Ohita navigaatio

Vuosikokous 2021

Vuoden 2021 opintopäivä ja vuosikokous järjestetään Kajaanissa Kainuun ammattiopiston Oppi4, Artti Antilan salissa Opintie 3, 87100 Kajaani. Tapahtumien järjestelyistä vastaa Kainuun ammatilliset opettajat ry. Opintopäivien virallinen sivusto löytyy osoitteesta www.kainuunao.fi/opintopaiva2.html.

Opintopäivän ohjelma, ilmoittautuminen ja www.kainuunao.fi/opintopaiva2.html.  Opintopäivän yhteydessä on iltajuhla 20.11. AO maksaa iltajuhlan osallistumismaksusta 50 €/virallinen kokousedustaja.

Vuosikokous 20.11. -21.11.2021

Huomioitavia päivämääriä

Vuosikokous ja opintopäivä pidetään Kainuun ammattiopistossa Opintie 3, Kajaani. Huomioikaa, että vuosikokous alkaa lauantaina 20.11. kello 16:00 ja jatkuu sunnuntaina 21.11 klo 10:00. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan tällä sivulla.

Valtuustoaloitteiden tulee olla perillä kaksi kuukautta ennen eli 20.9.2021 mennessä. Ne toimitetaan sähköpostilla, minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi.

Kokous asettaa ehdokkaat puheenjohtajien ja erovuorossa olevien hallituksen jäsenten vaaliin. Vaalipiirien puheenjohtajien tapaamisessa 10.5.2021 on sovittu, että ehdokasesittelyt julkaistaan 30.9.2021. Myöhemmin asetettavien ehdokkaiden esittelyä ei julkaista yhdistyksen verkkosivuilla.

Vaalipiirit esittävät vaalivaliokuntaan jokaisen alueyhdistyksensä alueelta yhtä edustajaa. Vaalivaliokunnassa on enintään 17 jäsentä. Onhan edustajan valinnasta keskusteltu.

Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava valitsemansa edustajat ja varaedustajat sekä kunkin äänimäärä viimeistään 9 päivää ennen kokousta yhdistyksen hallitukselle. Kokousedustajailmoitus (valtakirja) on toimitettava sähköpostilla minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi viimeistään 11.11.2021 Vuosikokouksen valtakirjat hyväksytään13.11.2021 hallituksen kokouksessa.

Dokumentit

Erovuorossa oleva puheenjohtajisto

Tuija Mäntsälä, amk
Tapio Lindfors, 2. aste
Johanna Toivanen, 2. aste

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsen Varajäsen
Jaana Antila, 2. aste
Helena Kahl, 2. aste
Tuovi Pasma, 2. aste
Riitta Ristlakki, 2. aste
Kirsi Vartiainen, 2. aste
Reijo Viitanen, amk
Maijumarjut Polviander, 2. aste
Mervi Juntunen, amk
Kimmo Siuruainen, 2. aste
Jari Hourula, 2. aste
Jussi Kuoppala, 2. aste
Toivo Heikkilä, 2. aste

Ehdokasasettelu

 

Hallituksessa jatkava jäsenet (1.1.2022 – 31.12.2022)

Hallituksen jäsen Varajäsen
Jari Jokinen, amk
Anni Koppanen, 2. aste
Tarja Mäenpää, 2.aste
Ulla Maija Nyman, 2. aste
Heidi Savolainen, amk
Seppo Säätelä 2. aste
Minna Kaija-Kortelainen, amk
Teija Mäntylä, 2. aste
Sanna Kettunen, 2.aste
Juha Lindström, 2. aste
Saija Flinkkilä, amk
Markku Seppälä, amk