Ohita navigaatio

Koulutuspolitiikka keskiössä

Syksyn keskeisimmät edunvalvontatehtävät liittyvät Suomen koulutuspolitiikkaan. Nyt ollaan linjaamassa suomalaisen ammatillisen koulutuksen suuntaa ja resursseja.

Oppivelvollisuuden laajentamista ollaan viemässä kiireellä päätökseen. Oma tavoitteemme on ollut, että uudistus ajoitettaisiin perusopetuksen arviointiuudistuksen ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen uudistuksen kanssa yhtäaikaiseksi. Kyseessä olisi vain vuoden lykkäys. Se antaisi kuitenkin toiselle asteelle paremman mahdollisuuden valmistautua tulevaan huolella.

Samalla nähtäisiin, millä tavalla perusopetuksessa onnistutaan varmistamaan toiselle asteelle siirtyvien oppilaiden valmiudet ammattiopintoihin. Jatkossa ei saa olla niin, että toiselle asteelle siirretään armoperusteisesti opiskelijoita, joilla ei ole edellytyksiä selviytyä toisen asteen opinnoista.

Meidän tehtävämme on valvoa, että opetuksen resurssit kohdennetaan oikein.

Katse kirkkaana eteenpäin!

Tapio Lindfors
varapuheenjohtaja

Uutiset

Uutiset

Aika olennaista 31.3.2021

01.04.2021

Uutiset

AO STUDIO 2021

17.03.2021

Uutiset

Aika olennaista 18.2.2021

19.02.2021

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.