Ohita navigaatio

Ehdokkaat AO:n hallitukseen kaudelle 2019 - 2020

Ohjeet ehdokasasetteluun löytyvät Vuosikokous 2018 -tapahtumasta

Ehdokkaat Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi kaudeksi 2019 – 2020 ovat


Heidi Savolainen

Lahden sosiaali- ja terveysalan opettajien ehdokas ammatillisten opettajien, AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi

Koulutus: Terveystieteiden maisteri, SHO, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja-koulutuksessa

Työtehtävät: Ammatillinen opettaja vuodesta 1994 alkaen, Amk –lehtori n. 24 vuotta Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja Lahden ammattikorkeakoulussa

Tällä hetkellä Lahden ammattikorkeakoulun hoitotyön lehtori ja työsuojeluvaltuutettu

Yhdistystoiminnasta 23 vuoden kokemus

Keskiössä tällä hetkellä: rajut rahoitusleikkaukset ovat tuoneet oppilaitoksiin epävarmuutta työn jatkumisesta, jatkuvia YT-neuvotteluita ja niihin liittyviä toimenpiteitä, opetusresurssien vähenemistä, omaan työhön vaikuttamisen vähentymistä ja opettajien henkisen kuormittumisen lisääntymistä.

Toisella asteella reformin seuraukset sekä vuosityöaikaan siirtyminen ja amk:ssa fuusioitumiset ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kesken ovat isoja kysymyksiä ja vaativat toimenpiteitä niin paikallis-, alue- kuin valtakunnantasolla.

Muutoksen keskellä on tärkeää muistaa työhyvinvointi: sen tulee olla sekä työnteon lähtökohta, että tavoite.  Omasta työkyvystä ja jaksamisesta huolehtimiseen samoin kuin sopimuksista kiinni pitämiseen jäsenistö tarvitsee tukea luottamusmiehiltä ja työsuojeluvaltuutetuilta.

Lahden ammattikorkeakoulussa noudatetaan yksityistä sopimusalaa, SIVISTAN työehtosopimusta.

Heidi Savolaisen edunvalvonnan CV


Anni Koppanen

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:n paikallisyhdistyksen HAMO ry esittää, että Anni Koppanen jatkaa Ammatilliset opettajat ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä 1.1.2019 – 31.12.2020. Myös varajäsenyys on mahdollista.

Anni on vihertuotannon lehtorina Hämeen ammatti-instituutti Oy:n Lepaan yksikössä. Koulutukseltaan Anni on puutarhuri, hortonomi, hortonomi amk ja hortonomi YAMK ja puutarhaopettaja. Hän on opettanut sekä ammattikorkeakoulussa että toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa.

Paikallisessa edunvalvonnassa Anni on ollut mukana vuodesta 1990. Nyt hän on työnantajakohtaisen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja. Hän on ollut oman yksikkönsä luottamusmies ja nyt hän on Hämeen ammatti-instituutti Oy:n varaluottamusmies.

Valtakunnallisessa edunvalvonnassa Anni on ollut Luonnonvara-alojen opettajat ry :n (LUOVA) johtokunnan jäsen ja sen lakkauttamisen jälkeen hän on ollut ensin AO:n hallituksen varajäsen ja kaksi viimeistä kautta hän on ollut sen varsinaisena jäsenenä. Anni on OAO:n hallituksen varsinainen jäsen.

Anni edustaa AO:n hallituksessa tavallista perusopettajaa, jonka työaika koostuu 95% ammatillisten aineiden opetuksesta, ohjauksesta ja näyttöjen kautta yhteistyöstä työpaikkojen kanssa. Hän tuo aolaiseen keskusteluun oppilaitosten arkirealismia. Hänen työpaikallaan otettiin vuosityöaika käyttöön 1.8.2018, ilman kokeilua, joten sopimuksen soveltamisen ongelmat ja ilot ovat hänelle tuttuja. Anni on reipas ja joskus räväkkäkin, aktiivinen ja iloinen yhteisten asioiden ajaja.

Motto: Mitä enemmän saadaan valtakunnallisesti sovittua, sitä paremmin asiat hoituvat yksittäisillä työpaikoilla!


Tarja Mäenpää

Lehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja

Koulutuskeskus Salpaus

Lahden seudun ammatilliset opettajat ry

Ehdolla varsinaiseksi jäseneksi ja/tai varajäseneksi

Pitkä kokemus yhdistystoiminnasta valtakunnan tasolla ja paikallisella tasolla.

Aktiivinen toimija ja asioihin vaikuttaja. Tarja toimii opinto-ohjaajana Salpauksessa. Hänellä on työkokemusta  ammatillisena erityisopettajana ja  mahanmuuttajaopettajana. Tarja on yhteistyökykyinen ja sitoutuu tehtäviin. Tarjan tavoitteena on tehdä töitä ahkerasi ammatillisten opettajien etujen ajamiseksi.

Tarja tuo mukanaan AO:n hallitukseen vankkaa järjestökokemusta ja osaamista myös opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen sekä Päijät-Hämeen näkökulmaa ammatillisen koulutuksen asioihin.


Satu Korkiakoski

  • Ravintolakoulu Perhon Opettajayhdistys ry.
  • varajäseneksi
  • Perho Liiketalousopisto, Töölön kampus, ent.Ravintolakoulu Perho

(Yksityiset ammatilliset oppilaitokset)

Opettayhdistyksen puheenjohtaja, entinen LEO:n hallituksen varajäsen

Asiakaspalvelun lehtori ja opinto-ohjaaja


Jari Jokinen

Oulun seudun ammatilliset opettajat OuAO ry esittää, että Jari Jokinen jatkaa Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä.

Toimin lehtorina, tilakoordinaattorina, turvallisuusvastaavana sekä luottamusmiehenä Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella, jossa annetaan monialaista sosiaali- ja terveysalan opetusta.

Olen toiminut AO:n hallituksessa vuodesta 2013 alkaen, niinpä minulle on kertynyt jo pitkä kokemus AO:laisesta edunvalvonnasta. Ilmeisesti tästä johtuen on AO:n hallitus valtuuttanut minut toimimaan AO:n edustajana myös OAJ:n Tulo- ja palkkapoliittisessa toimikunnassa sekä OAO:n hallituksessa toimikauden 2018 – 2020. Lisäksi OAO:n amk-työryhmä valitsi minut työryhmän puheenjohtajaksi. AO:n hallituksen jäsenenä haluaisin hoitaa myös nämä tehtävät kunnialla loppuun ja tuoda niihin AO:laisen näkemyksen. Näistä kaikista em. syistä olen ehdolla AO:n hallitukseen.

OuAO:n puheenjohtaja Juha-Pekka Sillanpään luonnehdinta minusta:

Herra Jokinen on ollut edunvalvontatyössä mukana hyvän tovin eli pitkään, ja näin ollen hän omaa näkemyksen moninaisista tilanteista tällä saralla. Tämä käy ilmi hyvin hänen edunvalvonnan CV:stä. Myös käytännön toimintamiljöö on hänellä hyvin tiedossa ja hallussa, koska työskentely opettajana antaa hyvän tarttumapinnan edustettaviensa moninaisiin tilainteisiin.

Jokinen on helposti lähestyttävä, sosiaalinen ja nopea omaksumaan uutta. Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus, korkeakouluvisiotyö ja reformin toteuttaminen ovat tämän ja tulevan mietinnän kohteena.

Jari Jokisen edunvalvonnan cv


Arto Vettenranta

AO Keski-Suomi esittää Arto Vettenrantaa AO:n hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi. Arto työskentelee Gradia Jämsän oppilaitoksessa metsäalan opettajana.

AO:n jäsenistö koostuu eri alojen ja OVTES:n eri liitteiden opettajista. Sopimusten kehittämiseksi, työaikakokeilujen onnistumiseksi ja ”reformin” läpiviemiseksi näemme, että hallituksessa on oltava edustaja jokaisesta edustamastaan liitteestä.

Edunvalvontakokemusta Arto on hankkinut parinkymmenen vuoden ajalta luottamusmiehen, pääluottamusmiehen ja palkkasihteerin tehtävissä. Aktiivinen toiminta paikallistasolla, OAJ Keski-Suomen alueella sekä valtakunnan tasolla AO ry:n tehtävissä ovat lisänneet hänen ymmärrystään ja kykyään nähdä asioita laajasti.

Arton mottona onkin, että eri alojen osaajien yhteistyöllä saadaan aikaan positiivista muutosta. Opettajien työoloja ei paranneta kertarysäyksellä vaan eteenpäin on mentävä pienin askelin. Ainoastaan niihin kyetään vaikuttamaan ja toteutuessaan niistä syntyy suuria asioita


Hannele Heikkinen-Hellsten

Hoitotyön ja yhteiskunnallisten aineiden lehtori

OAJ:n Omnian paikallisyhdistys ry esittää AO ry:n hallitukseen varsinaiseksi ja/tai varajäseneksi Hannele Heikkinen-Hellsteniä.

Koulutus ja työkokemus

Olen koulutukseltani Sairaanhoitaja (AMK) ja FK, pääaineena kasvatustiede ja sivuaineina sosiaalipolitiikka sekä sosiologia. Opettajien PD-opinnot (40 ov) suoritin Helsingin yliopiston järjestämässä täydennyskoulutuksessa 2002, jossa aiheena oli lähihoitajaopiskelijoiden itseohjautuvuus. Olen työskennellyt Espoon seudun koulutuskuntayhtymän, OMNIAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN yksikössä, lähes koko opettajaurani, 25 vuotta.

Ammattiyhdistystoiminta

Minulla on kokemusta ammattiyhdistystoiminnasta OAJ:n Espoon sosiaali- ja terveysalan opettajat ry:n puheenjohtajana, ja saman yhdistyksen edustajana OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen hallituksessa yli 10 vuotta ja tiedottajana kolme vuotta vuoden 2017 loppuun.

OAJ:n Pääkaupunkiseudun ammatillisten opettajien asioihin olen ollut vaikuttamassa OAO-jaoston jäsenenä sen perustamisesta lähtien vuodesta 2011 vuoteen 2017.

Omnian varaluottamusmiehenä olen toiminut neljä vuotta. Tällä hetkellä toimin LUOTTAMUSMIEHENÄ, jossa vastuualueena ovat Omnian kokonaistyöaikaiset.

OAJ:n Omnian paikallisyhdistys ry perustettiin 1.1.2018 ja kuulun hallitukseen sekä varsinaisena jäsenenä että luottamusmiehen roolissa.

”Opettajan työ on suuressa muutoksessa 1.1.2018 voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen reformin myötä ja uuden vuosityöajan käyttöönotto vuoteen 2020 mennessä asettaa opettajan työlle ja ajankäytölle täysin uudet haasteet. Nyt on erittäin tärkeää turvata opettajan työlle riittävät resurssit, varsinkin kun haasteellisten ja paljon tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt ja oppilasryhmät ovat suuria.  Lisäksi on tärkeää turvata vuosityöajan paikalliset sovellusehdot vastaamaan valtakunnallista vuosityöaikasopimusta sekä sidotun että sitomattoman työn puolella ja vahvistaa opettajien tiimityötaitoja. Pääkaupunkiseudulla on tehty toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä osallistumalla vuosityöaikailtoihin, jossa on kuultu jo kokeiluissa olleiden kollegoiden kokemuksia vuosityöajasta. Omnia siirtyy vuosityöaikaan 1.1.2019.

Luottamusmieskausi on vahvistanut minulle opettajien edunvalvojana vahvana sen tunteen, että asioihin voidaan vaikuttaa ja paikallisia työehtoja voidaan muuttaa, kuten OVTES liite 7:n muun työn kertoimen olen saanut valtakunnallisen tason sopimuksen mukaiseksi ja E-osiolaisten resursseja olen saanut neuvoteltua niin, että ne kohdentuvat täsmällisemmin paikallisia tarpeita vastaaviksi. Olen kuunnellut jäseniä ja vienyt rohkeasti heidän asioitaan eteenpäin YT-ryhmässä ja suoraan esimiesten kanssa.

Tällä arvoperustalla olen valmis ajamaan opettajien edunvalvontaa. Tehtävä tarjoaa myös hyvän näköalapaikan opettajien työolosuhteiden kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen AO ry:n hallituksessa.” (Ajatuksiani edunvalvonnasta valtakunnan tasolla.)

Motto: ”Kokemus käyttöön ay-toiminnassa.”


Tuija Mäntsälä

Turun seudun ammatilliset opettajat ry esittää, että Tuija Mäntsälä valitaan Ammatilliset opettajat, AO ry:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudelle 2019 – 2020.

Mäntsälä toimii pääluottamusmiehenä Turun ammattikorkeakoulussa ja opinto-ohjauksen lehtorina ammattikorkeakoulun Taideakatemian tulosalueella, joka on monialaisin taiteen korkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa.

Turun ammattikorkeakoulu noudattaa osakeyhtiönä AVAINTA sopimusta, joskin laajasti ammatillisen koulutuksen kentällä opettajana ja luottamustehtävissä toimineelle Tuijalla eri sopimusalueet ovat tuttuja.

Tuija Mäntsälä aloitti järjestötyön nuorena opettajana suoraan valtakunnantason edunvalvonnassa ja on siitä lähtien toiminut aktiivisesti monissa luottamustehtävissä. Hänet tunnetaan aikaansaavana vaikuttajana ja järjestöpoliitikkona, joka tuntee monipuolisesti niin ammatillisen toisen asteen kuin ammattikorkeakoulun tehtäväkenttää ja edunvalvontatyötä.

Tuija toimii OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen ja OAO-jaoston sihteerinä sekä Turun ammatilliset opettajat ry:n taloudenhoitajana.  Kokenut järjestöpoliitikko on myös hyvä organisaattori, joten Tuija onkin ensimmäisen hallituskautensa aikana toiminut mm. vaalisihteerinä ja osallistunut AO ry:n laadukkaan edunvalvontakoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.


Ulla Maija Nyman

OAJ:n Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston paikallisyhdistys (ent. Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry) esittää Ulla Maija Nymania AO ry:n hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi.

Ulla Maija on Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston pääluottamusmies ja  sosiaali-ja terveysalan opettaja.  Ammattiyhdistystoiminta ja sitä kautta opettajien edunvalvonta  on tullut hänelle tutuksi OAJ Keski-Suomen hallituksen jäsenenä ja OAO-jaoston puheenjohtajana sekä paikallisyhdistyksemme ja jäsenyhdistyksemme aktiivina toimijana. Ulla Maija on ollut kolme kautta AO ry:n hallituksen varajäsen.

Ulla Maija on järjestötoiminnan ja virkaehtosopimusten liitteet  tunteva toimija ja meidän mielestämme varsin mukava  ja yhteistyökykyinen ihminen. Valitaan asiantunteva ja toimelias aktiivi hoitamaan yhteisiä edunvalvonta-asioitamme hallitukseen.


Johanna Toivanen

Tampereen Seudun Ammatilliset Opettajat (TSAO) ry:n ehdokas AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi on Johanna Toivanen.

Johanna toimii Tampereen seudun ammattiopisto TREDU:ssa ravintola- ja catering – alan lehtorina, TEP (työelämäpedagogiikka) -mentorina, Parasta Osaamista -verkostohankkeen  projektipäällikkönä ja luottamusmiehenä. Aktiivin vapaa-aika kuluu tehokkaasti oman opettajayhdistys TSAO:n sihteerin ja tiimien tehtävissä sekä OAJ Pirkanmaan OAO-YLL jaoksen puheenjohtajana. Johanna on tuore OAJ valtuutettu ja toimii siis valtuustossa ensimmäistä kauttaan.

Johannalla on edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen: paljon työkokemusta erilaisissa työtehtävissä; monipuoliset verkostot; aktiivinen tekijä ammattiyhdistystoiminnassa ja tehtävään soveltuvat erinomaiset henkilökohtaiset ominaisuudet. Pitkä ura ammatillisessa koulutuksessa sekä laaja kokemus opetus- ja kehittämistehtävissä ja niiden johtamisessa takaavat ajantasaisen asiantuntijuuden ammatillisen koulutuksen monimuotoisessa kentässä. Johanna tietää, että tavoitteet ja päämäärät saavutetaan hyvällä ja avoimella yhteistyöllä, positiivisella tekemisellä ja pitkäjänteisyydellä. Tehtävänsä hän hoitaa tinkimättömästi ja täydellä sydämellä.

Johanna on toiminut TREDU:ssa ja opettajayhdistystoiminnassa TSAO:ssa vuodesta 2000 lähtien ollen mukana ratkaisemassa haastavia ja moniulotteisia koulutuksen kysymyksiä monesta näkökulmasta. Hän omaa hyvät ja monipuoliset vuorovaikutus- sekä neuvottelutaidot. Verkostoituneena ja avarakatseisena moniosaajana Johanna on yhteistyökykyinen ja päätöksen tekoon rakentavasti tarttuva. Oikeudenmukaisuuteen sekä tulevaisuuden ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja tehtyihin päätöksiin sitoutunut tiimipelaaja nyt AO:n hallitukseen!

Johanna Toivasen edunvalvonnan cv


Saija Flinkkilä

Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajat MeSTO ry ja Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajien paikallisyhdistys ry esittävät Saija Flinkkilää Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudelle 2019 – 2020, käytettävissä myös varajäseneksi.

Koulutus: Kasvatustieteen maisteri, optikko

Saija toimii Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan lehtorina ja tutkintovastaavana optometrian tutkinto-ohjelmassa. Ammatillisesta opetustyöstä hänellä on yli 20 vuoden kokemus. Saija on aktiivinen pitkän linjan järjestötoimija, hän on mm. Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajat MeSTO ry:n puheenjohtaja, OAJ:n Metropolia Ammattikorkeakoulun paikallisyhdistys ry:n hallituksen jäsen ja OAJ:n valtuuston jäsen.

Saijan tavoitteena on toimia koulutuksen korkean laadun säilyttämisen ja kehittämisen puolesta erityisesti nykyisinä taloudellisesti haasteellisina aikoina. Ammatillisten opettajien ammattitaidosta ja opetustyön resursseista on huolehdittava yhteisvoimin edunvalvontatyössä. Kansainvälisesti arvostettua suomalaista koulutusta on jatkuvasti kehitettävä kaikilla koulutusasteilla.


Anneli Ahvonen

OAJ:n Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry:n ehdokas Ammatilliset Opettajat AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi/varajäseneksi on Anneli Ahvonen.

Anneli työskentelee Saimaan ammattiopisto Sampon Imatran toimipisteessä erityisen tuen ohjaajana tekniikan alalla vuodesta 2017. Vuodesta 1991 alkaen ammatillisena opettajana marata-alalla ja erityisopetuksen parissa vuodesta 1999 ja 2001 vuodesta lähtien tekniikan alan ervana.

Koulutukseltaan Anneli on ammatillinen erityisopettaja, restonomi ja kotitalousopettaja (KtaO)

Anneli on toiminut paikallisessa edunvalvonnassa vuodesta 1991 ja alueyhdistystoiminnassa vuodesta 2010 lähtein. Anneli on toisen kauden OAJ:n valtuutettu.

Annelin mielestä etenkin nyt korostuu ammatillisten opettajien hyvinvointi ja jaksaminen jatkuvassa muutoksessa ammatillisen koulutuksen leikkausten ja reformin myötä. Vaikuttamisessa hän pitää tärkeänä verkostoitumista, keskustelu- ja neuvottelutaitoja sekä vuorovaikutusta niin eri tahojen kuin ”omienkin” kanssa.

”Muutoksen keskellä ei pidä unohtaa tärkeintä tehtäväämme eli opetusta ja opiskelijaa.” Tämä on mahdollista vain, jos turvaamme riittävät resurssit ja panostamme opettajien jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Anneli Ahvosen edunvalvonnan cv


Teija Mäntylä

OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry esittää Teija Mäntylää Ammatilliset Opettajat AO ry:n hallitukseen joko varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi kaudelle 1.1.2019–31.12.2020. Teija työskentelee Helsingissä Stadin ammatti-ja aikuisopistossa Meritalossa Kampus 2:ssa hiusalan opettajana.

HAO ry ja HeSTO ry yhdistyivät 1.1.2018 muodostaen pääkaupunkiseudun suurimman monialaisen ammatillisten opettajien yhdistyksen STAP ry:n. Teija on ollut aktiivisesti mukana perustamassa uutta yhdistystä. Teija on toiminut jäsenyhdistyksensä hallituksessa vuodesta 1996 lähtien ja vuodesta 2015 yhdistyksen sihteerinä.

Teija on myös varajäsenenä Ammatilliset Opettajat AO ry:n hius- ja kauneudenhoitoalojen opettajien jaoston hallituksessa.

Koulutus:

Ammatinopettaja
Estenomi AMK
Näyttötutkintomestari
AO akatemia tällä hetkellä

Teija on työskennellyt ammatillisena opettajana vuodesta 1993 lähtien. Opetuksensa lisäksi hän on toiminut Stadin ammatti- ja aikuisopiston kansainvälisyystiimissä, ympäristötiimin Vihreä lippu hankkeessa ja työsuojelun opettajajäsenenä. Tällä hetkellä Teija on mukana Stadin ammatti-ja aikuisopiston Meritalon toimipaikan turvallisuus- ja hyvinvointiryhmissä.

Teija on vastuullisesti hoitanut monipuolisia luottamustehtäviään opetuksensa lisäksi. Hän on motivoitunut työskentelemään Ammatilliset Opettajat AO ry:n hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä, hyödyntäen laaja-alaista osaamistaan, näkemystään ja verkostojaan tässä vaativassa tehtävässä.


Leena Teittinen

Vantaan ammatilliset opettajat ry. esittää hallituksen varsinaiseksi/varajäseneksi

  • lehtori ja luottamusmies, Vantaan ammattiopisto Varia

Ammatin opetus ja ammatillinen koulutus ovat murroksessa, josta selviäminen vaatii meiltä kaikilta tiivistä yhteistyötä. AO:lla ja OAO:lla on valvottavana kehitys, jonka etenemiseen täytyy vaikuttaa aktiivisesti meitä opettajia kuunnellen.

Tuloksellinen edunvalvonta vaatii tietoa, taitoa ja kokemusta. AO:n hallituksen tavoitteena tulee olla tavoitteellinen ja tuloksellinen edunvalvonta. Olen asettunut ehdolle, koska haluan antaa kokemukseni, aktiivisuuteni ja sitoutumiseni yhteiseen käyttöön.

Luottamustoimintani CV on tehtävänkuvia ja vuosilukuja, se antaa vain raamit sille tiedolle, mihin olen pystynyt vaikuttamaan ja jonka olen tekemisen kautta saavuttanut. Olen toiminut paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla pitkään.

Voit olla minuun yhteydessä osoitteella teittinenleena@gmail.com, jos haluat kysyä, kommentoida tai kertoa sinua kiinnostavia asioita.


Markku Seppälä

Turun seudun ammatilliset opettajat ry esittää, että Markku Seppälä valitaan Ammatilliset opettajat, AO ry:n hallitukseen varajäseneksi toimikaudelle 2019 – 2020.

Lehtori, Turun ammattikorkeakoulu

Koulutus: Teollinen muotoilija sekä Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja. Laajat opinnot myös kasvatustieteestä, tietojenkäsittelyopista, koulutusteknologiasta ja uudesta mediasta.

Markku toimii Turun ammattikorkeakoulussa luottamusmiehenä ja varapääluottamusmiehenä, vastuualueenaan Tekniikan ja liiketalouden sektori.

Päätoimenaan hän opettaa koneinsinööriopiskelijoille tietokoneavusteista suunnittelu sekä teollista muotoilua. Opetustyössä yhdistyvät vahva tekninen osaaminen sekä käyttäjälähtöinen suunnittelu. Ammatillisesta opetustyöstä hänellä on yli 20 vuoden kokemus eri oppilaitoksissa.

Markku on Turun seudun ammatilliset opettajat ry:n hallituksen jäsen sekä yhteysopettaja. Hän on toiminut opettajauran aikana eri ammatillisissa opettajayhdistyksissä mm. Käsi- ja taideteollisuusalan opettajissa sekä paikallis- että aluetasolla.

Markun tavoitteena on opettajien aseman vahvistaminen sekä opetuksen laadun säilyttäminen ammatillisessa koulutuksessa myös korkea-asteella.

Opettajan työn riittävä resursointi ja työkuorman tasaaminen ovat työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kannalta tärkeitä vaikuttamisen kohteita.


 

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.