Ohita navigaatio

Liity jäseneksi

Ammatilliset opettajat

Työskenteletkö ammattikorkeakoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa?

Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajat ja asiantuntijat AO ry on juuri sinun ammattiyhdistyksesi!
AO on osa OAJta.

OMA AMMATTILIITTO – PARAS AMMATTILIITTO

Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajat ja asiantuntijat AO ry ry on perehtynyt ammatillisen opettajan sekä alan asiantuntijan edunvalvontaan, virka- ja työehtojen, työolojen ja palkkauksen kehittämiseen. Juuri erikoistumisesta on kysymys, kun teet päätöstä, mihin ammattiliittoon kannattaa liittyä. Kaikkein keskeisin osa erikoistumista on toimialaa koskeva virka- ja työehtosopimus. Siinä määritellään lähes kaikki työntekijän työehtoihin ja palkkaan liittyvät asiat. Tästä syystä vain oman alan ammattiliitto on perehtynyt alan virka- ja työehtosopimukseen ja siksi juuri oma ammattiliitto osaa neuvoa ja auttaa työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Ammatillisten oppilaitosten osalta juuri  AO:lla on paras tietämys ja osaaminen.

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET OVAT ERILAISIA

Eri toimialoilla on omat virka- ja työehtosopimuksensa, joissa määritellään kyseisen toimialan työehdot ja palkat. Kun sopimuksia verrataan, niin ne voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon, niin palkkojen kuin työehtojen osalta. Koulutustaustasi ei määritä minkä sopimuksen piiriin kuulut, vaan se, mitä teet työksesi ja kenen työnantajan palveluksessa olet. Ammattikorkeakoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opetustehtävissä toimivien virka- ja työehtosopimus on opetusalan työehtosopimus.

Lue lisää

Koska virka- ja työehtosopimukset ovat uniikkeja, niin käytännössä vain oma ammattiliitto osaa neuvoa ja auttaa sinua, koska vain se on perehtynyt oman toimialan työelämäkysymyksiin ja tehtyihin sopimuksiin. Tästä syystä AO:n kautta saat juuri pätevintä apua, kun kyse on palkkaus-, virka- ja työehtosopimus- ja koulutusasioista sekä lainopillisista kysymyksistä.

JÄRKIVALINTA EI OLE HUONO VALINTA

Helpoin tapa liittyä Ammatillisten opettajat AO:n jäseneksi on klikata oheista linkkiä. Näin pääset liittymissivulle.
LIITY JÄSENEKSI

AO:n ohjeen jäseneksi liittymiseen löydät Liity AOn jäseneksi ohje 2023

AO on osa Opetusalan Ammattijärjestö OAJta, joten liittymiskaavake on OAJn, mutta kaikki hyvin – olet oikeassa paikassa.

Kokonaisjäsenmaksun määrä on keskimäärin 1,1 prosenttia ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista. Kokonaisjäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin. Jäsenmaksu sisältää OAJn, alue- ja paikallisyhdistyksen ja työttömyyskassan jäsenmaksut.

Lue lisää

Liittymisohjeet

Työpaikan luottamusmies tai yhteysopettaja voi neuvoa liittymiskaavakkeen kimuranteissa kohdissa. Kainostelematta hihasta kiinni, neuvonta kuuluu asiaan.

KESKEISIÄ SEIKKOJA, JOTKA OVAT AMMATTILIITTOSI ANSIOTA

Palkat ja palkanlisät

 • Oma liittosi neuvottelee palkkasi lähtötason sekä korotukset
 • Osa korotuksista sovitaan paikallisesti – tämän hoitaa työpaikan pääluottamusmies
 • Ilman liittoa ja pääluottamusmiestä hoitaisimme kukin homman ihan itse

Palkalliset lomat

 • Palkalliset vapaat, lomat ja niiden kesto
 • Lomaraha, eli korotettu palkka loma-ajalta
Lue lisää

Sairausajan palkka

 • Lain mukaan saisit vain 10 vuorokautta palkallista sairauslomaa, mutta liittosi on neuvotellut sinulle pidemmän palkallisen sairausloman.

Oikeus jäädä hoitamaan sairasta lasta – palkallinen

 • Kolmen päivän palkallinen hoitovapaa sairaan lapsen hoitoon.

Perhevapaa, hautajaiset, vihkiäiset

 • Liittosi neuvotteleman virka- ja työehtosopimuksen mukaan palkallisia, mutta rajatulta ajalta.

Juristipalvelut

 • Keskustelut työsuhdejuristin kanssa.
 • Mahdollinen oikeusapu tuomioistuimessa työhösi liittyvissä asioissa.
 • Työsopimuksen tarkistaminen.

ASIANTUNTIJA-AVUSTA ON AINA HYÖTYÄ

Monet ongelmat on mahdollista välttää, kun antaa ammattiliiton asiantuntijoiden tarkistaa ennakkoon työ-/virkasuhteeseen liittyvät sopimukset. Työsuhdeneuvonnassa jäseniä palvelevat työelämän kysymyksiin perehtyneet erityisasiantuntijat ja luottamusmiehet.

Sopimusten tulkinta

 • työsopimukset
 • työsuhteen päättäminen
 • kelpoisuudet ja niiden tulkinnat
 • kokemus- ja määrävuosilisät
Lue lisää

Oikeudellinen neuvonta ja oikeusapu

 • työsuhteisiin liittyvät oikeudelliset erimielisyydet
 • työttömyysturvakysymykset
 • työntekijän vahingonkorvausvastuuta koskevat kysymykset
 • irtisanominen ja työsuhteen purku
 • palkkasaamiset
 • työrikosasiat

Työpaikan tilanteet

 • erimielisyydet palkoista
 • palkkasaatavien perintä, työsuhteen päättämisperusteiden selvittäminen
 • yhteistoimintamenettelyyn liittyvä käytännön ohjeistus
 • työ- ja virkaehtosopimuksen tulkinta
 • työpaikkakiusaamiseen liittyvät asiat

KUN AMMATTILIITON JA LUOTTAMUSMIEHEN APU OVAT HYÖDYKSI

Palkka

Jos arvelet, että palkkasi on laskettu väärin, niin luottamusmies ja ammattiliitto auttavat tarkistamaan, sekä tarvittaessa korjaamaan asian saadaksesi sopimusten mukaisen, oikean palkan.

Lue lisää

Määräaikaisuudet

Joskus työsuhde voi jatkua pitkäänkin määräaikaisena vastoin lain kirjainta ja henkeä.  Silloin kannattaa kääntyä AO/OAJ:n luottamusmiehen puoleen. Oma ammattiliitto auttaa asian korjaamisessa.

Vapaajakso ja vuosiloma

Palkallisen vapaan tai loman kesto tai ajoitus voivat joskus mennä väärin. Luottamusmies tai ammattiliitto auttavat tarkistamaan asian. Mikäli tilanne vaatii korjaamista, niin ammattiliitto ja luottamusmies auttavat asian oikaisussa.

MUUTAMIA RAHANARVOISIA JÄSENETUJA

 • Työttömyysturva (kunhan liityt Opettajien työttömyyskassaan)
 • Vapaa-ajan tapaturma-, matka- sekä ammattihenkilön vakuutus
Lue lisää
 • Ammatillinen vastuu- ja oikeudenkäyntikuluvakuutus
 • Järjestövakuutus AO:n tilaisuuksissa sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta
 • Opettaja-lehti
 • Loma- ja virkistysetuja
 • Autoilijan etuja
 • Alennusta majoitus- ja laivaliikennepalveluista

Tarkemmat jäsenedut löydät tästä linkistä jäsenedut 

JÄSENYYDESTÄ ON ETUA NIIN SINULLE KUIN KAIKILLE AMMATILLISILLE OPETTAJILLE 

Liittyminen ammattiliittoon on tärkeimpiä työelämässä turvaa tuovia tekijöitä.

Jotta voimme estää epäterveen kilpailun palkkoja ja työehtoja heikentämällä, meillä täytyy olla vahvuutta ja vaikuttavuutta. Siksi on niin tärkeää, että mahdollisimman moni meistä kuuluu Ammatillisiin opettajiin.

Lue lisää

Ammattiliitto palvelee jäseniään neuvottelemalla ja sopimalla toimialan yleissitovan työehtosopimuksen työnantajien kanssa. Yleissitova työehtosopimus tarkoittaa, että työehdot ja palkat koskevat kaikkia alan työnantajia ja työntekijöitä.

Myös monet muut työelämän laadulliset asiat ovat ammattiliittojen neuvottelemia. Työehtosopimusneuvotteluissa ammattiliitto ja työnantajat sopivat esimerkiksi lisä-, yli- ja sunnuntaityön korotetuista korvauksista, lomarahoista, sairausajan palkoista, palkallisen sairausajan kestosta, palkallisista perhevapaista ja palkallisista arkipyhistä.

Liity nyt, niin meillä on vaikuttava ja vahva AO.

Kannattaa liittyä heti, mutta jos kuitenkin haluat vielä miettiä, niin juttele työpaikkasi luottamusmiehen kanssa, näet mitkä kaikki asiat ovat ammattiliittosi ansiota.

 

Uutiset

Uutiset

Aika Olennaista 12.2.2024

13.02.2024

Yhdistyksemme

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimii ammatillisen opetusalan työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä OAJ:n kanssa.