Ohita navigaatio

Ehdokasesittely hallitukseen 2023 - 2024

Ehdokkaat hallituksen varsinaisiksi tai varajäseniksi

 on julkaistu 6.10.2022. Esillä ovat ne ehdokkaat, joiden esittelytekstit saapuivat Minna Sarssi-Kaunistolle 30.9.2022 mennessä.  Ehdolla ovat seuraavat henkilöt.

 

Aho Niina

48v. OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry
ehdolla AO:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 1.1.2023–31.12.2024

Stadin ammatti-ja aikuisopisto, tekniikan ala, prosessiteollisuuden ammatillinen opettaja.

Koulutus: Filosofian maisteri (FM, soveltava kemia, Jyväskylän yliopisto), Master of Science (MSc.Environmental Technology, De Montfort University, UK), Insinööri, AMK (Prosessitekniikka, Satakunnan ammattikorkeakoulu),

Toiminut opetusalalla ammatillisessa nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa vuodesta 2001 lähtien eri puolilla maata (Helsinki, Porvoo, Pori ja Kokkola) useiden koulutuksen järjestäjien palveluksessa. Olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot, opetushallinnon tutkinnon, näyttötutkintomestarikoulutuksen ja viimeisimpänä lähiesimiestyön ammattitutkinnon.

Työkokemusta on koulutuksesta ja sen suunnittelusta, oppisopimuskoulutuksesta, tutkimus- ja kehitystöistä, laadunhallinnasta, arvioinnista, projektin johtamisesta, asiakaspalvelusta, tuotannosta ja laboratorioista koulutuksiani vastaavilta aloilta sekä Suomessa että ulkomailla.

Olen toiminut mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Teen paljon yhteistyötä eri teollisuuden alojen kanssa ja olen prosessiteollisuuden työelämätoimikunnassa opettajajäsenenä. Olen ollut mukana kehittämässä ammatillista koulutusta erilaisissa yhteistyöprojekteissa. Toimin Stadin ammatti-ja aikuisopiston yhteistoimintavastaavana Kampus3:sen Kullervonkadun toimipaikassa ja teen prosessiteollisuuden pt:n tutkinnon uudistusta yhdessä OPH:n kanssa. Aloitan myös OAJ:n järjestöakatemiassa tänä vuonna.

Luottamustoimet:

 • OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistyksen puheenjohtaja v.2022
 • OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys v.2018 (jäsensihteeri ja varapuheenjohtaja)
 • OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys, v.2022 sihteeri (työvaliokunnan ja hallituksen jäsen)
 • OAO-jaoston hallituksen jäsen ja sihteeri v.2022
 • AO:n hallitus, varajäsen v.2022-23

Luonteeltani olen kunnianhimoinen, ongelmanratkaisutaitoinen, organisointikykyinen, markkinointihenkinen, yhteistyökykyinen ja innokas oppimaan uutta. Vapaa-ajalla harrastan liikuntaa eri muodoissa ja tykkään liikkua luonnossa sekä pidän matkustelusta. Minulla on -03 ja -05 syntyneet lapset.

Olen motivoitunut työskentelemään Ammatilliset Opettajat AO ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä. Hallituksen jäsenen tulee katsoa asioita monesta eri näkökulmasta, sekä kuunnella kenttää herkällä korvalla. Koen olevani tehtävään sopiva, koska tykkään haasteista ja haluan syventää laaja-alaista osaamistani.

Pääkaupunkiseudulta on tärkeä saada oma edustaja AO:n varsinaiseksi jäseneksi, koska alue on laaja ja jäsenyhdistyksiä on alueella paljon. Pääkaupunkiseudun monikulttuurisuus ja muut erityispiirteet luovat omat haasteensa ammatillisella kentällä työskenteleville. Minulle tärkeitä asioita ammatillisessa koulutuksessa ovat opettajien työhyvinvointi, koulutuksen rahoitukseen sekä lainsäädäntöön vaikuttaminen, henkilöstön tasapuolinen kohtelu sekä yhteistoiminnan edistäminen oppilaitoksissa.

Saija Flinkkilä

Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajat MeSTO ry esittää Saija Flinkkilää Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudelle 2023-2024, käytettävissä myös varajäseneksi.

Koulutus: Kasvatustieteen maisteri, optikko

Saija toimii Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan lehtorina ja tutkintovastaavana optometrian tutkinto-ohjelmassa. Ammatillisessa opetustyössä ja hallinnollisissa tehtävissä hän on toiminut vuodesta 1996 lähtien. Saija on aktiivinen järjestötoimija, hän on toiminut  Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajat MeSTO ry:n puheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien ja OAJ:n Metropolia Ammattikorkeakoulun paikallisyhdistys ry:n puheenjohtajana vuodesta 2020 lähtien, tätä ennen mm. paikallisyhdistyksen hallituksessa vuodesta 2013 ja taloudenhoitajana 2013-2019. Hän on OAJ:n valtuuston varajäsen. AO:n hallituksen varajäsenenä hän on toiminut kaudet 2019-2022 ja suorittanut AO Akatemian.

Saijan päämääränä on toimia edunvalvonnassa aktiivisesti opettajien työhyvinvoinnin ja koulutuksen kehittämisen puolesta. Työn tekemiseen on oltava riittävät resurssit ja opettajien osaaminen on pidettävä ajantasaisena, jotta opettajat voivat toimia tehtävissään hyvinvoivina alansa huippuosaajina ja kehittäjinä. Myös jatkuvan oppimisen uudistus ja digipedagogiikka vaativat uudenlaista osaamista.

Ammattikorkeakoulutus on Saijan sydämen asia. Ammattikorkeakouluilla on yhteiskunnallisesti tärkeä rooli korkeakoulutettujen ammattilaisten ja työelämän kehittäjien kouluttajina. Opetusalan edunvalvontatyötä tarvitaan entistä enemmän muuttuvassa maailmassa, heikkenevässä taloustilanteessa ja koulutuspolitiikan muutosten pyörteissä. Ammatillisen toisen ja korkea-asteen opettajien monialaisen yhteistyön merkitys kasvaa yhteiskunnan muutosten myötä. Myös yhteistyö ja vuorovaikutus työelämän kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Meillä on oltava osaaminen kouluttaa työelämän osaajia sekä tulevaisuuden visio.

Huolehditaan AO:ssa yhteisistä asioista yhteisvoimin, päämäärätietoisesti ja ilolla.

Toivo Heikkilä

OAJ:n Omnian paikallisyhdistys ry esittää Toivo Heikkilää AO:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2023-2024.

Toivo Heikkilä on 49-vuotias ravintola- ja cateringalan lehtori. Hän työskentelee Omniassa, Espoossa. Hän on OAJ-aktiivi ja toimii tällä hetkellä OAJ:n Omnian paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja Omnian varaluottamusmiehenä. Hän on toiminut eri OAJ:n yhdistysten hallituksissa erilaisissa tehtävissä vuodesta 2007 aloitettuaan työnsä Omniassa.

Hän on työhön ja luottamustehtäviin paneutuva oikeudenmukainen, ammatillisten opettajien, opojen ja erityisopettajien etua ajava mies. Hän on toiminut yhdistysten luottamustehtävissä myös alueellisella ja valtakunnallisella tasolla erilaisissa tehtävissä, joista hänelle on kertynyt monenlaista osaamista ja kokemusta. Hän on yhteistyökykyinen ja paneutuu tehtäviinsä.

Tällä hetkellä hän toimii toista kaksivuotiskautta AO:n hallituksen varajäsenenä, joten hänellä on hyvä käsitys hallituksen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen tehtävästä. Aikaisemmin hänellä on kokemusta toimimisesta valtakunnallisen OAJ:n yhdistyksen LEO:n hallituksessa. Hän on myös suorittanut AO-akatemia IV:n.

Pääkaupunkiseudulta on tärkeä saada oma edustaja AO:n varsinaiseksi jäseneksi, koska alue on iso ja jäsenyhdistyksiä on alueella paljon. Pääkaupunkiseudun monikulttuurisuus ja muut erityispiirteet luovat omat haasteensa ammatillisella kentällä työskenteleville. Toivo toimiin myös OAJ pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen OAO-jaoston puheenjohtajana ja saa kokouksissa laajasti ajankohtaista tietoa alueen ammatillisesta kentästä, jäsenyhdistysten jaoston edustajilta.

Toivo Heikkilän edunvalvonnan CV

Mervi Juntunen

Yhdistys: Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry (TSAO)

Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry esittää Mervi Juntusta AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Työpaikka: Tampereen ammattikorkeakoulu, ensihoidon tutkintovastaava, ensihoidon lehtori

Koulutus: sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja ja terveydenhuollon maisteri (THM), ETK

Mervi on  toiminut opettajana useissa oppilaitoksissa  toisella asteella ja korkea-asteella vuodesta 1990 lähtien. TAMKissa hän on toiminut lehtorina vuodesta 2002 lähtien. Mervillä  on vahva tietämys ammattikorkeakoulun ja toisen asteen koulutuksista, haasteista ja kehittämistarpeista. Hänellä on myös tietämystä tekniikanalan tutkinnoista, koska hän on opettanut myös tekniikanalalla. Mervi on toiminut lukuisissa erilaisissa kehittämistehtävissä, projekteissa ja hankkeissa. Mervi omaa koulutuksen kehittämiseen vaadittavan ajantasaisen asiantuntijuuden ammatillisen koulutuksen monimuotoisessa kentässä.

Mervi on ollut jäsenenä opetushallituksessa terveysalan koulutustoimikunnassa. Tällä hetkellä hän toimii TAMKin ensihoidon neuvottelukunnassa ja ensihoitajaopettajien valtakunnallisessa verkostossa. Samoin hän toimii alueellisesti monissa eri verkostoissa. Mervin vahvuuksia ovat laajat ja kattavat verkostot koulutussektorilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alueella.

Mervi toimii tällä hetkellä AO:ssa varajäsenenä toista kauttaan. Hän on ollut TSAO:n hallituksen jäsen jo useamman kauden. Hän on OAJ Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen. Mervi on käynyt AO akatemian. Hän toimii myös OAJn yhteysopettajana.

Mervi haluaa omalta osaltaan kehittää toisen asteen ja korkea-asteen koulutusta ja arvostusta. Erityisesti Merville tärkeitä asioita ovat perusopetuksen arvostaminen ja siihen riittävä resurssointi, sopimusten puolustaminen, henkilöstön tasapuolinen kohtelu, työssäjaksamisen tukeminen, yhteistoiminnan kehittäminen korkea-asteen ja toisen asteen välillä.

Mervin näkemyksen mukaan haasteita koulutukseen tuo tällä hetkellä vähenevät resurssit, toimintaympäristön nopeat muutokset, kansainvälistyminen, digitalisaatio ja kasvava tuen tarve opiskelijoilla. Näihin tarpeisiin vastaamiseen tulee opettajilla olla riittävät tiedot, taidot, resurssit ja ammatillinen tuki.

Mervillä on vankka uskomus, että suomalaisen koulutuksen ja osaamisen perusta, sen tavoitteet ja päämäärät saavutetaan rakentavalla ja avoimella yhteistyöllä moniammatillisissa työryhmissä. Tämä vaatii kaikilta opettajilta panostusta pitkäjänteiseen yhteistyöhön, halua saada ja vaatia aikaan muutosta koulutuskentässä. Mervi on sitoutunut AO:n tavoitteisiin ja toimintaan ja valmis antamaan täyden työpanoksensa tähän tehtävään

Sanna Kettunen

Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry

Ehdolla hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi

Saimaan ammattiopisto Sampo, Lappeenranta

Työskentelen ravintola- ja catering-alan opettajana Saimaan ammattiopistossa Lappeenrannassa ja opetan tällä hetkellä jatkuvan haun opiskelijaryhmää. Olen toiminut ammattiyhdistyskentällä aktiivitoimijana eri tehtävissä ja eri tasoilla 10 vuoden ajan sekä pääluottamusmiehenä 6 vuotta. Tällä hetkellä olen OAJ:n valtuutettuna ja Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry:n varapuheenjohtajana, sekä päättyvällä kaudella AO:n hallituksen varajäsenenä. Alla koottuna kokemukseni edunvalvonnasta ja yhdistystoiminnasta.

Tavoitteenani ammattiyhdistystoiminnassa on olla osaltani kehittämässä ammatillisen opettajan työnkuvaa tuoden keskusteluun epäkohtia ratkaisukeskeisesti. AO:n toiminnassa on tärkeää kuulla jäsenten ja jäsenyhdistysten ääntä eri puolilta Suomea. Olen valmiina toimimaan keskusteluyhteyden ylläpitäjänä jäsenyhdistysten ja AO:n hallituksen välillä, sekä tarttumaan hallitusjäsenyyden mukanaan tuomiin tehtäviin.

Kokemus edunvalvonnasta ja yhdistystoiminnasta

 • OAJ:n valtuutettu 2022-
 • AO:n hallituksen varajäsen 2021–2022
 • Pääluottamusmies 2015–2021
 • OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistyksen puheenjohtaja 2017–2020
 • OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistyksen varapuheenjohtaja 2014–2016
 • Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry:n hallituksen jäsen 2011–2015, 2022-
 • Lappeenrannan ammattikoulun opettajat ry:n puheenjohtaja 2011–2018

Kari Kipinoinen

Ao. Livian opettajien paikallisyhdistys esittää Kari Kipinoista AO:n hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi.

Tervehdys Kaarinasta!
Toimin lehtorina Ao. Liviassa, vastuualueinani äidinkieli ja viestintä, kulttuuriaineet, vesillä liikkumisen koulutukset ja asiamiehen tehtävät koulutuksen tukisäätiössä. Luottamustehtäviä tällä hetkellä: Paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen, varapääluottamusmies, työsuojeluasiamies ja varavaltuutettu, kky:n johtoryhmän henkilöstöedustaja. Palautuminen työn paineista tapahtuu enimmäkseen purjeveneessä perheen kanssa, retkillä ympäri Itämeren saaria ja rannikoita.

Olen työskennellyt ammatillisen koulutuksen opettajana vuodesta 1992 ja käynyt opettajana ja luottamusmiehenä läpi suuria järjestelmänmuutoksia valtion koulusta yksityisen säätiön oppilaitokseksi ja lopulta koulutuskuntayhtymäksi. Ammattikorkeakoulun synty ja katoaminen opistosta koettiin vuosituhannen alkupuolella ja nyt toimimme vain toisen asteen ammatillisena oppilaitoksena. Vuosityöaika toi suuria muutoksia toimintaan ja vaikka se korjasi monia tasavertaisuusongelmia, se myös toi aivan uusia hankaluuksia ja haasteita, joita on parin vuoden aikana neuvoteltu parempaan asentoon.

AO:n hallitustyössä korostaisin VTA:n hienosäätöä ja sopimuksen täsmentämistä niin, että myös valtakunnan tasolla tasavertaisuus työsuhteen ehdoissa toteutuisi. Ei voi olla niin, että työnantajan hyväntahtoisuus on keskeinen onnistumisen edellytys työsuhteen ehtoja paikallisesti neuvoteltaessa. Myös ammatillisen koulutuksen monimuotoisuus eli diversiteetti täytyisi säilyttää ja vaalia harvinaisia ja pieniä aloja kuin lajien katoamisesta kärsivää luontoa. Kaikkia näitä tarvitaan tulevassakin maailmassa!

OAJ on organisaationa muutosten edessä. On aika selkeyttää järjestörakennetta ja kohdata opettajat uuden, digitaalisen aikakauden parhaita apuneuvoja käyttäen. Jokaisen opettajajäsenen pitää kokea saavansa tukea ja apua nopeasti, ilman viiveitä ja byrokraattisia mutkia. Osaavat luottamusmiehet työpaikoilla ovat tähän kysyntään hyvä vastaus, kunhan he saavat hyvän tuen neuvottelujärjestöltään. Navigoidaan rohkeasti mutta viisaasti kohti uutta maailmaa, ei tuurilla vaan tiedon ja osaaminen avulla!

Anni Koppanen

Anni Koppanen on ehdolla Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:n paikallisyhdistyksen HAMO ry:n ehdokkaana AO:n hallituksen sekä varsinaiseksi että varajäseneksi.

Olen Hämeen ammatti-instituutti Oy:n Lepaan yksikön vihertuotannon lehtori. Opetan viherrakentamisen eri aineita, kasvioppia, viheralueiden kasvituntemusta, erityisviheralueita ja pihasuunnittelua. Oppilaitoksemme on toisen asteen ammatillinen oppilaitos ja meillä noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta eli olemme SIVISTA:n vuosityöaikasopimuksessa. Tiedän sopimuksen ongelmakohdat ja karikot ja haluan olla kehittämässä sekä valtakunnallisia sopimuksia että paikallista edunvalvontaa sellaiseksi, että opettajat jaksavat työskennellä jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa ja että työnmäärä ja siitä saatu palkka vastaavat tehtävän vaativuutta. Tavoitteenani on myös taata opettajille riittävä mahdollisuus opettaa opiskelijoita ja saada heille sellainen teoreettinenkin osaamisen taso, että sillä on mahdollista työllistyä monipuolisesti ja kehittää ammattia eteenpäin. Opettajien palkkaus, työnarvostus ja haluttavuus pitää saada tasolle, jolla jatkossakin saadaan osaavia ja päteviä opettajia oppilaitoksiin.

Työajastani (1500 h) 1090 tuntia on riviopettajan opetukseen, ohjaukseen, näyttöjen vastaanottoon ja oman oppilaitokseni perustoiminnan kehittämiseen liittyviä tehtäviä. 250 tuntia on varattu hanketyöhön ja lopulla vuosityöaikaresurssilla 160 tunnilla toimin HAMI:n pääluottamusmiehenä.  Työajastani 75 % on aikaan ja/tai paikkaan sidottua työtä ja 25 % vastuutyötä.

Joskus aikaisemmin olen toiminut myös Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:n Lepaan yksikön luottamusmiehenä. Työnantaja kohtaisessa paikallisyhdistyksessä olen ollut eri tehtävissä aktiivisesti mukana, nyt osallistun sen toimintaan pääluottamusmies asiantuntijana. Ennen AO:ta olin mukana LUOVA:n hallituksessa sekä varana että varsinaisena hallituksenjäsenenä. AO:n hallituksessa olen ollut sekä varana että varsinaisena jäsenenä.  Hetken aikaa olin myös OAO:n hallituksessa ja nyt olen siinä varajäsenenä. Kuulun myös AO:n tul-o ja palkkapoliittiseen työryhmään ja jäsenhankinnan ja -pidon kehittämisryhmään. AO:ssa olen koulutustiimin jäsenenä suunnittelemassa ja toteuttamassa AO:n koulutustapahtumia.

AO:ssa on ollut mahdollisuus oppia valtakunnallisesta edunvalvonnasta, joka ei ole mitenkään yksinkertaista tai helppoa, eikä siihen tehty työ aina näy edustettaville selkeästi. Olen ylpeä siitä työstä, mitä AO:n hallitus on pystynyt tekemään jäsentensä etujen turvaamiseksi ja kouluttamiseksi sekä paikallistason toimintaan että valtakunnallisesti.

Edunvalvonta on edelleen sydämenasia, jossa haluan olla mukana.

Juha Lindström

Juha Lindström on Turun seudun ammatillisten opettajien ehdokas AO:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi

On aika ottaa vahva asiantuntemus edunvalvonnassa meidän kaikkien käyttöön! 

Juha valmistui insinööriksi 2007 (AMK) ja palveli opistoupseerina vuosina 1990-2006 (ylil/evp). Hän on toiminut opiskelijoita arvostaen ammatillisten aineiden lehtorina ja opettajana vuodesta 2006. Näköalapaikalla ammatillisen opetuksen arkeen, Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden ammatillisen opetuksen päätoimisena luottamusmiehenä, Juha on toiminut vuodesta 2015. Juha on tottunut selvittelemään niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla sopimustulkintoja sekä viemään opetusalan työolosuhteita kohti parempaa.

Viimeisenä kahtena vuotena Juha on ollut AO:n hallituksen varajäsenenä ja toiminut OAJ:n koulutuspoliittisen toimikunnan aktiivisena varajäsenenä. Hänet on myös nimetty opetushallituksen OPH osaamisen ennakointifoorumin (OEF) jäseneksi. Juhalla on vuosien kokemus, paikallis- alue ja valtakunnantason yhdistystoiminnasta, luottamusmiestehtävistä, erimielisyyksien selvittelystä, sopimuskierrosten valmistelusta sekä uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä.

Juha toimi ansiokkaasti OAJ:n valtuustossa kaudet 2014-2018 ja 2018-2022 hankkien sosiaalisesti taitavana tiimipelaajana niin omien kuin muidenkin valtuustoryhmien luottamuksen ja arvostuksen. Juha itse arvostaa suuresti mahdollisuutta tehdä järjestötyötä ammatillisten opettajien riveissä ja hänellä on vahva palo ammatillisen opetuksen asioiden edistämiseen joka tasolla.

Juhan ajatuksia

Työntekijöitä on arvostettava ja kohdeltava tasapuolisesti. Jokaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan palkkaansa. Työskentelyolosuhteet tulee olla kunnossa: Työskentelytila pitää olla fyysisesti ja henkisesti turvallinen!

 • Opettajien kokonaistyömäärän rajaaminen ja jäsenkunnan työllisyyden turvaaminen ovat mielestäni keskeisimmät ammattijärjestön edunvalvonnan tehtävät. Jäsenkunnan työllisyyden turvaaminen pitää itsessään sisällään monia tärkeitä ja yksityiskohtaisempia kohtia. Eräs niistä on opettajan työn ”valuminen” muille ammattiryhmille ja kovan rahan ”reppufirmoille”. Tämä on estettävä ennen kaikkea koulutuspoliittisella vaikuttamisella, mutta viime kädessä työmarkkinaedunvalvonnalla.
 • Työehtosopimusten kehittämisen lisäksi paikallista soveltamista on tuettava. Sopimusten noudattamisen seuranta ja epäkohtiin puuttuminen alkaa paikallistasolta, mutta päävastuu on keskustasolla. Sopimukset eivät saa ”vuotaa”.
 • Suomalainen koulutusjärjestelmä on arvokas ja säilyttämisen arvoinen kokonaisuus: Jokaisella oppijalla on oikeus kasvaa omaan potentiaaliinsa ja saada tarvitsemansa tukea kelpoisilta opettajilta. Tuen lisäksi kelpoisen opinto-ohjaajan antamaa opinto-ohjausta on lisättävä.

Lopuksi opetuksen rahoituksesta. Aikuisille ja maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten kilpailu on kovaa. Julkisilla varoilla ostettavia koulutuksia tulisi kilpailuttaa laadulliset tekijät huomioiden. Opetuksen rahoituksen, mukaan lukien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI), tulee olla ennakoitavaa ja sen tulee kattaa perustoiminta. Rahoitusjärjestelmien tulee tukea opetus- ja TKI-toiminnan pitkän aikavälin suunnitelmallista kehittämistä.

Tarja Mäenpää

Lahden seudun ammatilliset opettajat ry:n ehdokas AO:n hallitukseen varsinaiseksi tai varajäseneksi.

Tarja toimii opinto-ohjaajana Koulutuskeskus Salpauksessa.

Tarja on aktiivinen yhdistysaktiivi. Hän toimii oman yhdistyksemme hallituksessa, Alueyhdistyksen varapuheenjohtajana ja ammatillisen jaoksen puheenjohtajana. Hän on AO:n hallituksen taloudenhoitaja ja 4 eri hallituksen työryhmässä. Hän on myös OAJ:n valtuutettu ja Opettajien työttömyyskassan hallituksessa. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta ovat hänelle tärkeitä.

Teija Mäntylä

OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry
ehdottaa Teija Mäntylää varajäseneksi seuraavalle kaudelle.

Työpaikka: Stadin ammatti-ja aikuisopisto Meritalo Kampus 2 hiusalan ammatinopettaja.

Koulutus: Ammatinopettaja, Estenomi AMK, Näyttötutkintomestari, AO – akatemia, SOLA – koulutus

Ammatillisena opettajana vuodesta 1993 lähtien. Lisäksi olen toiminut Stadin ammatti- ja aikuisopiston kansainvälisyystiimissä, ympäristötiimin Vihreä lippu hankkeessa ja työsuojelun opettajajäsenenä.

Tällä hetkellä Stadin ammatti-ja aikuisopiston yhteistoimintavastaavana  Meritalon toimipaikassa sekä mukana Meritalon toimipaikan turvallisuus- ja hyvinvointiryhmissä.

Olen ollut myös varajäsenenä Ammatilliset Opettajat AO ry:n hius- ja kauneudenhoitoalojen opettajien jaoston hallituksessa.

Olen toiminut OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistyksen hallituksessa vuodesta 1996 lähtien ja vuodesta 2015 yhdistyksen sihteerinä; useita vuosia yhdistystoiminta kokemusta.

Tällä hetkellä kampus 2 Varaluottamusmies

AO hallituksen varajäsen 2019-2020 ja 2021–2022

Olen osallistunut AO:n hallituksen toimintaan varajäsenenä KOPO, TUPA ja JÄRVI ryhmissä ja sekä viestintätiimissä.

Olen vastuullisesti hoitanut monipuolisia luottamustehtäviäni varsinaisen opetustyön lisäksi.

Työssäoppimisen ohjaamisen kautta minulla on vahvat työelämäyhteistyö kontaktit erikokoisiin hiusalan yrityksiin.

Opettajan työssä ja Stap ry:n sihteerinä toimiessa olen käyttänyt hyvin tiimi- ja projektiosaamistaitojani esim. Helsingissä järjestetyt AO:n opintopäivät 2019.

Olen aktiivinen, positiivinen, sosiaalinen, empaattinen, kuunteleva, uskallan sanoa myös mielipiteeni ja omaan hyvät yhteystyötaidot.

Edunvalvonta

Tavoitteena on ammatillisten opettajien aseman vahvistaminen ammatillisella toisella asteella ja ammatillisella korkea-asteella.

Muutoksen keskellä, on erityisen tärkeää muistaa opettajien työhyvinvointi ja turvallisuus. Omasta työkyvystä ja jaksamisesta tulee pitää huolta. Jokaisen työpanos on työyhteisölle tärkeä. Yhteisöllisyyden merkitystä ja vertaistukea ei voi liikaa korostaa.

Työajan ja työnkuormituksen täytyy pysyä kohtuullisena, sopimuksista tulee pitää kiinni ja kehittää niitä edelleen vastaamaan ammatillisen opettajan työtä. Tähän opettaja tarvitsee tukea ja hänen tulee saada apua luottamusmiehiltä ja työsuojeluvaltuutetuilta.

Vuosityöaikaan olen siirtynyt e-osioista, joten tähän liittyvät sopimusneuvottelut ovat tärkeitä. Olen osallistunut e-osiosta siirtyneenä opettajajäsenenä Stadin ammatti-ja aikuisopiston vuosityöajan arviointi- ja seurantatyöryhmään. Seurantaryhmässä päivitetään muun muassa Stadin AO:n vuosityöajan soveltamisohjetta.

Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan koulutuksissa on paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, esim. Stadin AO:n hius-ja kauneudenhoitolan viimeisin tieto on noin 44%. Myös erityisopiskelijoiden määrä esim. hius-ja kauneudenhoitolalla on noin 21%. Tämän esilletuominen edunvalvonnassa ja huomioiminen esim. resursseissa on tärkeää.

Olen motivoitunut työskentelemään Ammatilliset Opettajat AO ry:n hallituksen varajäsenenä. Olen valmis antamaan oman panokseni hyödyntäen laaja alaista osaamistani.

Helena Saarnisto

Tampereen seudun ammatilliset opettajat TSAO ry.

Olen ehdolla AO hallituksen varajäseneksi.

Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredu.

Lehtori sosiaali-ja terveysala sekä kasvatus-ja ohjausala.

Olen 53-vuotias kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti kera johtamisen erikoisammattitutkinnon. Olen työskennellyt 19 vuotta ammatillisena opettajana. Olen yhdistysaktiivi ja toimin yhdistyksemme varapuheenjohtajana. Olen johdonmukaisesti tavoitellut laajempaa osaamista ammattiyhdistystoiminnan kentällä kymmenen vuoden ajan. Oman opettajayhdistyksen erilaisten vastuutehtävien myötä olen valmis siirtymään valtakunnallisen edunvalvonnan kentälle. Olen suorittanut AO-akatemian ja osallistunut järjestöaktiivien koulutustilaisuuksiin.

Koulutuksen rahoitusrakenne, opettajien vuosityöaika sekä opettajan työn muutoksen haasteet kohtaan päivittäin työtehtävissäni. Olen hyvä organisoimaan, kannan vastuuni ja erityisosaamistani on koulutusten suunnittelu perustutkinnoista erikoisammattitutkintoihin.

AO hallituksen työskentelyssä minua kiinnostaa eniten tulo-ja palkkapolitiikka sekä koulutuspolitiikka ja siihen vaikuttaminen. Olen yhteiskunnallisesti erittäin orientoitunut ja seuraan eri alojen neuvotteluja, yleistä yhteiskunnallista päätöksentekoa ja keskustelua. Seuraan myös aktiivisesti oppimis-ja opiskelututkimusta.

Heidi Savolainen

Hoitotyön lehtori ja työsuojeluvaltuutettu

OAJ LAB-ammattikorkeakoulun opettajajien ehdokas ammatillisten opettajien hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Toimialue: Päijät-Häme ja OAJ Etelä-Karjala

Koulutus: Terveystieteiden maisteri

Työtehtävät: Hoitotyön lehtori ja työsuojeluvaltuutettu, LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden toimipiste

Heidi on innokas sekä innostava hyvät vuorovaikutustaidot omaava tiimityöskentelijä, positiivisen perusvireen omaava AO:n tavoitteisiin sitoutunut ja aina valmiina antamaan panoksensa tähän tehtävään.

Kolmen aikuisen pojan äiti ja Ellan ja Leevin mumma, joka viettää vapaa-aikaansa läheistensä kanssa luonnossa on ollut mukana yhdistystoiminnassa koko työuransa ajan. Kokemusta opetustehtävistä on karttunut eri ammattikorkeakouluista vajaat kolmekymmentä vuotta.

Ammattikorkeakoulun opettajan työn ohella Heidi toimii AO:n hallituksen edustaja OAJ:n ammatilliset opettajat, OAO:n hallituksessa ammattikorkeakoulujen edunvalvonnan asiantuntijana. OAO:n AMK-työryhmän puheenjohtajana vaikuttamistyötä tehdään aktiivisessa yhteistyössä OAJ:n korkeakoulutyöryhmän ja toimiston kanssa.

AO:n hallituksen koulutustiimin osaavana puheenjohtaja Heidi suunnittelee ja järjestää laadukkaita jäsenten edunvalvonnallista osaamista lisääviä koulutuksia yhteistyössä tiiminsä kanssa.

OAJ:n korkeakoulu- ja työhyvinvointityöryhmään Heidi tuo osaamistaan ammattikorkeakoulusektorin asiantuntijana ja työsuojeluvaltuutettuna. Työsuojelu ja työhyvinvointi ovat Heidille sydämen asia. Hän nostaa esille eri yhteyksissä erityisesti työsuojeluvaltuutettujen koulutuksen ja työn tukemisen merkitystä kaikilla järjestön toimialueilla. Tätä kautta voidaan vaikuttaa tuloksellisesti kaikkien opettajien työhyvinvointiin

Heidi toimii myös LAB-amk opettajien paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja OAJ Etelä- Karjalan alueyhdistyksen sihteerinä, joten hänellä on monipuolinen asiantuntemus eri vaikuttamistasoilta. Aktiivisella ja ahkeralla Heidillä on luottamustehtäviä myös sidosryhmissä: Opetushallituksen ennakointifoorumissa ja Päijät-Hämeen liiton maakunnan yhteistyöryhmässä.

Tee hyvä päätös ja valitse sitoutunutta vankkaa osaamista ja vuorovaikutustaitoja AO:n hallitukseen!

Jussi Savolainen

Yhdistys: Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry (TSAO)

Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry esittää Jussi Savolaista AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Työpaikka: Tampereen ammattikorkeakoulu, Mielenterveys- ja päihdehoitotyön lehtori, OAJ Pirkanmaan alueasiantuntija

Koulutus: sairaanhoitaja (YAMK), AmO

Jussi on toiminut opettajana sekä ammatillisella toisella asteella, että korkea-asteella vuodesta 2013 lähtien. TAMKissa hän on toiminut lehtorina vuodesta 2018, jota ennen hän työskenteli päätoimisena tuntiopettajana. Hän on työskennellyt opetustehtävien laajasti erilaisissa työhyvinvointia kehittävissä hankkeissa ja sosiaalista osallisuutta lisäävissä sekä ylisukupolvista kuormitusta vähentävissä projekteissa. Lisäksi Jussi toimii TAMKin Kriisiryhmän puheenjohtajana. Myös substanssiosaamisestaan Jussi on pitänyt huolta koko ajan, ja hän on ollut kirjoittamassa alkuvuodesta julkaistavaa Mielenterveys- ja päihdehoitotyön kirjaa. Jussi toimii myös työyhteisövalmentajana sekä –sovittelijana.

Jussi on laajaa kokemusta järjestötoiminnasta sekä yhteisiin asioihin vaikuttamisesta. Hänellä on laajat verkostot ja hän on monessa mukana. Nuorempana Jussi toimi Ylöjärven paikallispolitiikassa nuorisovaltuutettuna, nuorisolautakunnan varapuheenjohtajana ja vapaa-aikalautakunnan jäsenenä. Järjestömaailmassa Jussi on toiminut aiemman ammattinsa aikana muun muassa paikallisyhdistyksen puheenjohtajana, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Psykiatrian toimialueen johtoryhmän sekä nuorisopsykiatrian vastuualueen henkilöstöedustajana. Tällä hetkellä Jussi toimii aktiivisesti OAJ Pirkanmaan alueella. Hän työskentelee alueasiantuntijana, toimii varajäsenenä TSAOn hallituksessa, henkilöstön edustajana Tampereen Seutukunnan Hyvinvointiryhmässä, varajäsenenä Pirkanmaan liiton Maakunnan yhteistyöryhmässä. Jussi on myös TAMK Oy:n hallituksen henkilöstön valitsema edustaja.

Jussilla on osaamista ja näkemystä opetusalan kehittämiseen. Hänen ajattelunsa pohjaa näkemykseen mielen hyvinvoinnin merkityksestä sekä laadukkaan opetuksen mahdollistumisesta työhyvinvoivan henkilöstön avustuksella. Jussi tuo näkemyksensä esiin ja liikkuu luontaisesti erilaisissa verkostoissa. Hän omaa erinomaiset neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot sekä ratkaisukeskeisen ja tavoitteellisen asioihin suhtautumistavan.

Kimmo Siuruainen

Rovaniemen ammatilliset opettajat ry

Varsinaiseksi jäseneksi ja/tai varajäseneksi

Lapin koulutuskeskus REDU

Olen Kimmo Siuruainen, lehtori ja työsuojeluvaltuutettu Rovaniemen koulutuskeskus REDUsta. Koulutukseltani olen metsätalousinsinööri (YAMK). Työsuojeluvaltuutettuna Rovaniemen KKY olen toiminut vuodesta 2012, Rovaniemen ammatilliset opettajat ry:n hallituksessa vuodesta 2014 sekä Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varajäsenenä vuodesta 2019.

Olen ollut mukana kovissa väännöissä työntekijöiden edun puolustajana työsuojeluvaltuutettuna aina käräjäoikeutta myöden. Periksiantamattomuus sekä rohkeus asioiden ajamisessa ovat vahvuuteni. Ammattiyhdistystoiminnassa sijoitun ns. kovien liittojen toimintaa kaipaavien porukkaan. Tällä hetkellä koen, että työni Ammatillisten Opettajien hallituksen varajäsenenä on tuottanut tulosta ja uskallamme ottaa enemmän kantaa asioihin.

Minulla on erinomaiset suhdetoimintataidot ja tykkään järjestää Ammatillisten Opettajien yhteistoimintaa valtakunnallisesti. Olen ihminen, jolla on mielipiteitä ja halu kuulla muita. Tahdon aina kuulla ns. huonosti menee- porukkaa ja edesauttaa heidän etujen valvontaa. Ympäri Suomea asuneena en ole alueisiin sitoutunut, minulle asiat ovat aina valtakunnallisia.

Mielestäni nykyään Ammatilliset Opettajat ovat onnistuneet tehtävässään ja olemme nousemassa merkittävään asemaan. Suhteet uuteen OAJ johtoon ovat kunnossa. Parannettavaa aina on, mutta suunta on hyvä.

Mari Sivonen

Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat ry:n ehdokas

Olen Mari Sivonen Joensuusta.

Olen toiminut Pohjois-Karjalan ammatillisten opettajien hallituksessa viime vuosien aikana ja tällä hetkellä toimin yhdistyksen varapuheenjohtajana. Kuulun myös Karelian OAJ:n paikallisyhdistyksen hallitukseen. Nyt pyrin ehdolle AO-hallitukseen varajäseneksi.

Kahden teini-ikäisen nuoren äitinä ja ammattikorkeakoulun lehtorina pidän tärkeänä laadukasta ja tasa-arvoista koulutusta eri kouluasteilla. Erityisesti olen kiinnostunut kehittämään ammatillista koulutusta entistä sopivammaksi erilaisille oppijoille. Opettajan työstä minulla on kokemusta sairaanhoitajakoulutuksen lehtorina Karelia-ammattikorkeakoulusta kymmenen vuoden ajalta.

Hallitustyöskentelyssä pidän erilaisten näkökulmien kuuntelemisesta ja parhaiden ratkaisujen tekemisestä yhteistyössä muiden kanssa. Minulla on rohkeutta esittää uusia näkökulmia ja ideoita pohdittavaksi, jonka vuoksi minulla olisi paljon annettavaa Ammatillisille opettajille.

Seppo Säätelä

Vasa svenska yrkeslärare rf asettaa ehdolle AO:n hallitukseen 2023-2024 puheenjohtajansa Seppo Säätelän.
Työpaikkani on Yrkesakademin Vaasassa ja toimin siellä suomen kielen lehtorina.

Olen pitkän linjan ay-aktiivi ja minulla on monivuotinen kokemus niin paikallisesta, alueellisesta kuin valtakunnallisesta edunvalvonnasta.

Olen yhteistyökykyinen ja monien luottamustoimieni ansiosta hyvin verkostoitunut. Pidän itseäni helposti lähestyttävänä, mutta osaan tarvittaessa olla hyvinkin tiukka.

Yhteistyö ja yhteenkuuluvuus ovat minulle tärkeitä asioita ammatillisessa kentässä.

Tällä hetkellä edustan pohjalaisia ja ruotsinkielisiä ammatillisia opettajia kolmatta vuotta AO:n hallituksessa. Olen myös OAO:n hallituksen varajäsen ja varsinainen hallituksen jäsen OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksessä ja OAJ:n Vaasan paikallisyhdistyksessä sekä puheenjohtaja omassa jäsenyhdistyksessäni.

Carita Tuominen

Olen  ehdokkaana hallituksen jäseneksi sekä varajäseneksi. Yhdistys on OAJ:n Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian paikallisyhdistys.

Työ: Gradia Jyväskylässä, Ohjaus- ja urapalvelut, Yhteiset opinnot.

Olen toiminut Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialla yhteiskunnallisten aineiden opettajana vuodesta 2020 lähtien. Opetan yhteisistä tutkinnonosista työelämässä toimimista, työyhteisötaitoja, työelämätaitoja, yrittäjyyttä, yhteiskuntaosaamista sekä kansalaisen talousosaamista. Olen myös kehittäjätoimijana POLKU 2.0 -hankkeessa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri koulutusasteiden välillä. Toimin aiemmin toistakymmentä vuotta Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa koulutusalavastaavana ja eläintenhoidon opettajana. Olen kehittänyt Pokelle eläintenhoidon ammattitutkinnon kolme osaamisalaa.

Koulutukseltani olen ammatillinen opettaja, agrologi (yAMK) ja kasvatustieteen maisteriopinnot ovat loppusuoralla gradun viimeistelyä vailla.

Luottamustehtävissäni olen toiminut aiemmin OAJ Poken paikallisyhdistyksen hallituksessa. Tällä hetkellä toimin OAJ:n Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian paikallisyhdistyksen, OAJ Gradian hallituksessa. Lisäksi olen toiminut Eläintenhoidon tutkintotoimikunnan puheenjohtajana ja myöhemmin työelämätoimikunnan jäsenenä.

Muut luottamustehtävät:

 • Äänekosken ammatillisen koulutuksen kyn hallituksen varapuheenjohtaja
 •  Saarijärven kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen

Haluan olla mukana vaikuttamassa tärkeässä työssä Ammatilliset Opettajat AO ry:n hallituksessa.  Vankka kokemus hallitustyöskentelystä antaa minulle hyvät valmiudet tehtävässä toimimiseen.

Ammatillisten opettajien työ on ollut jatkuvasti muutoksessa. On tärkeää, että näin merkityksellistä työtä tekevien henkilöiden ääntä kuullaan ja heidän työhyvinvoinnistaan pidetään huolta. Olen äänesi hallituksessa: tiedolla ja tahdolla!

Ville VainioVille Vainio

Lehtori, varaluottamusmies, OAJ ry
Yhdistys: Turun seudun ammatilliset opettajat ry

Turun seudun ammatilliset opettajat ry esittää ehdolle AO ry:n hallituksen varajäseneksi.

Olen Ville Vainio Turusta ja toimin Turun ammattikorkeakoulussa lehtorina. Olen taustaltani sairaanhoitaja ja valmistunut hoitotieteen maisteriksi sekä opettajaksi vuonna 2018 Turun yliopistosta.

Toimin varaluottamusmiehenä Turun ammattikorkeakoulussa Terveyden ja hyvinvoinnin yksikössä sekä olen Turun seudun ammatilliset opettajat ry:n hallituksen jäsen.

Turun AMK:ssa opetustehtäväni ovat sairaanhoidon osaamisalalla. Opetustehtäviini kuuluu muun muassa simulaatiotiimin vetäjän tehtävät. Lisäksi olen mukana erinäisissä hankkeissa sekä asiantuntijana, että projektipäällikkönä.

Vapaa-aika kuluu neljän kouluikäisen lapsen harrastusten väliä sukkuloidessa ja siinä sivussa koitan myös pitää oman mielen vireänä muun muassa jääkiekkoa pelaamalla.

Olen kiinnostunut ja innostunut ammatillisen koulutuksen sisällön ja työolosuhteiden kehittämisestä. Lisäksi työyhteisön työhyvinvointi on nykyisessä työmarkkinassa asia, johon tulee kiinnittää huomiota jokapäiväisessä tekemisessä.

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.