Ohita navigaatio

Julkilausuma 18.11.2018

Ammatilliset opettajat AO ry haastaa opiskelijat, koulutuksen järjestäjät, työelämän sekä ammatillisesta koulutuksesta huolestuneet vanhemmat toimimaan kevään eduskuntavaaleissa niin, että ammatillisen koulutuksen (ammatillinen toinen aste, ammattikorkeakoulu, aikuisväestön koulutus) rahoitus palautetaan leikkauksia edeltäneelle tasolle.

Perusrahoitus tulee saattaa kuntoon. Erilaiset projektirahoitukset eivät paranna koulutuksen rahoitustilannetta.

Opettajat ja koulutuksen järjestäjät tekevät nytkin varmasti parhaansa, mutta resurssileikkaukset näkyvät koulutuksen jokapäiväisessä elämässä, työhyvinvoinnissa  ja enenevässä määrin myös työpaikoilla.

Ammatillisen toisen asteen koulutuksen on tuotettava laaja ammatillinen perusosaaminen ja yleinen jatko-opintokelpoisuus, mikä on varmistettava kunnollisella rahoituksella sekä kelpoisten opettajien antamalla opetuksella ja ohjauksella. Työpaikalla toteutettavaan opettajan antamaan opetukseen ja ohjaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Ammattikorkeakouluissa rahoitus on liian tulosperusteista. Tämä pahimmillaan aiheuttaa sen, että tutkintojen määrä korvaa laadun.

Julkilausuma pdf-muodossa

 

Ammatilliset opettajat AO ry on OAJ:n alainen noin 9500 opettajaa edustava valtakunnallinen yhdistys, joka kokoontui vuosikokoustapahtumaansa 17.-18.11.2018 Jyväskylään

Lisätietoja: puheenjohtaja Jouko Karhunen, p 044-5250756

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.