Ohita navigaatio

Ehdokasesittely hallitukseen 2024 - 2025

Ehdokkaat varapuheenjohtajavaaliin sekä hallituksen varsinaisiksi tai varajäseniksi

Esillä ovat ne ehdokkaat, joiden esittelyteksti saapui Minna Sarssi-Kaunistolle 8.10.2023 mennessä.

Ehdokkaat varapuheenjohtajavaalissa:

Jari Hourula Hourula Jari

Hyvät Ammatilliset opettajat AO ry:n jäsenet, OAJ:n Keudan paikallisyhdistys ry asettaa Jari Hourulan ehdolle Ammatilliset opettajat AO ry:n varapuheenjohtajaksi 2024–2027 ja hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 2024–2025.

Olen Jari Hourula ja työskentelen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Kirkkotien toimipisteessä kasvatus- ja ohjausalan lehtorina ja JUKOn pääluottamusmiehenä. Lehtorin työssä opetan ammatillisia aineita ja ohjaan työelämässä järjestettävän koulutuksen jaksoja + näyttöjen suorituksia. Yhteisistä tutkinnon osista olen opettanut pitkään mm. toimintaa digitaalisissa ympäristöissä, kestävän kehityksen edistämistä sekä yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimista. Opetustyötä olen tehnyt toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 14 vuotta. Tämä vuonna toimin opetushallituksessa oman alani työelämätoimikunnassa opetusalan edustajana ja yhteisten tutkinnon osien asiantuntijapoolin jäsenenä. Pyrkimys on vaikuttaa positiivisella tavalla oman alani kehittymiseen, tutkinnon perusteiden sisältöön ja yto-opintojen toteuttamiseen.

Toimin opetustyön ohessa JUKOn pääluottamusmiehenä ja siinä tehtävässä edustan JUKOn jäseniä sopimuksissa OVTES, KVTES ja TS. Pääluottamusmiehenä kuuntelen jäseniä ja muita luottamusmiehiä. Lähtökohtani on se, että luottamusmiehet huomioivat JUKOn jäsenien näkemykset ja kokemukset, joita sitten käsitellään paikallisessa edunvalvontatyössä. Paikallisen edunvalvonnan tulee olla aktiivista ja toimivaa, joka vaatii toimivaa yhteistyötä työnantajan, OAJ:n paikallisyhdistyksen ja JUKOn luottamusmiesten välillä.

Koulutukseltani olen mm. yhteisöjen kehittämistoimintaan suuntautunut yhteisöpedagogi (YAMK). Olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot, ammatillisen erityisopettajan opinnot, johtamisen erikoistumisopinnot ja laajan mielenterveystyön täydennyskoulutuksen. Aikaisempi työura kattaa esimerkiksi vastaavan ohjaajan työtehtäviä sekä alueellisissa ja valtakunnallisissa projekteissa toimimista ja niiden luotsaamista. Työtehtäviin on sisältynyt laajasti kehittämistoimintaa ja monialaista yhteistyötä eri tahojen ja toimijoiden kanssa. Olen työskennellyt yhdistyksissä ja tehnyt koko työurani ajan yhteistyötä monenlaisten yhdistysten kanssa. Tämän työkokemuksen kautta hallitsen erittäin hyvin yhdistyslain, PRH:n sääntövaatimukset, yhdistystoiminnan vuosikellon ja yhdistystoimintaan liittyvät asiakirjat.

Valtakunnallisen tason yhdistystoiminnassa olen Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen jäsen kaudella 2022–2023. AOn hallituksessa olen mukana mm. tulo- ja palkkapoliittisessa työryhmässä, koulutustiimissä ja olen kaksi vuotta vetänyt vaalipiirityöskentelyn kehittämistyötä. Lisäksi hoidan pääkäyttäjänä AOn Office 365 -ympäristöä ja toimin AOn jäsenasioiden hoitajana, johon liittyen teen säännöllisesti yhdistyksen jäsenmäärän muutoksiin liittyvää seurantaa ja tilastoja. Minut tuntevat tietävät, että pystyn työskentelemään kaikkien kanssa, olen erittäin hyvin tavoitettavissa ja sovitut asiat tulevat ajallaan tehdyksi.

OAJ:n luottamustehtävissä toimin OAJ:n valtuutettu kaudella 2022–2026 ja ammatillisen OAOn valtuustoryhmän puheenjohtajana 2022–2024. Puheenjohtajan tehtävässä teen jatkuvaa yhteistyötä valtuustoryhmän, OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden OAJ:n valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa.  Valtuustoryhmän puheenjohtajana osallistun läsnäolo- ja puheoikeudella OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n hallituksen kokouksiin. Olen myös OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen kaudella 2022–2024. Toimikunnassa pystyn hyödyntämään edunvalvonnallista kokemustani OAJ:n ammatillisen puolen hyväksi.

Paikallisella tasolla olen toiminut Keudan paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja alueellisella tasolla OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen hallituksessa. OAJ:n eri yhdistystasoilta minulla on paljon osaamista paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen tason toiminnasta. Aikaisempaa ammattiyhdistys- ja edunvalvontakokemusta on kertynyt myös kahdessa KTV:n paikallisyhdistyksen hallituksessa.

Seuraan säännöllisesti koulutuspolitiikkaa ja osallistun OAJ:ssä siihen liittyvään keskusteluun esim. AOn hallituksen kokouksissa ja jäsentilaisuuksissa, OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n hallituksen kokouksissa, valtuustoryhmän seminaareissa ja valtuuston kokouksissa. Löydät minut nimelläni Facebookista. Siellä jaan aktiivisesti ammatilliseen koulutukseen ja koulutuspolitiikkaan liittyviä uutisia, joista on samalla mahdollisuus keskustella.

AO ja sen hallitus ovat asiantuntijoista koostuvia yhteisöjä. Kaikkia asiantuntijaorganisaatioita ja -yhteisöjä tulisi tarkastella kohderyhmän kokemusten kautta, jotta saadaan selville asiantuntijatoiminnan kohderyhmälle tuottama hyöty. Yhdistystoiminnassa aito asiantuntija-asema annetaan jäsenten ja jäsenorganisaatioiden toimesta. Asiantuntija-asemaa ei ansaita rahoittajatahon tai saadun rahoituksen legitimoimalla asiantuntijastatuksella.

Jos minut valitaan varapuheenjohtajaksi, osaan ja pystyn edustamaan AOn hallitusta ja AOn jäsenistöä. Minut tunnetaan edunvalvonnan ammattilaisena ja sanavalmiina henkilönä, joka osaa ja uskaltaa tuoda esiin jäsenistön näkemykset, AOn hallituksen näkemykset ja omat näkemykseni. Vahvana yhdistystoiminnan ja yhteisöjen kehittämisen osaajana pystyisin varapuheenjohtajan tehtävässä uudistamaan AOn toimintaa ja toimintaprosesseja yhteistyössä hallituksen kanssa. Varapuheenjohtajana minulla olisi nykyistä parempi mahdollisuus käyttää aikaani yhdistyksen ja jäsenistön hyväksi.

Löydät nettisivuiltani laajemman ehdokasesittelyn ja yhteystiedot, ansioluettelon, toimintani OAJ:n valtuustossa ja näkemyksiäni AOn toiminnan kehittämiseksi: https://jarihourula.crd.co/ Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli haluat kysellä tai keskustella asioista!

 

Johanna Toivanen Toivanen Johanna

Tampereen Seudun Ammatilliset Opettajat (TSAO) ry:n ehdokas Ammatilliset opettajat AO:n varapuheenjohtajaksi on Johanna Toivanen.

Johanna on toiminut Ammatilliset opettajat AO:n varapuheenjohtajana vuodesta 2020 alkaen ja on erittäin motivoitunut jatkamaan työtään. Hän arvostaa suuresti mahdollisuutta tehdä järjestötyötä ammatillisten ja ammattikorkeakoulun opettajien keskuudessa ja hänellä on vahva palo yhteisten asioiden edistämiseen. Johanna toimii sitoutuneesti OAJläisten arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.

Johanna on Tampereen seudun ammattiopisto TREDU:ssa ravintola- ja catering – alan lehtori. Hän on toiminut mm. oppilaitoksen kehittämistyössä, työelämäpedagogiikan mentorina, koulutuspäällikkönä ja valtakunnallisen ”Parasta Osaamista” -verkostohankkeen Pirkanmaan projektipäällikkönä. Johannan sielunmaisena on Kainuussa ja juuret Sotkamossa. Vapaa-ajallaan hän ulkoilee, lukee ja matkailee.

Reilun 20:n vuoden järjestöuran aikana Johanna on tehnyt edunvalvontatyötä puheenjohtajana, sihteerinä, yhteysopettajana ja jäsenasioiden hoitajana OAJ:n ja AO:n eri yhdistyksissä paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla.  Monia luottamustehtäviä hoitaessaan Johanna tekee päivittäistä yhteistyötä OAJ:n toimiston ja monien ammattiyhdistysten sidosryhmien kanssa.

Johannan vahvuuksia ovat kokemus ja varmuus varapuheenjohtajan tehtävässä. Tähän kehittävä työote, pitkä kokemus opetusalalla ja monipuoliset verkostot antavat hyvät edellytykset. Hän on aktiivinen ammattiyhdistystoimija ja omaa tehtävään erinomaisesti soveltuvat henkilökohtaiset ominaisuudet. Puheeksi ottaminen myös haastavissa tilanteissa on yksi Johannan erityisvahvuuksista. Verkostoituneena ja avarakatseisena moniosaajana Johanna on yhteistyökykyinen ja päätöksentekoon rakentavasti tarttuva. Hän on harkitseva havainnoija ja pystyy tulkitsemaan nopeasti koko ryhmän tunnetiloja sekä tilanteiden tuomia mahdollisuuksia. Järjestötyössä, jossa nopean reaktiokyvyn rinnalla tarvitaan erityisesti malttia, nopeaa seurauksien arviointikykyä ja hyvää harkintaa ovat edellä mainitut ominaisuudet korvaamattomia pyrittäessä rakentavaan lopputulokseen. Tehtävänsä Johanna hoitaa tinkimättömästi ja täydellä sydämellä.

Johannan valinta varapuheenjohtajaksi luo toimintaan jatkuvuutta ja turvaa tuloksellisen hallitus-, työvaliokunta- sekä tiimi- ja työryhmätyöskentelyn. Johanna tietää, että tavoitteet ja päämäärät saavutetaan hyvällä, avoimella, kaikkia jäsenryhmiä ja toimijoita arvostavalla yhteistyöllä ja positiivisella pitkäjänteisellä tekemisellä.

Johanna on tekijä ja toimija. Valitaan oikeudenmukaisuuteen, kaikkia koulutusasteita ja -aloja arvostavaan kasvatus- ja opetusalan kehittämiseen ja tehtyihin päätöksiin sitoutunut tiimipelaaja AO:n varapuheenjohtajaksi!

Johanna Toivanen luottamustoimien / edunvalvonnan CV

Kannatusteksti Jussi Savolaiselta: Johanna Toivanen -Edunvalvontaa sydämellä!

Kannatusvideo Päivi Koppaselta:

Kannatusvideo Hanna Oinoselta:

Kannatusvideo Marja Tiaiselta:

 

Ehdokkaat hallituksen varsinaisiksi tai varajäseniksi

 Alatalo Toni

Pelastusopiston opettajat ry esittää Toni Alatalo AO ry hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi.

Toni toimii Pelastusopistolla Kuopiossa hätäkeskustoiminnan opettajana sekä Pelastusopiston opettajat ry:n hallituksen puheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut hätäkeskuspäivystäjänä sekä vuoromestarina Hätäkeskuslaitoksen palveluksessa.

Hän toiminut Pelastusopistolla ammatillisena opettajana vuodesta 2012 asti. Koulutukseltaan Toni hätäkeskuspäivystäjä, yhteisöpedagogi (AMK) sekä ammatillinen opettaja (AmO).

Luottamustehtäviä vuosien varrelta on kertynyt runsaasti, tässä muutama esimerkki:

 • Pelastusopiston opettajat ry, hallituksen puheenjohtaja
 • Pelastusopiston opettajat ry, hallituksen jäsen ja sihteeri
 • Hätäkeskusten henkilöstö JHL ry, hallituksen jäsen ja sihteeri
 • Hätäkeskusten henkilöstö JHL ry, hallituksen puheenjohtaja
 • Hätäkeskuslaitos/laajennettu johtoryhmä, henkilöstön edustaja

Toni aktiivinen sekä yhteistyöhaluinen toimija, jolla laaja kokemus erityisesti valtion sektorin edunvalvonnan eri osa-alueista. Tätä osaamistaan hän haluaa tarjota AO:n hallitukseen.

Toni on tottunut neuvottelija ja osaa toimia vaikeissakin paikoissa saaden asioita eteenpäin. Tällaista osaamista sekä asennetta tarvitaan myös Ammatillisten opettajien hallitukseen.

 

Jaana Antila Antila Jaana

Porin ammatilliset opettajat esittää Jaana Antilaa jatkokaudelle Ammatilliset opettajat AO:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi. Työnantajana on ammatillinen oppilaitos Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova (Avainta) ja toimipaikka on Pori. Hän toimii pääluottamusmiehenä ja hyvinvointialan lehtorina.

Ammattiyhdistystoiminnassa Jaana on ollut mukana miltei 30 vuotta, luottamus- ja varaluottamusmiehenä, pääluottamusmiehenä sekä opettajayhdistyksen puheenjohtajana. Hän osallistuu alue-, paikallis- ja opettajayhdistysten toimintaan eri rooleissa.

Näiden lisäksi hän on

 • AO:n hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen
 • OAJ:n Ammatilliset Opettajat–OAO:n 1. varapuheenjohtaja 2022 alkaen
 • OAJ:n valtuutettu vuodesta 2018 alkaen

AO:n koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtajana hän seuraa aktiivisesti koulutuspoliittisia linjauksia, osallistuu lausuntojen tekemiseen, tekee yhteistyötä OAJ:n toimiston kanssa sekä nostaa keskusteluun koulutuspolitiikan keskeiset kysymykset. Koulutuspolitiikalla vaikutetaan pitkäjänteistesti ammatillisen koulutuksen laatuun sekä asemaan ja sillä on täten merkittävä asema opetushenkilöstön edunvalvontaan.

Hän toimi viestintätiimin jäsenenä ja puheenjohtajana vuosina 2020–2022 ollen mukana tiedottamisen ja viestinnän kehittämisessä, brändityössä, vaikuttamistilaisuuksissa ja koulutuksissa.

Jaana on olennaiseen paneutuva, luotettava ja kokonaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita nopeasti haltuun ottava toimija.

 

Toivo Heikkilä Heikkilä Toivo

OAJ:n Omnian paikallisyhdistys ry esittää Toivo Heikkilää AO:n hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi kaudelle 2024-2025.

Toivo Heikkilä on 50-vuotias ravintola- ja cateringalan lehtori. Hän työskentelee Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa, Espoossa. Omniassa toimii ammatillisen koulutuksen lisäksi myös aikuisten perusopetus, aikuislukio ja työväenopisto, joiden jäseniä hän myös edustaa. Hän on OAJ-aktiivi ja toimii tällä hetkellä OAJ valtuutettuna, OAJ:n Omnian paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja yhtenä Omnian luottamusmiehenä. Hän on toiminut eri tasolla toimivien OAJ:n yhdistysten hallituksissa erilaisissa tehtävissä vuodesta 2007 aloitettuaan työnsä Omniassa.

Hän on myös OAJ pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksen ja työvaliokunnan jäsen sekä sen OAO-jaoston puheenjohtaja. Hän tuntee hyvin sekä ammatillisen toisen asteen oppilaitokset että ammattikorkeakoulut, sekä näiden ajankohtaiset edunvalvonnalliset asiat. Hän tuntee sopimusaloittain Sivistan ja kunnan sopimukset. Hän tietää mitä alueen oppilaitoksissa eri asteille tapahtuu ja millaista edunvalvonnallista tarvetta näissä kussakin on. Hän pystyy edustamaan molempia ammatillista astetta.

Hän on työhön ja luottamustehtäviin paneutuva oikeudenmukainen, ammatillisten toiseen asteen ja korkea-asteen opettajien, opojen ja erityisopettajien etuja ajava mies. Hän on toiminut yhdistysten luottamustehtävissä myös alueellisella ja valtakunnallisella tasolla erilaisissa tehtävissä, joista hänelle on kertynyt monenlaista osaamista ja kokemusta. Hän on yhteistyökykyinen ja paneutuu tehtäviinsä.

Tällä hetkellä hän toimii toista kaksivuotiskautta AO:n hallituksen varajäsenenä, joten hänellä on hyvä käsitys hallituksen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen tehtävästä. Hän on myös suorittanut AO-akatemia IV:n.

Aikaisemmin hänellä on kokemusta toimimisesta valtakunnallisen OAJ:n yhdistyksen LEO:n hallituksessa.

Pääkaupunkiseudulta on tärkeä saada edustajia AO:n varsinaiseksi jäseneksi, koska alue on iso, jäsenyhdistyksiä ja AO:n jäseniä on G-vaalipiirin eniten Suomessa.

Pääkaupunkiseudun monikulttuurisuus, tila- ja turvallisuusongelmat ja muut työskentelyyn vaikuttavat erityispiirteet luovat omat haasteensa ammatillisella kentällä työskenteleville.

Toivo Heikkilä edunvalvonnan CV

 

Jari Hourula Hourula Jari

Hyvät Ammatilliset opettajat AO ry:n jäsenet, OAJ:n Keudan paikallisyhdistys ry asettaa Jari Hourulan ehdolle Ammatilliset opettajat AO ry:n varapuheenjohtajaksi 2024–2027 ja hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 2024–2025.

Tarkempi ehdokasesittely varapuheenjohtajavaalien kohdalla.

 

 

Huhtasalo Pauliina Huhtasalo Pauliina

Tampereen seudun ammatilliset opettajat TSAO ry esittää Tampereen seudun ammattiopiston yhteistenaineiden opettaja Pauliina Huhtasaloa Ammatilliset Opettajat AO ry:n hallituksen varajäseneksi.

Pauliina Huhtasalo, Ammatillisen koulutuksen opettajan perustyön arvostus nousuun!

Huhtasalo on toiminut vuodesta 2004 aktiivisena ammattiyhdistyksen jäsenenä. TSAO ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä ja yhdistyksen WEB-vastaavana hän toimii nyt kuudetta vuotta. Toimintansa lähtökohtana hänellä on työhyvinvointi ja työssä jaksaminen sekä opettajan perustyötehtävän esille tuominen ja sen arvostuksen nostaminen. Aikaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun lisääntyessä, Huhtasalon näkemyksen mukaan, on oltava valppaana puolustamaan opettajan työn tärkeyttä ja merkitystä, niin yksilö- kuin yhteiskunnallisella tasolla. Hänen mielestään palkkaus ja työnvaativuus eivät valitettavasti vieläkään kohtaa. Tämän asian korjaamiseen vaaditaan valtakunnallista asennemuutosta mm. koulutuksen järjestäjiltä. Kaikki se mitä opettaja työpäivänsä aikana tekee, on saatettava tietoisuuteen voimakkaammin. Huhtasalon vahvuuksia ovat taito kuunnella, hallita laajoja asiakokonaisuuksia ja hahmottaa syy-seuraussuhteita. Hänen toimintaansa kuvaavat myös näkemyksellisyys sekä hyvät verkostoitumis- ja yhteistyötaidot yli organisaatiorajojen.

Huhtasalo on toiminut aktiivisena AO:n varajäsenenä, hän paneutuu ajankohtaisiin asioihin ja tekee aktiivista yhteistyötä varsinaisen jäsenensä kanssa. Varajäsenen tehtäviin hänen kohdallaan on kuulunut myös yhteydenpito alueen opettajayhdistyksiin ja hän onkin myös hyvä keskustelija ja kentän äänen kuulija. Hän puuttuu epäkohtiin ja tekee rohkeita ideoita asioiden kehittämiseksi. Huhtasalolla on hyvät yhteistyötaidot ja hän on pidetty, yhteistyötaitoinen jäsen. Hän on kiinnostunut oppimaan lisää ja kehittämään itseään edustamaan jäsenistöä Ammatilliset Opettajat AO ry:n hallituksen varajäsenenä. Lisäksi hänellä on mahdollisuus antaa oma panoksensa ja aikansa aina tarvittaessa. Huhtasalo tekee sen mitä on luvannut!

Huhtasalo toimii Tampereen seudun ammattiopistossa yhteistenaineiden tuntiopettaja. Opetettavina aineina hänellä ovat matematiikka, fysiikkaa, kemia ja toiminta digitaalisessa ympäristössä. Lukuvuoden 2023–2024 hän on ollut nimettynä TREDU:n matematiikan kehittäjäopettajaksi. Hänen vastuullaan on myös oppilaiden matematiikan verkkokurssin ohjaaminen ja arviointi. Opetettavana ammattialoina on kaikki alat mitä Santalahden toimipisteessä tarjotaan. Tammikuusta 2024 alkaen hän alkaa englanninkielisen ryhmän matematiikkaa opetuksen. Ammattiopettajan tehtävät Huhtasalo on aloittanut vuonna 2004, vaatetusosaston ammatillisen tietotekniikan ja brodeerauksen opettajana. Kokemusta hänellä on karttuna monikulttuuristen ryhmien sekä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetuksesta. Työuransa aikana hän on toiminut kaiken ikäisten henkilöiden parissa, aina pienistä lapsista aikuisiin, kasvatus ja opetustehtävissä; ohjaajana, avustajana sekä opettajana. Huhtasalolle on muodostunut laaja kuva alamme toiminnasta omien kokemustensa sekä nähtyjen ja kuultujen tilanteiden myötä.

Koulutus/opinnot:

 • Ohjauksen ja kasvatuksen kursseja ja luentoja
 • Erityistä tukea tarvitsevat ja yhteiset tutkinnon osat – inklusiivista matematiikkaa
 • Kielitietoiset käytänteet koulutuksessa
 • Monikielisyyden mahdollisuudet
 • Kielenoppimisen mahdollisuudet eri ympäristöissä ja kielellinen saavutettavuus
 • Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
 • Ammatillisen koulutuksen matematiikkaa opiskelijakeskeisesti ja konkreettisesti
 • Kiertotalousopetuksen pedagogiset perusteet
 • AO akatemia
 • Käsityön aineopettaja
 • Ammatillinen opettaja
 • Diplomi-insinööri
 • Insinööri
 • Ylioppilas ja lukion päästötodistus
 • Kaavanpiirtäjä -leikkaaja

 

 Juntunen Mervi

Tampereen Seudun Ammatilliset Opettajat (TSAO) ry:n ehdokas AO ry:n hallitukseen varsinaiseksi- ja varajäseneksi on Mervi Juntunen.

Mervi on koulutusalan ammattilainen, joka on omistautunut opetukselle ja koulutuksen puitteiden kehittämiselle sekä opettajien työhyvinvoinnille ja työssäjaksamiselle. Hänen kokemuksensa ulottuu useisiin oppilaitoksiin toisella asteella ja korkea-asteella aina vuodesta 1990 lähtien ja hän on toiminut aktiivisesti TAMKin ensihoidon tutkintovastaavana. Tämä pitkäaikainen opetuskokemus on antanut hänelle vahvan pohjan ymmärtää sekä ammattikorkeakoulujen että toisen asteen koulutuksen erityishaasteita ja kehittämismahdollisuuksia.

Hän on myös ollut mukana lukuisissa erilaisissa koulutuksen kehittämiseen ja parantamiseen liittyvissä tehtävissä, projekteissa ja hankkeissa. Tämä osoittaa hänen sitoutumistaan koulutuksen laadun parantamiseen ja ajantasaisen asiantuntemuksen ylläpitämiseen ammatillisen koulutuksen monimuotoisessa kentässä. Tämä vahva kokemus varmasti palvelee AO:ssa tehtävää koulutuspolitiikkaa.

Mervi on myös osallistunut aktiivisesti koulutusalaa koskevaan päätöksentekoon ja kehittämiseen, kuten toimiessaan jäsenenä opetushallituksen terveysalan koulutustoimikunnassa. Tällä hetkellä hän on mukana TAMKin ensihoidon neuvottelukunnassa ja valtakunnallisessa ensihoitajaopettajien verkostossa. Hänellä on laajat verkostot koulutussektorilla ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Hän antaisi mm. vahvan panoksen AO:n toiminnassa kaksoistutkintojen kehittämiseen, joka tällä hetkellä on erittäin ajankohtaista.

Mervi on myös antanut panoksensa ammattijärjestötyöhön, toimiessaan AO:n varajäsenenä ja TSAO:n hallituksen jäsenenä useamman vuoden ajan, tällä hetkellä toimien varapuheenjohtajana. Mervi toimii myös OAJ Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksessa. Hän on myös käynyt AO akatemian ja toimii OAJn yhteysopettajana, mikä osoittaa hänen sitoutumisensa opettajien oikeuksien ja ammatillisen aseman puolustamiseen.

Mervi ajaa ammattijärjestötyössä vahvasti seuraavia teemoja: perusopetuksen arvostaminen ja sen asianmukainen resurssointi, työehtosopimusten kehittäminen, opettajien tasapuolinen kohtelu, työssäjaksamisen tukeminen ja korkea-asteen sekä toisen asteen välisen yhteistyön edistäminen. Mervi tuntee yksityisen opetusalan työehtosopimuksen SIVISTAN hyvin. Ammattikorkeakoulussa on nyt erittäin ajankohtaista työehtosopimukseen liittyvät asiat. Viimeisimmässä työehtosopimuksessa tuli huononnuksia opettajien työehtoihin, joihin täytyy nyt saada muutoksia.

Mervi uskoo vakaasti yhteistyön voimaan suomalaisen koulutuksen kehittämisessä ja opettajien työolojen parantamisessa. AO:n tärkein tehtävä on valvoa jäsenien oikeuksia ja mahdollistaa opettajien työssäjaksaminen jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä ja työolosuhteissa. Toiminnan tulee olla läpinäkyvää, tasapuolista ja jäsenistöä kuuntelevaa.

Mervi on valmis antamaan täyden työpanoksensa AO:n toiminnassa vaikuttamalla siihen, että opettajat jaksavat tehdä opetustyötä myös tulevaisuudessa!

 

 Kipinoinen Kari

Ao. Livian opettajien paikallisyhdistys esittää Kari Kipinoista AO:n hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi.

Tervehdys Kaarinasta!

Toimin lehtorina Ao. Liviassa, vastuualueinani äidinkieli ja viestintä, kulttuuriaineet, vesillä liikkumisen koulutukset ja asiamiehen tehtävät koulutuksen tukisäätiössä. Luottamustehtäviä tällä hetkellä: Paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen, pääluottamusmies, varatyösuojeluvaltuutettu, kky:n johtoryhmän henkilöstöedustaja. Palautuminen työn paineista tapahtuu enimmäkseen purjeveneessä perheen kanssa, retkillä ympäri Itämeren saaria ja rannikoita.

Olen työskennellyt ammatillisen koulutuksen opettajana vuodesta 1992 ja käynyt opettajana ja luottamusmiehenä läpi suuria järjestelmänmuutoksia valtion koulusta yksityisen säätiön oppilaitokseksi ja lopulta koulutuskuntayhtymäksi. Ammattikorkeakoulun synty ja katoaminen opistosta koettiin vuosituhannen alkupuolella ja nyt toimimme vain toisen asteen ammatillisena oppilaitoksena. Vuosityöaika toi suuria muutoksia toimintaan ja vaikka se korjasi monia tasavertaisuusongelmia, se myös toi aivan uusia hankaluuksia ja haasteita, joita on parin vuoden aikana neuvoteltu parempaan asentoon.

AO:n hallitustyössä korostaisin VTA:n hienosäätöä ja sopimuksen täsmentämistä niin, että myös valtakunnan tasolla tasavertaisuus työsuhteen ehdoissa toteutuisi. Ei voi olla niin, että työnantajan hyväntahtoisuus on keskeinen onnistumisen edellytys työsuhteen ehtoja paikallisesti neuvoteltaessa. Myös ammatillisen koulutuksen monimuotoisuus eli diversiteetti täytyisi säilyttää ja vaalia harvinaisia ja pieniä aloja kuin lajien katoamisesta kärsivää luontoa. Kaikkia näitä tarvitaan tulevassakin maailmassa!

OAJ on organisaationa muutosten edessä. On aika selkeyttää järjestörakennetta ja kohdata opettajat uuden, digitaalisen aikakauden parhaita apuneuvoja käyttäen. Jokaisen opettajajäsenen pitää kokea saavansa tukea ja apua nopeasti, ilman viiveitä ja byrokraattisia mutkia. Osaavat luottamusmiehet työpaikoilla ovat tähän kysyntään hyvä vastaus, kunhan he saavat hyvän tuen neuvottelujärjestöltään. Navigoidaan rohkeasti mutta viisaasti kohti uutta maailmaa, ei tuurilla vaan tiedon ja osaaminen avulla!

 

Jussi Kuoppala Kuoppala Jussi

Yhdistys: OAJ:n Sedun paikallisyhdistys ry esittää;
Ehdokas: Jussi Kuoppala AO:n hallituksen varajäseneksi.
Työnantaja: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Työtehtävä: työsuojeluvaltuutettu
Virka: logistiikan pt tuntiopettaja

Aktiivinen ammattiyhdistystoiminta on kuulunut elämääni koko työhistoriani ajan. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä, 20 vuoden opettajakokemus, kokemukset opettaja-, paikallis-, alueyhdistysten hallitustyöstä, sekä OAJ:n –valtuustosta antavat kattavan näkemyksen ammatillisten opettajien kentällä vallitsevista olosuhteista.

Olen koulutuksieni ja työkokemukseni kautta saanut perspektiiviä tarkastella asioita monitahoisesti. Olen helposti lähestyttävä ja luottamustehtäväni vaatimusten mukaisesti en voi muodostaa mielipidettä annettuna, vaan otan asioista selvää.

Motto jo OAJ:n valtuustovaaleissa oli ”Yhteistyöllä ammatillisen koulutuksen puolesta”.

 

 Nikkilä Sami

Ehdolla AO:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi
Paikallisyhdistys: OAJ:n Raision seudun koulutuskuntayhtymän opettajayhdistys ry, Raisio
Työpaikka: Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Työnkuva: Autoalan lehtori ja toisen kauden pääluottamusmies, paikallisyhdistyksen puheenjohtajana 3. kausi menossa
Ikä: 47 vuotta
Koulutus: Insinööri YAMK 2014 Turku AMK

Ennen opetustöitä toimin muutaman vuoden työnjohtajana ja katsastusmiehenä. Kokemukseni opetustöistä alkoi vuonna 2002   Turun ammatti-instituutista, jossa työskentelin vuoteen 2006 asti. Kävin välillä vuoden tekemässä laatupäällikön töitä K1-katsastajilla ja vuonna 2007 palasin opetustöihin Raision ammattiopistolle, jossa jatkanut tähän päivään asti. Sivutoimisesti jatkan katsastusmiehenä myös edelleen.

Pääasiassa työskentelen autoalan perustutkinnon opettajana. Lisäksi olen työskennellyt aikuisten kanssa ajoneuvoalan ammattitutkintojen parissa ja käynyt sivutoimisesti opettamassa myös Turun ammattikorkeakoululla insinööriopiskelijoille. RASEKO:ssa työskentelin myös n. 10 vuotta koulutuspäällikkönä. Pääluottamusmiehen resurssia minulla on n. päivän viikossa.

Paikallisyhdistyksessä olen ollut mukana ensin hallituksen rivijäsenenä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana viimeiset 6 vuotta. RASEKO:n pääluottamusmiehenä aloitin syksyllä toisen kauden.

AY-koulutuksia olen osallistunut aktiivisesti mm.  AO-akatemia, OAJ-akatemia ja lukuisia LM ja PLM koulutuksia OAJ:n, AO:n, Alyn ja Jukon järjestäminä.

Lisäksi olen toiminut muissa yhdistyksissä mm. Mietoisten VPK, Turun autoteknillinen yhdistys ja Suomen autoteknillinen liitto ry:n hallitustyöskentelyssä n. 20 vuoden aikana sihteerin, VPJ:n ja PJ:n tehtävissä.

Mynämäen kunnanvaltuuston työskentelystä on myös kokemusta yhden kauden varalla ja toisen kauden varsinaisen valtuutetun tehtävistä.

AO:n hallitukseen olen pyrkimässä nyt, koska koen että minulla olisi sinne annettavaa aikaisemman työhistoriani ja kokemuksieni takia. Minulla on myös laajat yhteistyöverkostot työelämään ammatillisille aloille Varsinais-Suomen alueella ja haluaisin tuoda hallitustyöskentelyyn jäseniemme terveisten lisäksi työelämän näkökulmia.

Hallituksen jäsenenä olisin toimelias, ahkera ja luotettava. Olen valmis antamaan panokseni AO:n kehittämiseksi vastaamaan tulevaisuuden tuomiin haasteisiin, joista tärkeimpinä pidän jäsenmäärää, ammattillisen puolen rahoitusta ja ammatillisten opintojen vetovoimaa.

 

Hanna Pajari-Seppänen Pajari-Seppänen Hanna

OAJ:n Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun paikallisyhdistys ry:n ehdokas

Olen ehdolla hallitukseen varsinaiseksi tai varajäseneksi. Työnantajani on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, jossa toimin pääluottamusmiehenä ja restonomien opettajana. Olen ollut mukana TKI-hankkeissa.

Ammatillisen opettajan työstä eri oppilaitoksissa minulla on paljon kokemusta. Olen työskennellyt ammatillisena opettajana toisella asteella lähinnä aikuiskouluttajan roolissa ja oppisopimuskoulutuksessa kymmenen vuotta. Tutkintovastaavana olen ollut kaikilla tutkintotasoilla (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto). Opettamiani aloja ovat hotelli-, ravintola-, catering- ja puhtauspalveluala.

Haluan olla mukana vaikuttamassa ammatillisten opettajien työhön ja opetuksen suuntaan yhdessä muiden kanssa. Uskon, että minulla olisi annettavaa AO:n hallituksessa. Yhteistyössä on voimaa!

Tässä alla opettajan työhöni liittyvät tärkeimmät luottamustoimet tällä hetkellä:

 • OAJ:n pääluottamusmies 2023-
 • OPH:n osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijaverkoston jäsen 2022-
 • OAJ:n Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun paikallisyhdistys ry:n sihteeri 2021–2023.

 

 Pasma Tuovi

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n ehdokas varsinaiseksi jäseneksi.

Tuovi työskentelee päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna Koulutuskuntayhtymä OSAOssa Oulussa, lehtorin virka hänellä on sosiaali- ja terveysalan yksikössä. Työsuojeluvaltuutetun työ ja monipuolinen toiminta OAJ-kentän eri tehtävissä ovat hyvä perusta ammatillisten opettajien edunvalvontaan. AO:n hallituksessa Tuovi on toiminut viimeiset 3 vuotta sihteerinä ja tällä kaudella OAJ:n työhyvinvointityöryhmän varapuheenjohtajana. Tuovi tunnetaan siitä, että kun pitää toimia, niin sitten toimitaan.

”Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Toimin aina yhteisen hyvän puolesta.”

Tuovista voisikin Rokan sanoja mukaillen sanoa: ”Mis sie AO tarvitset oikei hyvvää naista. Täs siul on sellane.

 

Pia Piispanen Piispanen Pia

OAJ:n Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajat ry esittää Pia Piispasta AO ry:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi. Pia työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoululla hyvinvointiyksikössä.

Pia Piispanen on taustaltaan sairaanhoitaja, kätilö, THM, AmO ja opinto-ohjaaja. Näitä pohjakoulutuksia hän on laajasti pystynyt hyödyntämään erilaisissa työtehtävissä. Pialla on sairaanhoitajan, kätilön ja osastonhoitajan työtehtävien sekä K-S Terveydenhuolto-oppilaitoksen opetustehtävien jälkeen pitkä kokemus ammattikorkeakoulusta eri alueilla. Työhön ovat kuuluneet opetus-, projekti- ja kansainväliset tehtävät sekä palveluliiketoiminta vuodesta 1997 alkaen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (Jamk) ensin ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutuksessa ja sen jälkeen hyvinvointiyksikössä.

Tällä hetkellä Pia toimii Jamkin pääluottamusmiehenä toista kautta sekä Jamkin hyvinvointiyksikön luottamusmiehenä. Hyvinvointiyksikössä TKI-tulosalueella hän vastaa kotimaan palveluliiketoiminnasta ja opetushenkilöstön tilaus- ja täydennyskoulutuksista. Paikallisyhdistystoiminnassa hallituksen jäsenyydestä hän luopui luottamusmiestehtävien vuoksi. Kutsuttuna asiantuntijana hän on edelleen paikallisyhdistyksen kokouksissa pääluottamusmiehenä.

Pia on OAJ:n Keski-Suomen alueyhdistys ry:n hallituksen varajäsenenä sekä sen OAOn jaoston jäsenenä kolmatta kautta. OAJn jäsen hän on ollut 2002 vuodesta alkaen. Pia on tehnyt sisukkaasti ja sitkeästi töitä hyvien suhteiden luomiseksi työnantajaan, ja edunvalvonnan, työhyvinvoinnin ja työrauhan edistämiseksi Jamkissa. Erityisenä vahvuutena Pialla on talousosaaminen, joka on etenkin taloudellisesti haastavina aikoina peruskivi.

Lähellä sydäntä Pialla on ammatillisten opettajien ja opettajankoulutuksen aseman vahvistaminen. Yhteistyöllä vahvempana.

 

Terhi Saarinen Saarinen Terhi

Pohjois-Savon ammatilliset opettajat ry esittää Terhi Saarista AO ry hallitukseen varajäseneksi.

Terhi toimii Savon koulutuskuntayhtymässä (SAKKY) pääluottamusmiehenä sekä ravintolapalvelun lehtorina.

Hän on ollut SAKKYn palveluksessa jo vuodesta 1999 ja siitä opettajana vuodesta 2002 alkaen. Terhi on ollut myös vuosina 2002–2004 Savonia AMK ravintolapalveluiden opettajana.

Terhi on toiminut vuodesta 2006 SAKKYn luottamusmiehenä sekä vuodesta 2016 varapääluottamusmiehenä.

Terhin luottamustehtäviä ovat ja on olleet mm.

 • OAJ valtuutettuna vuodesta 2018 lähtien
 • Liike- ja erityisalojen opettajien (LEO ry) hallituksessa sihteerinä ja hallituksen jäsenenä vuosina 2005-2017
 • Pohjois-Savon ammatillisten opettajien ry vpj, OAJ Savon koulutuskuntayhtymän opettaja ry hallituksen jäsen, OAJ Pohjois-Savon alueyhdistyksen hallituksen jäsen, Pohjois-Savon OAO-jaoksen vpj

Hän on myös kouluttanut laajasti erilaisiin oman alansa tehtäviin mm. opinto-ohjaaja, baarimestari, Taitaja- ekspertti sekä valmentaja koulutus, WSET Level 3 Award in Wines.

Terhillä on laaja näkemys ammatillisten opettajien työstä. Hän haluaa olla työssään oikeudenmukainen ja luottamuksen arvoinen opiskelijoita sekä kollegoita kohtaan. Hänen työssään ja toiminnassaan korostuu inhimillisyys.

Terhin mielestä tärkeitä painopisteitä ovat esim. Ammatillisten opettajien työajan resursointi kuntoon, työhyvinvointi ja yhteisöllisyys. Näitä tärkeitä asioita pitää viedä eteenpäin ja kehittää tulevaisuudessakin. Terhi uskaltaa ottaa asioihin kantaa, onpa se asia sitten mikä tahansa tai liittyypä se sitten mihin tahansa. Terhi haluaa viedä vaikeatkin asiat eteenpäin.

Ammatillinen opettajuus on erittäin tärkeä juttu, ilman meitä ei saada myöskään valmistumaan ammattilaisia työelämään!

 

Markku Seppälä Seppälä Markku

Lehtori, teollinen muotoilija, Pääluottamusmies OAJ ry,
Yhdistys: Turun seudun ammatilliset opettajat ry
Työpaikka: Turun ammattikorkeakoulu oy, Teknologiateollisuus osaamisalue.

Turun seudun ammatilliset opettajat ry esittää Markku Seppälä AO ry:n hallituksen varsinaiseksi ja varajäseneksi.

Markku toimii Turun AMK:ssa OAJ ry:n pääluottamusmiehenä sekä tekniikan lehtorina.

Luottamustehtävän lisäksi Markku opettaa insinööriopiskelijoille tietokoneavusteistasuunnittelua, 3D -mallinnusta sekä teollista muotoilua. Opetustyössä yhdistyvät tekninen osaaminen sekä käyttäjälähtöinen suunnittelu. Ammatillisesta opetustyöstä hänellä on yli 25 vuoden kokemus eri oppilaitoksista sekä kouluasteilta.

Markku on Turun seudun ammatilliset opettajat ry:n hallituksen jäsen ja toimii kuluvalla toimikaudella yhdistyksen tiedottajana (tusao.fi). Oman opettajayhdistyksen lisäksi hän toimii aktiivisesti seuraavissa OAJ:n järjestötehtävissä:

 • OAJ:n valtuutettu
 • OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan vpj.
 • OAO:n hallituksen jäsen, AMK-työryhmä
 • AO:n hallituksen jäsen, Tulo- ja palkkapoliittinen työryhmä pj., Viestintätiimin jäsen
 • OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen 1. vpj., Koulutuspoliittisen toimikunnan pj.
 • OAJ:n Turun paikallisyhdistys (C-malli), asiantuntijajäsen

Markulle tärkeitä asioita ovat ammatilliset opettajat, sopimusten puolustaminen, henkilöstön tasapuolinen kohtelu sekä yhteistoiminnan edistäminen oppilaitoksissa. Markun tavoitteena on ammatillisten opettajien aseman vahvistaminen niin ammatillisessa perusopetuksessa kuin myös ammatillisella korkea-asteella.

Pääluottamusmiehen tehtävässä esille nousevat sopimusten yksityiskohdat ja niiden tulkinnat, työlainsäädännön tuntemus, ihmisten kohtaaminen arjen huolissa sekä yhteistyö oppilaitoksen johdon ja henkilöstöhallinnon kanssa.

Tärkeää on, että kaikki ammatilliset opettajat tuntevat kuuluvansa samaan opettajaperheeseen riippumatta omasta tausta-ammatista.

 

Timo Tourunen Tourunen Timo

Ehdolle asettava yhdistys: OAJ:n Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian paikallisyhdistys ry
Asetun ehdolle AO hallituksen varajäseneksi
Työpaikka: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, ammattiopisto Gradia, Rakentamisen uudet ratkaisut

Olen ammattiaineiden opettaja (lehtori) Gradiassa, tehtäviini on kuulunut perus-, ammatti-, ja erikoisammattitutkinto opiskelijoiden opettaminen; niin käytännön työtehtävissä kuin perinteisesti luokassa. Opiskelijoinani ovat olleet nuoret, aikuiset sekä yritysasiakkaat vuosien varrella.

Toimin nyt Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian pääluottamusmiehenä, sitä ennen olen toiminut erilaisissa edunvalvonnan tehtävissä yli 10 vuotta.

Neuvottelijana olen pitkäjänteinen, kuunteleva ja ratkaisukeskeinen. Keskeiset arvoni ovat henkilöstön tasapuolinen ja sopimuksen mukainen kohtelu vaikeissakin tilanteissa. Niitä uran varrella on riittänyt, takana ovat nyt vaikeimmat yt-neuvottelut kovine henkilöstövaikutuksineen. Onnistumisia toki on tapahtunut, niistä ehkä suurin oli 360 lehtorin viran perustaminen ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä.

Opettajayhdistysten toiminnassa olen ollut mukana eri rooleissa oppilaitostasolla ja OAJ Keski-Suomen toiminnassa oao-jaoksessa. Opettajaryhmien välinen yhteistyö on keskeistä edunvalvonnassa.

Teen työtä joukkueen eteen. Asioihin pitää vaikuttaa siellä missä niistä päätetään, ei vain valittaa kahvipöydässä.

 

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.