Ohita navigaatio

Koulutuspolitiikka keskiössä

Syksyn keskeisimmät edunvalvontatehtävät liittyvät Suomen koulutuspolitiikkaan. Nyt ollaan linjaamassa suomalaisen ammatillisen koulutuksen suuntaa ja resursseja.

Oppivelvollisuuden laajentamista ollaan viemässä kiireellä päätökseen. Oma tavoitteemme on ollut, että uudistus ajoitettaisiin perusopetuksen arviointiuudistuksen ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen uudistuksen kanssa yhtäaikaiseksi. Kyseessä olisi vain vuoden lykkäys. Se antaisi kuitenkin toiselle asteelle paremman mahdollisuuden valmistautua tulevaan huolella.

Samalla nähtäisiin, millä tavalla perusopetuksessa onnistutaan varmistamaan toiselle asteelle siirtyvien oppilaiden valmiudet ammattiopintoihin. Jatkossa ei saa olla niin, että toiselle asteelle siirretään armoperusteisesti opiskelijoita, joilla ei ole edellytyksiä selviytyä toisen asteen opinnoista.

Meidän tehtävämme on valvoa, että opetuksen resurssit kohdennetaan oikein.

Katse kirkkaana eteenpäin!

Tapio Lindfors
varapuheenjohtaja

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.