Ohita navigaatio

Vuosikokous 2020

Vuoden 2020 vuosikokous järjestetään  12.12.2020 etäkokouksena.

Sääntöjen mukaan Vuosikokousmateriaali tulisi postittaa yhdistysten puheenjohtajille 19 vuorokautta ennen kokousta, viimeistään ma 23.11. Materiaali on lähetetty  yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille 16.10.2020 ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston uusien rajoitusten myötä uudestaan 26.11.2020. Materiaalissa on mukana saate, kokouskutsu, esityslista  sekä valtakirjapohja.

Muu materiaali (toimintakertomus ja tilinpäätös v. 2019, toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2021) on toimitettu 4.11. ja 12.11.2020 sähköpostilla jäsenyhdistysten puheenjohtajille.

Vuosikokoukseen ilmoittautuminen tehdään valtakirjalla, jossa tulee olla puheenjohtajan (varapuheenjohtajan) allekirjoitus. Valtakirja on toimitettava 3.12.2020 mennessä toimistosihteeri Minna Sarssi-Kaunistolle skannattuna sähköpostilla minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi tai postitse osoitteella OAJ/VKY-palvelut/Minna Sarssi-Kaunisto, PL 20, 00521 Helsinki.

Osanotto-oikeus

Jokainen jäsenyhdistys saa lähettää yhdistyksen kokouksiin yhden (1) edustajan jokaista alkavaa viittäkymmentä (50) henkilöjäsentään kohti, kuitenkin vähintään kaksi (2) edustajaa sekä vastaavan määrän varaedustajia. Virallisten kokousedustajien määrä on ilmoitettu kokousedustajailmoituksessa. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota yhdistyksen edustajien määrään.

Vuosikokousedustajien kulut

Vuosikokousedustajien matkakulut AO maksaa suhteessa yhdistyksen kokoon seuraavasti:

  • 1-100 jäsenen yhdistyksestä maksetaan 2 edustajaa
  • 101-250 jäsenen yhdistyksestä maksetaan 3 edustajaa
  • yli 250 jäsenen yhdistyksestä maksetaan 5 edustajaa

Maksamme matkat vuosikokoukseen matkalaskua vastaan matkustusohjeemme mukaisesti.Tarjoamme osallistujille aamupalan ja lounaan kokouspaikalla.

Matkustusohjeemme mukaan: Mikäli kokousedustajan ei ole mahdollista saapua kokoukseen siten, että lähtee kotoa kokouspäivänä kello 5 jälkeen, maksamme majoituksen edeltävältä yöltä Holiday Inn Expossa. Varaukset sähköpostilla minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi . Lisätietoja rahastonhoitaja Tarja Mäenpäältä tarja.maenpaa@ammatilliset.fi.

Vuosikokousmateriaalia

Vuosikokouksessa ei jaeta paperitulosteita

Ohjeita vuosikokouksen henkilövalintoihin

Alla ohje vaalipiirityöskentelyyn ja muuta materiaalia koskien vaalipiirien työtä AO:n henkilövalinnoissa

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsen Varajäsen
Jari Jokinen, amk
Tarja Mäenpää, 2.aste
Ulla Maija Nyman, 2. aste
Heidi Savolainen, amk
Seppo Säätelä 2. aste
Arto Vettenranta, 2.aste

Anneli Ahvonen, 2.aste
Timo A. Leinonen, amk
Saija Flinkkilä, amk
Markku Seppälä, amk
Anni Koppanen, 2. aste
Teija Mäntylä, 2. aste

Erovuoroisten tilalle valitut hallituksen jäsenet (1.1.2021 – 31.12.2022)

Hallituksen jäsen Varajäsen
Jari Jokinen, amk
Anni Koppanen, 2. aste
Tarja Mäenpää, 2.aste
Ulla Maija Nyman, 2. aste
Heidi Savolainen, amk
Seppo Säätelä 2. aste
Minna Kaija-Kortelainen, amk
Teija Mäntylä, 2. aste
Sanna Kettunen, 2.aste
Juha Lindström, 2. aste
Saija Flinkkilä, amk
Markku Seppälä, amk

 

Hallituksessa jatkavat jäsenet 31.12.2021 asti

Hallituksen jäsen Varajäsen
Jaana Antila, 2. aste
Helena Kahl, 2. aste
Tuovi Pasma, 2.aste
Riitta Ristlakki, 2. aste
Kirsi Vartiainen, 2. aste
Reijo Viitanen, amk
Maijumarjut Polviander, 2. aste
Mervi Juntunen, amk
Kimmo Siuruainen, 2. aste
Jari Hourula, 2. aste
Jussi Kuoppala, 2. aste
Toivo Heikkilä, 2. aste

Vuoden 2020 ehdokkaat hallitukseen esittelyteksteineen

 

Ohje ehdokasasetteluun

Ehdokasasettelu hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi tulee toimittaa Johanna Toivaselle johanna.toivanen@ammatilliset.fi 26.10. – 12.11.2020 välisenä aikana, kuten vaalipiiritapaamisessa 1.9.2020 on yhdessä sovittu.

Ehdokkaan tiedot lähetetään sähköpostilla Johanna Toivaselle, joka laittaa ehdokkaan mainoksen AO:n kotisivuille näkyville Vuosikokous 2020 -sivulle. Ehdokkaat julkaistaan saapumisjärjestyksessä. Sähköpostin otsikoksi: Ehdokas AO:nhallitukseen.

  • valokuva omana liitetiedostona (koko 150×200 pikseliä)
  • ehdokkaan nimi
  • yhdistys, joka asettaa ehdolle tai yhdistys, jota ehdokas edustaa
  • onko ehdolla hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja/tai varajäseneksi
  • oppilaitos ja yksikkö, jossa ehdokas on töissä
  • vapaamuotoinen mainosteksti ehdokkaasta

Jos ehdokkaalla on mittava edunvalvonnan CV, niin se linkitetään esittelytekstiin omana liitteenä.

Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita vain jäsenyhdistyksen henkilöjäsen. Luottamustehtävään valitun on erottava tehtävästään, jos hän eroaa tai tulee erotetuksi jäsenyhdistyksestä (säännöt §8).