Ohita navigaatio

Vuosikokous 2019

#kuvitellen #visualisointi #visuaalinenajattelu

Vuoden 2019 vuosikokous ja opintopäivä järjestetään Helsingissä Original Sokos Hotel Presidentissä Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki. Tapahtumien järjestelyistä vastaa OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry. Opintopäivien virallinen sivusto löytyy osoitteesta ao2019.fi/.

Sääntöjen mukaan Vuosikokousmateriaali tulisi postittaa yhdistysten puheenjohtajille 19 vuorokautta ennen kokousta, viimeistään ma 28.10, Materiaali lähetetään ja viikolla 41, joten viikolla 42 kokousmateriaalin tulisi olla puheenjohtajilla. Materiaalissa on mukana saate, kokouskutsu, esityslista, uuden edustajan ohjeet sekä valtakirjapohja. Muu materiaali (toimintakertomus ja tilinpäätös v. 2018, toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2020) toimitetaan sähköpostilla viikolla 44.

Vuosikokoukseen ilmoittautuminen tehdään valtakirjalla, jossa tulee olla puheenjohtajan (varapuheenjohtajan) allekirjoitus. Valtakirja on toimitettava 10.11.2019 mennessä toimistosihteeri Minna Sarssi-Kaunistolle skannattuna sähköpostilla minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi tai postitse Ammatilliset opettajat AO ry, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki.

Osanotto-oikeus

Jokainen jäsenyhdistys saa lähettää yhdistyksen kokouksiin yhden (1) edustajan jokaista alkavaa viittäkymmentä (50) henkilöjäsentään kohti, kuitenkin vähintään kaksi (2) edustajaa sekä vastaavan määrän varaedustajia.

Vuosikokousedustajien kulut

Vuosikokousedustajien matkakulut AO maksaa suhteessa yhdistyksen kokoon seuraavasti:

  • 1-100 jäsenen yhdistyksestä maksetaan 2 edustajaa
  • 101-250 jäsenen yhdistyksestä maksetaan 3 edustajaa
  • yli 250 jäsenen yhdistyksestä maksetaan 5 edustajaa

AO ry maksaa edellisen lisäksi opintopäivään ja vuosikokoustapahtumaan (siis myös iltajuhlaan) jäsenyhdistyksestä yhden uuden edustajan. Uudella edustajalla tarkoitetaan tässä sellaista jäsenyhdistyksen jäsentä, joka ei ole koskaan aiemmin osallistunut AO:n vuosikokoukseen.

AO:n maksamista kuluista kerrotaan virallisesti ja tarkemmin kokouskutsun yhteydessä.

Ehdokasasettelu hallitukseen  alkaa näillä sivuilla heti syyslomaviikkojen (42-43) jälkeen 28.10. Ohjeet ehdokasasetteluun tämän sivun lopussa.

Vuosikokousmateriaalit

Vuosikokouksessa esitetyt muut dokumentit löytyvät Materiaalit-sivulta

Hallitukseen valitut henkilöt

Puheenjohtajisto
Tuija Mäntsälä, puheenjohtaja
Tapio Lindfors, varapuheenjohtaja
Johanna Toivanen, varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Jaana Antila Marjut Polviander
Helena Kahl Mervi Juntunen
Tuovi Pasma Kimmo Siuruainen
Riitta Ristlakki Jari Hourula
Reijo Viitanen Toivo Heikkilä
Kirsi Vartiainen Jussi Kuoppala

Lisäksi valittiin kaudelle 1.1. – 31.12.2020 Ulla Maija Nyman Johanna Toivasen tilalle hallituksen jäseneksi ja Seppo Säätelä Tuija Mäntsälän tilalle hallituksen jäseneksi. Timo Antero Leinonen valittiin kaudelle 1.1. – 31.12.2020 hallituksen varajäseneksi Ulla Maija Nymanin tilalle.

Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet

Puheenjohtajisto
Jouko Karhunen, puheenjohtaja
Birgitta Mannila, varapuheenjohtaja
Sirkka Saarikoski, varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Ari Ahonen LEO Reijo Viitanen LEO
Helena Kahl Päivi Koppanen
Tapio Lindfors Seppo Säätelä
Tuovi Pasma Margareeta Verronen
Riitta Ristlakki Leena Teittinen
Kirsi Vartiainen Marjut Polviander

Ohje ehdokasasetteluun

  • valokuva omana liitetiedostona (tullaan rajaamaan kokoon 150×200 pikseliä (leveys x korkeus))
  • ehdokkaan nimi
  • yhdistys, joka asettaa ehdolle tai yhdistys, jota ehdokas edustaa
  • onko ehdolla puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, varsinaiseksi jäseneksi ja/tai varajäseneksi
  • oppilaitos ja yksikkö, jossa töissä
  • vapaamuotoinen mainosteksti ehdokkaasta

Jos ehdokkaalla on mittava edunvalvonnan CV, niin se linkitetään ehdokkaan esittelytekstiin omana liitteenä. Näin vältytään pitkiltä luetteloilta itse esittelyteksteissä.

Ehdokkaan mainos lähetetään sähköpostilla aikaisintaan 28.10. Jari Jokiselle, joka laittaa ehdokkaan mainoksen AO:n sivuille näkyviin. Ehdokkaat julkaistaan siinä järjestyksessä, kun ne saapuvat Jari Jokiselle.

Ehdokasasettelu julkaistaan omana artikkelinaan yhdistyksen etusivulla 28.10.2019 alkaen.

AO ry:n säännöt, 8 § Kelpoisuus luottamustehtävään

Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita vain jäsenyhdistyksen henkilöjäsen. Luottamustehtävään valitun on erottava tehtävästään, jos hän eroaa tai tulee erotetuksi jäsenyhdistyksestä.