tukea luottamusmiehiltä ja työsuojeluvaltuutetuilta, voidakseen tehdä työtään sillä ilolla, palolla ja hyvin tuloksin, jota Heidi on nähnyt opettajissa vuosien aikana.

Markku Seppälä

Lehtori, Pääluottamusmies OAJ ry

Yhdistys: Turun seudun ammatilliset opettajat ry

Turun seudun ammatilliset opettajat ry esittää ehdolle AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi

Työpaikka: Turun ammattikorkeakoulu oy, Tekniikka ja liiketalous -sektori, Teknologiateollisuus osaamisalue.

Opinnot: Teollinen muotoilija sekä Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja. Opintoja mm. kasvatustieteestä, erityispedagogiikasta, tietojenkäsittelyopista, koulutusteknologiasta sekä uudesta mediasta.

Markku toimii Turun AMK:ssa OAJ ry:n pääluottamusmiehenä.

Luottamustehtävän lisäksi Markku opettaa koneinsinööriopiskelijoille tietokoneavusteistasuunnittelua, 3D -mallinnusta sekä teollista muotoilua. Opetustyössä yhdistyvät vahva tekninen osaaminen sekä käyttäjälähtöinen suunnittelu. Ammatillisesta opetustyöstä hänellä on 25 vuoden kokemus eri oppilaitoksissa.

Markku on Turun seudun ammatilliset opettajat ry:n hallituksen jäsen, jäsensihteeri sekä tiedottaja (tusao.fi). OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen asiantuntijajäsen, Varsinais-Suomen alueyhdistyksen hallituksen jäsen, AO ry:n hallituksen varajäsen sekä OAO-piirin hallituksen varajäsen. Hän on toiminut opettajauran aikana eri ammatillisissa opettajayhdistyksissä mm. Käsi- ja taideteollisuusalan opettajissa sekä paikallis- että aluetasolla.

Markulle tärkeitä asioita ovat opettajat sekä yhteinen opettajuus, sopimusten puolustaminen sekä henkilöstön tasapuolinen kohtelu. Markun tavoitteena on ammatillisten opettajien aseman vahvistaminen niin ammatillisessa perusopetuksessa kuin myös ammatillisella korkea-asteella.

Tärkeää on myös, että kaikki ammatilliset opettajat tuntevat kuuluvansa samaan opettajaperheeseen riippumatta omasta tausta-ammatista.

Ulla Maija Nyman

OAJ:n Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston paikallisyhdistys ry esittää ay-asioissa asiantuntevaa, virkaehtosopimuksen hallitsevaa, reipasta, tiedonhaluista ja tiedon jakamiskykyistä  Ulla Maija Nymania Ammatilliset opettajat  ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Pitkän linjan aktiivitoimija Ulla Maija on  Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston pääluottamusmies. Hän työskentelee sosiaali- ja terveysalan ilmaisu- ja harrasteaineiden opettajana sekä erityisopetuksesta vastaavana opettajana sosiaali- ja terveysalalla, kasvatus- ja ohjausalalla sekä hiusalalla.

Ulla Maija on uuden työnantajakohtaisen paikallisyhdistyksemme hallituksen jäsen.  Hän on toiminnut nykyistä paikallisyhdistystystämme edeltäneessä paikallisyhdistyksessä ja paikallisyhdistystämme edeltäneissä jäsenyhdistyksissä puheenjohtajana ja hallituslaisena.

Ulla Maija on  OAJ Keski-Suomen hallituksen jäsenen, hallituksen palkka- ja työaikaryhmän jäsenen sekä OAO-jaoston aktiivitoimija.

Ulla Maija on aina mukana kun AO:ssa tapahtuu. Hän kannustaa yhdistyksemme jäseniä toimintaan mukaan ja pitää alueellisesti ammatillisten opettajien asioista huolen.

Ulla Maija on ollut AO ry:n toiminnassa mukana vuodesta 2013 hallituksen varajäsenenä ja vuoden 2020  hallituksen varsinaisena jäsenenä. Ulla Maija on innokas jatkamaan vuoden 2020 aikana aloittamaansa hallitustyötä kansainvälisessä toiminnassa, yhteisissä tutkinnon osissa, palkka- ja työaikaryhmässä sekä luonnollisesti kaikessa hallituksen toiminnassa.

Mervi Juntunen

Tampereen Seudun Ammatilliset Opettajat (TSAO) ry:n ehdokas AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi on Mervi Juntunen.

Toimin Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) ensihoidon lehtorina ja ensihoidon tiimin vastuuopettajana. Koulutukseltani olen sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja ja terveydenhuollon maisteri.

Olen toiminut opettajana vuodesta 1990 lähtien eri oppilaitoksissa mm. Turussa, Raumalla, Porvoossa, Jämsässä ja Tampereella. Olen ollut sairaalatutkijana, projektityöntekijänä sekä opettajana toisella asteella ja korkea-asteella. TAMKissa olen toiminut lehtorina vuodesta 2002.

Olen ollut suunnittelemassa, käynnistämässä ja toteuttamassa ensihoitajakoulutusta TAMKissa sekä vastannut tutkinto-ohjelmasta. Olen opettanut terveys- ja sosiaalialan opiskelijoiden lisäksi tekniikan alan opiskelijoita. Olen ollut jäsenenä opetushallituksessa terveysalan koulutustoimikunnassa. Tällä hetkellä toimin TAMKin ensihoidon neuvottelukunnassa ja ensihoitajaopettajien valtakunnallisessa verkostossa oppilaitokseni edustajana.

AO:ssa toimin ensimmäistä kautta varajäsenenä. Olen ollut TSAO:n hallituksen jäsen jo useamman kauden. Olen myös OAJ Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen varajäsen. Vuoden 2021 alusta Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen varsinainen jäsen. Lisäksi olen käynyt AO akatemian. Toimin myös OAJn yhteysopettajana TAMKissa.

Olen saanut koko pitkän opettajaurani ajan olla mukana vaikuttamassa toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen, haasteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Olen päässyt olemaan mukana erilaisissa kehittämistehtävissä. Toiminnassani olen pystynyt hyödyntämään monipuolisia verkostojani. Näin ollen omaan koulutuksen kehittämiseen vaadittavan ajantasaisen asiantuntijuuden ammatillisen koulutuksen monimuotoisessa kentässä.

Haluan olla omalta osaltani kehittämässä toisen asteen ja korkea-asteen koulutusta ja arvostusta. Haluan, että sekä toisen asteen että korkea-asteen opettajat arvostavat toistensa työtä ja toimivat kollegiaalisesti opiskelijoiden parhaaksi. Resurssien niukkuuden vuoksi yhteistyötä tulisi tehdä yhä enemmän ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun välillä esimerkiksi järjestämällä yhteisopetusta ja harjoituksia. Tämä edellyttää polkuopintojen realistista suunnittelua. Myös ammatillisen koulutuksen kautta saapuville opiskelijoille tulee turvata pääsy ammattikorkeakouluopintoihin, jos he sitä haluavat.

Koulutukseen haasteita tuo  tällä hetkellä myös toimintaympäristön nopeat muutokset, kansainvälistyminen, digitalisaatio , hybridiopetus ja kasvava tuen tarve opiskelijoilla. Näihin tarpeisiin vastaamiseen tulee opettajilla olla riittävät tiedot, taidot, resurssit ja ammatillinen tuki. Myös koulutusmahdollisuuksia tulee opettajille tarjota monipuolisesti. Edunvalvontatyössä tähän tulee kiinnittää huomiota jatkossakin, jotta voimme tarjota korkeatasoista koulutusta eri koulutusasteilla huolehtien samalla opettajien jaksamisesta arjessa. Haluan olla omalta osaltani vaikuttamassa siihen, että opettajan perustyötä arvostetaan ja sen toteuttamiseen annetaan resurssit ja mahdollisuudet.

Uskon, että suomalaisen koulutuksen ja osaamisen perusta, sen tavoitteet ja päämäärät saavutetaan rakentavalla ja avoimella yhteistyöllä moniammatillisissa työryhmissä. Tämä vaatii meiltä kaikilta opettajilta panostusta pitkäjänteiseen yhteistyöhön, halua saada ja vaatia aikaan muutosta koulutuskentässä ja sitä kautta mahdollistaa opettajien jaksaminen opetustyössä.

Tarja Mäenpää

Lehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja

Koulutuskeskus Salpaus

Lahden seudun ammatilliset opettajat ry

Ehdolla varsinaiseksi jäseneksi ja/tai varajäseneksi

Pitkä kokemus yhdistystoiminnasta valtakunnan tasolla ja paikallisella tasolla.

Aktiivinen toimija ja asioihin vaikuttaja.

Yhdistystoimintani

Tarja Mäenpään edunvalvonnan CV

Seppo Säätelä

Vasa svenska yrkeslärare rf:n ehdokas AO:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi

Työpaikka: Yrkeskademin i Österbotten, Vaasa

Olen paitsi jäsenyhdistykseni koko Pohjanmaan vaalipiirin ehdokas AO:n hallitukseen. Pohjanmaa on suuri kouluttaja sekä toisella että kolmannella asteella ja on tärkeää, että alueella on jatkossakin edustus AO:n hallituksessa. Olen myös valtakunnallisesti ruotsinkielisten ammatillisten opettajien ehdokas hallitukseen. Pidänkin tärkeänä, että ruotsinkieliset ammatilliset opettajat valitsevat yhdistyksekseen AO:n asiantuntemuksen perusteella eikä FSL:ää kielen perusteella. AO:lla on perustamisestaan lähtien ollut ruotsinkielinen edustus päättävissä elimissä, mikä on omiaan pitämään ruotsinkieliset ammatilliset opettajat AO:n riveissä.

Olen pitkän linjan ay-aktiivi jo AOL:n ajoilta ja olen ollut jäsenyhdistykseni puheenjohtajana yli 30 vuotta. Olen tällä hetkellä OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksessa ja valtakunnallisesti AO:n  hallituksen varsinainen jäsenen oltuani tätä ennen kahdeksan vuotta varajäsenenä. Minut on myös tänä vuonna valittu OAO:n hallituksen varajäseneksi.

Henkilönä olen helposti lähestyttävä, luotettava ja yhteistyökykyinen. Minulla on vankka kokemus edunvalvonnasta ja olen hyvin verkostoitunut. Vuosityöajan kehittäminen, lähiopetuksen turvaaminen ja hyvien käytänteiden levittäminen ovat lähellä sydäntäni edunvalvonnassa.

Arja Snygg

Kouvolan kulttuurialan opettajat ry:n ehdokas

Ehdolla varajäseneksi

Kouvolan seudun ammattiopisto, luovien alojen tiimi

Kouvolan kulttuurialan opettajat ry:n puheenjohtaja Arja Snygg työskentele tällä hetkellä Kouvolan seudun ammattiopistossa luovien alojen tiimin tiimiesimiehenä ja kulttuuriaineiden opettajana. Snygg on ammatillisen koulutuksen laaja-alainen moniosaaja, joka on toiminut JUKOn luottamusmiehenä KSAO:ssa liki 10 vuotta, OAJ:n paikallisyhdistyksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä Kouvolan kulttuurialan opettajat ry:n hallituksen jäsenenä, sihteerinä ja puheenjohtajana. Arjan kokemus ja yhteistyökyky tekee hänestä hyvän ehdokkaan AO:n hallituksen varajäseneksi.

Jari Jokinen

Oulun seudun ammatilliset opettajat OuAO ry esittää, että Jari Jokinen jatkaa Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä.

Toimin lehtorina, tilakoordinaattorina, turvallisuusvastaavana sekä luottamusmiehenä Oulun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikössä.

Tammikuussa 2020 lupauduin harkinnan jälkeen vielä kerran asettumaan ehdolle AO:n hallitukseen, kun minulle ilmaistiin, etten saa vielä jättää hallitusta. Lopulta hallituspaikasta päättävät AO:laiset jäsenet.

AO:n hallitus valtuutti minut toimimaan AO:n edustajana OAJ:n korkeakoulutyöryhmässä sekä OAJ:n Ammatilliset opettajat OAO ry:n hallituksessa toimikauden 2020 – 2022. Lisäksi OAO:n amk-työryhmä valitsi minut jatkamaan työryhmän puheenjohtajana. AO:n hallituksen jäsenenä haluaisin hoitaa hallitustyön lisäksi nämä tehtävät kunnialla loppuun ja tuoda niihin AO:laisen näkemyksen.

Edessä on koulutuksen osalta suuria muutoksia. On oppivelvollisuuden laajentaminen, ammattikorkeakoulujen lopullinen siirtyminen Sivistaan, samaan työnantajajärjestöön, kuin missä yliopistot ovat. Yliopistot ovat hankkineet ammattikorkeakouluista osake-enemmistöjä. Luoko se paineita työehtosopimusten yhdentämiseen tai korkeakoululakeihin muutosta? Meitä suomalaisen koulutuksen duaalimallin puolustajia tarvitaan valtakunnallisten yhdistysten hallituksissa. Sitä puolustustyötä lupaan tehdä kaikissa luottamustehtävissä, mihin minut valitaan. Puolustaa niin ammatillista koulutusta kuin myös ammattikorkeakoulutusta.

Optimistiksi minua ei ole syytetty. Päivi Koppanenkin totesi reilu vuosi sitten pitämässään puheessa, että Jari on inhorealisti, mutta niitä tarvitaan edunvalvontatyössä.

Jari Jokisen edunvalvonnan CV

Sanna Kettunen

Sanna Kettunen on ehdolla Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry:n ehdokkaana AO:n hallituksen varajäseneksi.

Työ- ja ammattiyhdistystehtävät:

 • 2006 lähtien ravintola- ja cateringalan opettajana Saimaan ammattiopisto Sampossa
 • 2015 lähtien JUKO:n pääluottamusmies Sampossa
 • 2017 lähtien OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistyksen puheenjohtaja
 • 2014-2016 OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistyksen varapuheenjohtaja
 • 2011-2015 Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry:n hallituksen jäsen
 • 2011-2018 Lappeenrannan ammattikoulun opettajat ry:n puheenjohtaja

Koulutus:

 • Restonomi; palveluliiketoiminta YAMK, palveluiden tuottaminen ja johtaminen AMK
 • ammatillinen opettaja, ammatillinen erityisopettaja

Ravintola- ja cateringalan opettajana työtehtäviini kuuluu ravintola- ja cateringalan ammatillisten tutkinnonosien opetusta, erityisen tuen opetusta ja ammatillista koulutusta kehittävää hanketyötä. Työajastani on 40 % on varattu luottamusmiehen työhön, jossa vuosityöajan ja uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön soveltaminen ovat olleet keskeisiä asioita viime vuodet. Nyt eduskunnan käsittelyssä oleva oppivelvollisuuden laajentaminen tulee vaikuttamaan ammatillisen opettajan työhön. Se tulee olemaan kevään keskeisiä asioita paikallisessa edunvalvonnassa.

Olen työskentelyssäni järjestelmällinen ja joustava sekä ennakoin tulevia asioita perehtyen niihin ja kuunnellen opettajia. OAJ Etelä-Karjalan alueyhdistyksen puheenjohtajana olen osallistunut mediassa tapahtuvaan koulutuspoliittiseen keskusteluun alueellamme. Etelä-Saimaa sanomalehdessä julkaistuja mielipidekirjoituksiani voit lukea alueyhdistyksen blogista osoitteesta

https://www.oajetelakarjala.fi/ajankohtaista/#blogi

Juha Lindström

Turun Seudun Ammatilliset Opettajat (TuSAO ry), sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan vaalipiiri ehdottavat hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi Juha Lindströmiä.

Tällä hetkellä Juha vaikuttaa opetusalan asioissa toista kauttaan OAJ:n valtuuston OAO-laisena jäsenenä, koulutuspoliittisen toimikunnan varajäsenenä sekä työskentelee Turun kaupungin sivistystoimialan ammatillisen opetuksen päätoimisena luottamusmiehenä (autoalan lehtori, Turun ammatti-instituutti). Juha toimi myös neljä vuotta Turun sivistystoimialan JUKO:n varapääluottamusmiehenä ammatillisen opetuksen päätoimisen luottamusmiestehtävän lisäksi.

Elinikäinen oppiminen on kuulunut luonnollisena osana Juhan arkeen isossa ja pienessä mittakaavassa. Ennen opetusuraansa Turun ammatti-instituutissa, Juha kouluttautui autoasentajaksi, työskenteli Puolustusvoimissa opistoupseerina ja luottamusmiehenä. Opettajaksi siirtymistä vauhditti Turun ammattikorkeakoulussa työn ohessa suoritettu autoalan insinööritutkinto.

Voidaankin todeta, että Juha on kokenut järjestötoimija, sekä yhteistyöhakuinen ja –kykyinen monialainen asiantuntija, joka omaa tietämystä eri koulutusasteiden ajankohtaisista asioista ja niihin vaikuttamismahdollisuuksista.

Juha ajatuksia

Timo Ohmero

OAJ:n Suomen Diakoniaopiston Opettajat paikallisyhdistys ry esittää Timo Ohmeroa AO:n hallituksen varsinaiseksi/varajäseneksi.

Hei! Olen Timo Ohmero ja työskentelen Suomen Diakoniaopistossa. Opistomme   toimii Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Suomen Diakoniopisto Oy on yksityinen alan ammattioppilaitos. Olen läpikäynyt paikallisyhdistyksemme puheenjohtajana useat YT-neuvottelut sekä osallistunut paikalliseen sopimiseen vuosityöaikaan siirtymisen yhteydessä. Siirryimme vuosityöaikaan 1.1.2020 ja kokemusta siitä on nyt kertynyt paljon. Olemalla Sivistan piiriin kuuluvan työnantajan palveluksessa, minulla olisi AO:lle paljon annettavaa kokemuksistani yksityisen sektorin ammattioppilaitoksen toimintatavoista.

Paikallinen sopiminen uhkaa laajentua myös opetusalalle. EK on haasteellinen neuvottelukumppani. Olen tuon neuvottelurintaman etulinjoilla. Nyt viimeistään olisi hyvä aloittaa valmistautuminen työnantajan avauksiin kohti paikallista sopimista. Tähän työhön olen valmis antamaan oman panokseni. Nyt voin jo jakaa kokemuksiani OAJ pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksen varajäsenenä sekä sen ammatillisen jaoksen aktiivisena jäsenenä.

Nykyisin toimin opinto-ohjaajana Helsingin kampuksella lähihoitaja, kokki ja valma opiskelijoille. Helsingin kampuksella maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus on liki puolet, joten minulla on laajaa kokemusta ja näkemystä myös maahanmuuttajaopetuksen ja -ohjauksen erityisvaatimuksista.

Olen toiminut myös seitsemän vuotta työsuojeluvaltuutettuna, joten työsuojelu ja oppilaitosturvallisuustyö ovat sydäntäni lähellä. yösuojeluvaltuutettuna olen nyt korona-aikana ollut huolissani jäsentemme työturvallisuudesta ja työssä jaksamisesta. Nyt jos koskaan, opettajien kanttia koetellaan. Työtä tehdään olosuhteissa, joita ei ole koskaan aikaisemmin koettu sotien jälkeen. Meillä opettajilla on oikeus turvalliseen työympäristöön, jossa kenelläkään ei saa olla uhattuna olemisen olo. Meidän tulee vaatia työnantajalta, että tämä vaatimus toteutuu myös nyt – koronasta huolimatta. Nyt tarvitaan kaikki tuki jaksamiseen! AO:n hallituksessa tekisin työtä tuon tuen varmistamiseksi meille kaikille.

Saija Flinkkilä

Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajat MeSTO ry ja OAJ:n Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajien paikallisyhdistys ry esittävät Saija Flinkkilää Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudelle 2021-2022, käytettävissä myös varajäseneksi.

Koulutus: Kasvatustieteen maisteri, optikko

Saija toimii Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan lehtorina ja tutkintovastaavana optometrian tutkinto-ohjelmassa. Ammatillisesta opetustyöstä hänellä on neljännesvuosisadan kokemus sekä opetus- että hallinnollisissa tehtävissä. Saija on aktiivinen pitkän linjan järjestötoimija, hän on mm. OAJ:n Metropolia Ammattikorkeakoulun paikallisyhdistys ry:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajat MeSTO ry:n puheenjohtaja sekä OAJ:n valtuuston jäsen. AO:n hallituksen varajäsenenä hän on toiminut kauden 2019-2020.

Saijan päämääränä on toimia koulutuksen korkean laadun säilyttämisen ja kehittämisen puolesta. Edunvalvontatyötä tarvitaan entistä enemmän heikkenevässä taloustilanteessa ja koulutuspolitiikan muutosten pyörteissä.

Ammatillisten opettajien työnkuvan muuttuessa toisen ja korkea-asteen opettajien monialainen yhteistyö tulee yhä tärkeämmäksi. Myös mm. jatkuvan oppimisen uudistus ja digipedagogiikka vaativat uudenlaista osaamista. Opettajien osaaminen on pidettävä ajantasaisena ja työn tekemiseen on oltava riittävät resurssit, jotta voimme olla työssämme hyvinvoivia huippuosaajia. Huolehditaan AO:ssa yhteisistä asioista yhteisvoimin, päämäärätietoisesti ja ilolla.

Teija Mäntylä

OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry ehdottaa Teija Mäntylää Ammatilliset Opettajat AO ry:n hallitukseen joko varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi kaudelle 1.1.2021–31.12.2022.

OAJ Uusimaan sekä OAJ Pääkaupunkiseudun vaalipiiri tukee Teija Mäntylän ehdokkuutta AO:n hallitukseen. Teija työskentelee Helsingissä Stadin ammatti-ja aikuisopiston Kampus 2:n Meritalon toimipaikassa hiusalan opettajana.

Teija on toiminut STAP ry hallituksessa vuodesta 1996 lähtien ja vuodesta 2015 alkaen sihteerin tehtävissä.
Koulutus:

 • Ammatinopettaja
 • Estenomi AMK
 • Näyttötutkintomestari
 • AO akatemia
 • SOLA-koulutus

Teija on työskennellyt ammatillisena opettajana vuodesta 1993 lähtien. Opetuksensa lisäksi hän on toiminut Stadin ammatti- ja aikuisopiston kansainvälisyystiimissä, ympäristötiimin Vihreä lippu hankkeessa ja työsuojelun opettajajäsenenä. Tällä hetkellä Teija on Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteistoimintavastaavana Meritalon ja Savonkadun toimipaikoissa sekä Meritalon toimipaikan turvallisuus- ja hyvinvointiryhmissä.

Teija on e-osiosta siirtyneenä opettajajäsenenä Stadin ammatti-ja aikuisopiston sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johdon kanssa vuosityöajan arviointi- ja seurantatyöryhmässä opettajajäsenenä. Tällä hetkellä hän on Kampus 2:n varaluottamusmies.

Teija on ollut AO hallituksen varajäsenenä 2019 – 2020. Hän on osallistunut AO:n hallituksen toimintaan varajäsenenä KOPO, TUPA ja JÄRVI ryhmissä ja sekä viestintätiimissä.

Teija on vastuullisesti hoitanut monipuolisia luottamustehtäviään varsinaisen opetustyönsä lisäksi.

Työssäoppimisen ohjaamisen kautta hänellä on vahvat työelämäyhteistyö kontaktit erikokoisiin hiusalan yrityksiin.

Opettajan työssä ja Stap ry:n sihteerinä toimiessaan hän on käyttänyt hyvin tiimi- ja projektiosaamistaitojaan esim. Helsingissä järjestetyt AO:n opintopäivät 2019.

Teija on aktiivinen, positiivinen, sosiaalinen, empaattinen, kuunteleva, uskaltaa sanoa myös mielipiteensä ja hänellä on todella hyvät yhteystyötaidot.

Teija Mäntylän ajatukset edunvalvonta ja työhyvinvointi asioista

Teija on motivoitunut työskentelemään Ammatilliset Opettajat AO ry:n hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä ja hän on valmis antamaan oman panoksensa hyödyntäen laaja-alaista osaamistansa.

 

 

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.